Nowy projekt ustawy o zawodzie farmaceuty nie zmieni nic w kwestii opieki farmaceutycznej, a już na pewno jej nie wprowadzi. Tak twierdzi Maciej Konarowski, adwokat z kancelarii KRK Kieszkowska Rutkow...
Naczelna Izba Lekarska opublikowała stanowisko swojego prezydium w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Lekarze popierają ideę stworzenia ustawy o zawodzie farmaceuty, ale mają zastrzeżenia ...
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców także wyraził swoje stanowisko na temat projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jego zdaniem wiele wątpliwości budzi fakt ograniczenia swobody działalności gospoda...
Stowarzyszenie Przyszłość Farmacji wystosowało pismo do wiceministra zdrowia Janusza Cieszyńskiego w sprawie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Młodzi farmaceuci zaproponowali, by ponownie przyjrz...
ZPA PharmaNET jest bardzo zadowolony, że projekt ustawy o zawodzie farmaceuty ujrzał wreszcie światło dzienne. Jednak uważa, że przy tworzeniu tak ważnego dla środowiska farmaceutycznego aktu prawnego...
Konfederacja Lewiatan zabrała głos w sprawie projektu ustawy o zawodzie. Organizacja reprezentująca pracodawców aptecznych sprzeciwia się niektórym z zaproponowanych rozwiązań. Chodzi o kryteria oceny...
Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty wysłało do ministra zdrowia list w sprawie klauzuli sumienia farmaceutów. Ich stano...
Stereotyp “sprzedawcy w białym kitlu”, niestety przywarł do naszego zawodu na stałe. Nasza rola jako eksperta od farmakoterapii i propagatora ochrony zdrowia poszła w zapomnienie, a pacjenci przychodz...
W oddanym do konsultacji publicznych projekcie ustawy o zawodzie farmaceuty zaproponowano m.in. zmianę art. 91 ustawy - Prawo farmaceutyczne. Określa on źródło wykazu substancji bardzo silnie działają...
17 lipca do konsultacji społecznych został skierowany projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Swoje uwagi można zgłaszać jeszcze przez najbliższy tydzień. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski informuje...