Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorcy z rynku aptecznego nadal mają zastrzeżenia do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Ich obawy budzi obowiązek opiniowania przez samorząd aptek, które chcą...
Jak dowiedziała się redakcja MGR.FARM, projekt ustawy o zawodzie farmaceuty będzie musiał ponownie zostać rozpatrzony i przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów. Już raz SKRM przyjęła projekt, jedn...
Samorząd aptekarski obawia się aktualnego kształtu projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Wbrew zapowiedziom nie gwarantuje on bowiem farmaceutom niezależności. Naczelna Izba Aptekarska chce dodania d...
Nie ustają dyskusje i kontrowersje wokół projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W ostatnim czasie dwie organizacje pracodawców – Business Centre Club oraz Izba Gospodarcza „Farmacja Polska” opublikowa...
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zakłada prowadzenie w aptekach opieki farmaceutycznej i świadczeni usług farmaceutycznych. Główny Inspektor Farmaceutyczny wskazuje, że w związku z nowymi zadaniam...
Ministerstwo Zdrowia nie widzi na ten moment możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych przez farmaceutów. O wprowadzenie takiego rozwiązania postulowała m.in. Rada Naukowa Ogólnopolskiego Porozu...
12 listopada rozpoczęła się IX kadencja Sejmu RP. Najprawdopodobniej parlamentarzyści zajmą się w niej Ustawą o zawodzie farmaceuty. ZPA PharmaNET przypomina, że w połowie października na stronach Rzą...
Wczoraj w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano długo wyczekiwany raport z konsultacji publicznych i opiniowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Dokument liczy sobie 524 strony i odnosi s...
W czwartek w Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia z Naczelną Izbą Aptekarską, Izbą Gospodarczą Właścicieli Punktów Aptecznych i Aptek oraz Związkiem Zawodowym Tec...
W miniony czwartek 31 października w siedzibie Ministerstwie Zdrowia odbyło się spotkanie dotyczące projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. W spotkaniu, które odbyło się na wniosek Podsekretarza Stanu ...