Prezes NFZ powołał Zespół do spraw koncepcji budowy centralnego rejestru wyrobów medycznych oraz rozliczania realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Zespół ma zająć się też umożliwieniem ...
Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje zaktualizowaną dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
Tylko do końca marca miały być jeszcze ważne stare wzory zleceń na wyroby medyczne. Narodowy Fundusz Zdrowia podjął jednak decyzję o wydłużeniu okresu przejściowego. Apteki nadal mogą realizować je na...
Narodowy Fundusz Zdrowia wydał wczoraj komunikat dotyczący wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem C...
W przyjętej wczoraj przez Sejm specustawie ws. koronawirusa umożliwiono Ministrowi Zdrowia wprowadzenie cen maksymalnych na produkty, które mogą być wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19...
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Bydgoszczy wyjaśnia, że raporty statystyczne za zrealizowane w 2020 roku świadczenia w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyc...
Naczelna Izba Aptekarska chce jednoznacznego wskazania w ustawie o wyrobach medycznych, że farmaceuta nie może prowadzić lub uczestniczyć w reklamie tego typu produktów, kierowanej do publicznej wiado...
10 października 2019 roku ukazał się projekt ustawy o wyrobach medycznych. Wprowadza on znaczące zmiany w kwestii ich rejestracji, wprowadzania do obrotu, a także ich reklamy. Planowane zmiany wynikaj...
Najwyższa Izba Kontroli twierdzi, że to dzięki jej inspekcji przeprowadzonej w 2018 r., zmieniono przepisy dotyczące wystawiania, potwierdzania i realizacji zleceń na wyroby medyczne. Stworzono system...
Apteki zajmujące się realizowaniem zleceń na wyroby medyczne same będę musiały podłączyć się do eZWM. Początkowo podłączenia mieli dokonywać świadczeniodawcy, dla których apteki są podwykonawcami. Ost...