"Farmaceuci i diagności laboratoryjni to zawody, które na rynku medycznym są niedoceniane. Pierwsi są postrzegani głównie pod kątem sprzedaży leków, o drugich zwykle mówi się mało, zapominając o roli ...
Podczas ostatniej debaty "Kadry w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój", prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przedstawiła koncepcję zmian w procesie kształcenia farmaceutów. Jako najpilniejszą do wprowa...
Na ręce Ministra Zdrowia został złożony 15 stycznia br. projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Ustawa jest oczekiwana przez całe środowisko farmaceutyczne i jednocześnie wpisuje się w realizację rządow...
Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty zakończył prace. Lada dzień zostanie przedłożony Ministrowi Zdrowia. - To ogromny sukces całego środowiska i krok naprzód dla polskiej...
W rozmowie dla Rzeczpospolitej Michał Byliniak, prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie, przyznał, że nie wiadomo kiedy praca farmaceutów zaczęła podlegać regułom biznesu. Co może naprawić tę k...
Projekt ustawy o zawodzie farmaceuty lada dzień ma trafić do Ministerstwa Zdrowia. Jego głównym założeniem jest przypomnienie sedna zawodu farmaceuty, czyli opieka nad pacjentem, a nie zwiększanie zys...