Farmaceuci w napięciu oczekują na oddanie do konsultacji publicznych projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Jeszcze niedawno wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiadał, że nastąpi to w marcu. Na...
W jednym z ostatnich wywiadów wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski przyznał, że resort zdrowia pracuje nad tym, aby projekt ustawy o zawodzie farmaceuty trafił w marcu do konsultacji publicznych. Akt...
"Drodzy farmaceuci. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości doczekamy się uchwalenia przez Sejm Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Jak najbardziej "za" jest Pan Minister Łukasz Szumowski, o czym za...
Wprowadzenie regulacji określających minimalną normę zatrudnienia farmaceutów w ramach zakładów leczniczych podmiotów wykonujących działalność leczniczą - taki zapis znalazł się w projekcie Ustawy o Z...
Wczoraj w Ministerstwie Zdrowia została złożona petycja z apelem o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty. Załącznik do niej stanowiła - licząca 66 stron - lista 2343 osób, które poparły petycję. Autorów apelu ...
Już ponad 2200 aptekarzy, techników i studentów farmacji podpisało się pod petycją do szefa resortu zdrowia, by ten przedłożył projekt ustawy o zawodzie farmaceuty na rządową ścieżkę. W dzisiejszym wy...
Wiceprezes Związku Zawodowego Techników Farmaceutycznych RP oznajmiła w mediach społecznościowych, że technicy nie są uprawnieni do podpisywania petycji w sprawie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Ta wypo...
Przez nieco ponad tydzień Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty wsparło już ponad 2000 farmaceutów, techników farmaceutycznych oraz studentów farmacji. Poparcie dla tej oddolnej akcji samych farmaceutów...
W piątek 1 lutego wystartowała petycja skierowana do Ministerstwa Zdrowia pt. „Teraz Ustawa. Apel o Ustawę o Zawodzie Farmaceuty”. Ma ona na celu zmotywowanie do dokończenie prac nad ważną dla aptekar...
Niedawno prace zakończył Zespół ds. Opracowania Projektu Ustawy o Zawodzie Farmaceuty. Z doniesień medialnych wynika, że gotowy projekt Ustawy trafił na biurko Ministra Zdrowia 15 stycznia 2019 r. Far...