W Irlandii przeprowadzono badanie opinii na temat roli farmaceutów. Okazuje się, że pacjenci ufają aptekarzom i chcieliby jeszcze większego ich udziału w systemie ochrony zdrowia. Ponad 94% respondent...
Jedną z najczęstszych przyczyn zgonów są choroby układu sercowo-naczyniowego. Szacuje się, że w Europie ok. 40% ogólnej liczby zgonów wśród osób poniżej 75. roku życia ma związek z tymi schorzeniami. ...
Od współczesnego farmaceuty bardzo wiele się wymaga. Już nie tylko musi odpowiednio zadbać o przychodzącego do apteki pacjenta, ale również sprostać celom biznesowym, które narzuca mu pracodawca. Rozw...
W najbliższą sobotę w Oratorium przy Bazylice Kawęczyńskiej będzie można wziąć udział w warsztatach na temat mentalności antykoncepcyjnej oraz sprzeciwu sumienia farmaceutów.
Farmaceuci szpitalni postanowili stworzyć swój związek zawodowy. Ogólnopolski Związek Zawodowy Farmaceutów Szpitalnych powstał we Wrocławiu w październiku 2018 roku. Jego głównym celem jest szeroko ro...
Brytyjskie National Health Service (NHS) zrekrutowało ekspertów do walki z nadmiernym podawaniem leków w domach opieki. 200 farmaceutów i techników farmaceutycznych będzie wspierać pacjentów i dążyć d...
Grupa farmacja.net przygotowała krótką ankietę skierowaną do studentów farmacji. Zostali zapytani o to, jakie mają plany zawodowe po studiach. Jak się okazuje, zdecydowana większość młodych farmaceutó...
Ministerstwo Zdrowia opracowało projekt nowelizacji ustawy o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Rzecz tyczy się także farmaceutów.
Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU) przedstawiła dokument pt. „APTEKA 2030. Wizja wspólnoty farmaceutycznej w Europie”. Znajduje się w nim wizja rozwoju farmacji, a szczególnie przyszłej rol...
Światowej sławy chemik, dr Stewart Adams zmarł 30 stycznia 2019 r. Pomógł on opracować środek przeciwbólowy ibuprofen, który opatentowano na początku lat 60. ubiegłego wieku.