Jednak jeśli w gazetce promocyjnej rozdawanej w aptece nie było uwidocznionych cen poszczególnych produktów, nie oznacza to, że nie może być mowy o naruszeniu prawa farmaceutycznego. Tak twierdzi Nacz...
W minionym tygodniu Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców poinformował, że po jego interwencji Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił decyzję WIF dotyczącą wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie ...
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie informuje o próbie zrealizowania fałszywej recepty na lek Clonazepam w jednej z warszawskich aptek. Lekarz, którego podpis pod nią widnieje, poinformowa...
W ciągu ostatniego tygodnia Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach wydał dwa komunikaty skierowane do aptek. Przypomina w nich o istotnych obowiązkach związanych zasadami prowadzenia obrotu pr...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przed fałszywymi receptami na leki Tramal i Relanium. Próbę zrealizowania takich odnotowano w aptece w Chorzowie. Jej pracownicy ustalili, że lekarz, który m...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nałożył na aptekę karę finansową w wysokości 2000 zł, a żółte kartki w formacie A4, które zawierały opis wybranych produktów wraz z ich cenami. ...
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał komunikat w sprawie kontroli warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych. Przypomina w nim o obowiązku zapewnienia właściwej tempera...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wszczął postępowanie wyjaśniające wobec apteki, w której podczas kontroli stwierdzono w izbie ekspedycyjnej ekran, na którym były wyświetlane informacje o ró...
Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o kolejnej próbie zrealizowania w aptece podrobionej recepty weterynaryjnej na środki psychotropowe. W każdym z przypadków znalazły się na dokumenc...
Pacjent po zweryfikowaniu danych dostępnych w Internetowym Koncie Pacjenta zgłosił do CSIOZ fakt zrealizowania na jego nazwisko recept i leków, które nie zostały mu przepisane. CSIOZ poinformował o ty...