Pod koniec czerwca opublikowaliśmy interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sprawie wystawienia w aptece faktury na podstawie paragonu, na kwotę niższą niż 45...
Już jutro w aptekach wchodzą w życie zmiany, które mogą wpłynąć na funkcjonowanie aptek oraz odwiedzających je pacjentów. Okazuje się, że część zmian jest tylko pozorna. Na co powinni przygotować się ...
Naczelna Izba Aptekarska i firma IQVIA przeprowadziły ankietę wśród ponad 1100 kierowników aptek, dotyczącą zysków i kosztów funkcjonowania aptek w ostatnich 5 latach. Jedno z pytań dotyczyło wynagrod...
Na wniosek właściciela apteki, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą wystawiania faktury na podstawie paragonu, na kwotę niższą niż 450 zł. Zdaniem Urzędnik...
W 2012 roku weszła w życie nowa ustawa refundacyjna (NUR), które kompletnie zmieniła sposób wynagradzania aptek za sprzedaż leków refundowanych. Po 7 latach od tej zmiany, rynek farmaceutyczny nadal n...
Do 11 września 2020 r. apteki wydające swoim pacjentom opakowania foliowe (reklamówki) są zobowiązane do złożenia sprawozdania za rok 2019. Przez długi okres czasu portal, który miał umożliwiać jego ...
W marcu polskie apteki przeżywały boom - ogromny wzrost obrotów i przychodów. Dość szybko przyszedł jednak przestój, który część aptek postawił w trudnej sytuacji. Skalę zjawiska obrazują dane opublik...
Krajowy Rejestr Dłużników alarmuje, że polskie apteki mają coraz większe problemy z regulowaniem płatności. Zamknięte galerie handlowe i spadek obrotu w kwietniu, przyczyniły się do wzrostu zadłużenia...
Jak informuje Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, wprowadzono zmiany w przepisach o odpadach oraz o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, z zakresu działania podmiotów prowadzących apte...
Firma analityczna Pex PharmaSequence opublikowała wyniki wartości sprzedaży na rynku aptecznym po 17 dniach maja. Wskaźniki jednoznacznie pokazują spadki we wszystkich segmentach asortymentu. Sprzedaż...