"To nie jest nowy program dla techników farmaceutycznych. To jest program dla nowego zawodu, który tylko będzie się nazywał technik farmaceutyczny. Jeśli chodzi o kwalifikacje po szkole, to poważnie z...
Do tej pory technicy farmaceutyczni w poszukiwaniu informacji branżowych zdani byli na media skierowane głównie do farmaceutów i właścicieli aptek. To nie zawsze spełniało oczekiwania tej grupy zawodo...
Zdaniem resortu zdrowia poszerzenie asortymentu punktów aptecznych w leki zawierające substancje z wykazu A, wiązałoby się ze zmianą kilku aktów prawnych jednocześnie. Z kolei nadmierne zwiększenie up...
Poseł Jacek Protasiewicz wystosował interpelację do Ministra Zdrowia dotyczącą wygaszenia kształcenia w zawodzie technika farmaceutycznego. Jego zdaniem kompetencje techników farmaceutycznych nie odb...
Redakcja mgr.farm
27 października 2017
Redakcja mgr.farm