Mnogość systemów informatycznych, z jakich zmuszona obecnie jest korzystać każda polska apteka sprawia, że do normalnego funkcjonowania konieczny jest stały dostęp od internetu. Jednocześnie jego awar...
Pacjent kupujący preparaty w aptece wyraża przeświadczenie, że były one przechowywane w odpowiednich warunkach, które zostały określone przez ich producentów. Odpowiedzialność za to zapewnienie ponosi...
Zwrot leku do apteki zawsze jest kwestią problematyczną. Prawo farmaceutyczne dopuszcza taką możliwość w ściśle określonych przypadkach. Niestety do pacjentów takie wyjaśnienia często nie trafiają......
Wpływ zapachu na atmosferę miejsca sprzedaży oraz samą sprzedaż badany jest od niedawna – początki klasycznej branży aromamarketingowej sięgają lat 90. ubiegłego stulecia, zaś nowoczesny sense brandin...
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że magistrzy farmacji prowadzący aptekę, którzy rozpoczęli studia doktoranckie, mogą odliczyć koszty czesnego od podatku. A to dlatego, że zdobyta wiedza ...
W systemie prawym funkcjonują obecnie niezależnie dwie formy zatrudnienia, a można również wyróżnić jeszcze trzecią. Są to: umowa o pracę, umowy cywilnoprawne (zwane niekiedy nieprawidłowo „śmieciowym...
Przedsiębiorcy prowadzący apteki mają obowiązek zarejestrować swoją działalność do Rejestru Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach (BDO). Czas na to jest do końca roku. Tym, którzy nie zrobią tego na...
W sierpniu 2019 roku weszła w życie ustawa z 7 czerwca 2018 r., zgodnie z którą przedsiębiorcy prowadzący zarówno podmioty lecznicze, jak i apteki ogólnodostępne w ramach jednej działalności powinny p...
PEX PharmaSequence przedstawił podsumowanie rynku aptecznego w październiku. Okazuje się, że obrót statystyczne apteki był wyższy pod względem analogicznego okresu w ubiegłym roku oraz ubiegłym miesią...
Od 14 listopada obowiązują nowe wzory dokumentów związanych z zabezpieczaniem produktów leczniczych wycofanych lub wstrzymanych w obrocie. Na nowych formularzach nie ma już konieczności umieszczania p...