Danuta Winiarska to farmaceutka z apteki "Różanej" w Niechanowie. Jest specjalistką zarządzania w służbie zdrowia, a przez ostatnie 5 lat pełniła funkcję Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gnieźnie....
Redakcja mgr.farm
2 października 2019
Redakcja mgr.farm
Technik farmaceutyczny wystosował do Ministerstwa Zdrowia petycję w sprawie zmian w projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty. Chodzi o to, by technicy mogli wydawać pacjentom leki zawierające substancje...
Zapisy dotyczące braku uprawnień techników farmaceutycznych do pracy z lekami bardzo silnie działającymi, będą odwoływać się do Farmakopei Polskiej. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia to zakończy wieloletni...
Firma Medresearch przeprowadziła badanie na grupie ponad 1000 dorosłych Polaków pytając między innymi o wiedzę na temat różnic między farmaceutami a technikami farmaceutycznymi. Okazuje się, że blisko...
Na początku sierpnia posłanka Joanna Mucha skierowała do Ministra Zdrowia interpelację w sprawie stażów techników farmaceutycznych. Wskazywała w niej, że technicy nie mogą znaleźć aptek do odbycia 2-l...
Aż 11 posłów wystosowało wspólną interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie zmian w prawie farmaceutycznym dotyczących uprawnień do wydawania leków bardzo silnie działających przez techników farmaceut...
"Tylko farmaceuta jest przygotowany merytorycznie do operowania substancjami z wykazu A" - twierdzi ministerstwo zdrowia. W resorcie trwają prace nad zmianą art. 91 ustawy Prawo farmaceutyczne. Źródłe...
Do biura Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej wpłynęła skarga pacjenta, który twierdził, że został wprowadzony w błąd przez pracownika apteki oraz potraktowany przez niego w sposób nieuprzejmy. ...
Zdaniem posłanki Joanny Muchy czas poświęcony na naukę w technikum farmaceutycznym jest czasem nieodwracalnie straconym. A to wszystko dlatego, że absolwenci tych szkół mają znikome szanse na odbycie ...
W oddanym do konsultacji publicznych projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zaproponowano m.in. zmianę art. 91 ustawy - Prawo farmaceutyczne. Określa on źródło wykazu substancji bardzo silnie działają...