W czasie epidemii nowego koronawirusa, lokalne apteki stały się prawdziwym punktem oparcia dla starszych bądź szczególnie zagrożonych pacjentów.
Także w Wielkiej Brytanii, ofiary przemocy domowej będą mogły szukać wsparcia w lokalnych aptekach i sklepach. Wystarczy, że podadzą do tego specjalny kod.
Badanie portalu farmaceutycznego C+D pokazuje, że największą trudnością, z jaką zmagają się obecnie brytyjscy farmaceuci, są braki leków w zaopatrzeniu - wskazało na nią aż 77% ankietowanych....
Centrum Farmacji Kształcenia Podyplomowego (CPPE) utworzyło hub informacyjny, którego celem jest wsparcie farmaceutów w walce z nowym koronawirusem.
Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne Wielkiej Brytanii apeluje o zwiększenie uprawnień farmaceutów dotyczących wydawania leków. W przypadku braku leku, farmaceuta miałby wydać pacjentowi preparat z i...
RPS wyzwa brytyjski system ochrony zdrowia oraz rząd, by włączyli farmaceutów w krajowe projekty, które zakładają zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom należącym do BAME, a więc osobom rasy czarnej, ...
Farmaceuci w Wielkiej Brytanii przyznają, że stali się ofiarami nadużyć oraz kradzieży po tym, jak po wprowadzeniu lockdown, wśród obywateli wrosły złość i frustracja.
W związku z zamknięciem, jakie miało miejsce w wyniku epidemii koronawirusa, wzrasta przemoc domowa. Sieć Boots wychodzi naprzeciw potrzebom ofiar i otwiera “bezpieczne przestrzenie”.
W związku z epidemią Covid-19, brytyjska sieć aptek postanowiła wypróbować możliwość przeprowadzania wideo konsultacji z pacjentami, którzy nie mogą opuszczać swoich domów.
Brytyjscy farmaceuci wyrazili obawy dotyczące ryzyka związanego z korzystaniem z wolontariuszy NHS, w celu dostarczania leków do pacjentów. Ich zdaniem apteki byłyby odpowiedzialne za zapewnienie prze...