Promotory wchłaniania w kosmetyce | mgr.farm
Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

oszukiwania leków bazujące na analizie mechanizmu choroby Alzheimera systematycznie prowadzą do porażek. (fot. Shutterstock)

Farmacja dla mózgu

Promotory wchłaniania w kosmetyce

Promotory wchłaniania w kosmetyce

We współczesnej kosmetyce skuteczność działania danego preparatu na skórę zależy nie tylko od użytych substancji aktywnych, ale również od ich przenikania. Nowoczesne preparaty muszą penetrować warstwę rogową skóry, by działać efektywnie. Aby substancja aktywna przeniknęła przez tę trudną do pokonania barierę stosuje się promotory wchłaniania. Związki te stały się nieodłącznym składnikiem receptur kosmetycznych jako transportery substancji czynnych.

Jest wiele czynników wpływających na szybkość wchłaniania, są to między innymi:

  • stan skóry
  • właściwości danej substancji (ładunek, lipofilność, masa cząsteczkowa)
  • sposób aplikacji
  • właściwości użytego podłoża

Skóra najszybciej wchłania substancje lipofilowe, małocząsteczkowe. Największa absorpcja substancji ma miejsce, gdy związek ma budowę cząsteczkową, nie jonową. Związki jonowe oraz wielkocząsteczkowe nie będą dyfundować w głąb skóry. Najlepszym zastosowaniem cieszą się substancje w postaci kwasu lub zasady, a nie w postaci soli. Bardzo ważne jest również odpowiednio dobrane podłoże, które będzie zapewniało maksymalne wchłanianie. Substancje lipofilowe łatwiej przenikają z podłoża hydrofilowego niż lipofilowego. Niestety, w podłożach hydrofilowych trudno jest uzyskać odpowiednio duże stężenie substancji lipofilowych. Podłoże lipofilowe może w pewnym stopniu ulegać wchłanianiu i zwiększać dyfuzję substancji mieszając się z lipidami międzykomórkowymi.

W kosmetyce najbardziej pożądane jest efektywne wnikanie danej substancji czynnej w głąb skóry. Jeśli zbyt duża jej ilość zostanie na powierzchni skóry, maleje efektywność kosmetyku. Poza tym stężenie w głębszych partiach skóry będzie zbyt małe, aby osiągnąć zamierzony efekt kosmetyczny. W tej sytuacji stosuje się związki, których zadaniem będzie transportowanie substancji przez warstwę rogową i tym samym penetrowanie w głębsze partie skóry – promotory sorpcji.Promotory sorpcji (wchłaniania) to składniki podłoża zwiększające przenikanie substancji czynnych przez skórę. Substancje te zmieniają przez określony czas przepuszczalność warstwy rogowej skóry (stratum corneum) i tym samym zwiększają przenikanie substancji aplikowanych na skórę. W przemyśle farmaceutycznym dodawane są często do maści i systemów przezskórnych (TTS). W kosmetyce są wykorzystywane do produkcji hydrożeli, maści, kremów, emulsji i wielu innych.
Promotory wchłaniania są dobrymi rozpuszczalnikami substancji czynnych. Szybko przenikają do warstwy rogowej skóry i się w niej kumulują. Nie mogą podrażniać czy uczulać skóry. Najlepiej jeśli będą pozbawione zapachu oraz nieczynne farmakologicznie. Winny być zgodne fizykochemicznie z substancją czynną oraz działać w sposób odwracalny – po usunięcia promotora skóra wraca do dawnej sprawności i odzyskuje funkcję bariery. Przywrócenie stratum corneum pełnej funkcji bariery następuje wraz z eliminacją promotora z tej warstwy.

Mechanizm ich działania zależy głównie od ich polarności i polega na zmianie uporządkowania w warstwach lipidów międzykomórkowych stratum corneum. Dzięki temu dochodzi do łatwiejszej dyfuzji substancji przez skórę. Związki te, w zależności od właściwości, umiejscawiając się w warstwie rogowej naskórka mogą doprowadzić do:
zaburzeń uporządkowania lipidów międzykomórkowych stratum corneum
rozpuszczenia lub upłynnienia lipidów międzykomórkowych
zmiany hydratacji grup polarnych lipidów.

Promotorami wchłaniania są alkohole (etanol), glikole (glikol propylenowy), amidy (mocznik), nienasycone kwasy tłuszczowe (kwas olejowy), terpeny (mentol) oraz estry, kwas salicylowy. Specyficznym promotorem jest woda, gdyż silne nawodnienie warstwy rogowej powoduje zmianę jej przepuszczalności.

Medycy narzekają, że sprawdzanie odpłatności staje się jednym z najdłuższych elementów wizyty u lekarza. (fot. Shutterstock)Lekarze nie będą określać odpłatności...

Zdaniem Damiana Pateckiego, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku...

Podczas pierwszej niedzieli do Okręgowej Inspekcji Pracy w Bydgoszczy wpłynęło 13 skarg od mieszkańców, dotyczących rzekomego złamania przepisów. (fot. Shutterstock)Niedziela bez handlu dotknęła też...

Mimo, że zakaz handlu w niedzielę nie dotyczy aptek, to wiele z nich zdecydowało się na...

 Według projektu apteki nadal mogłyby pobierać dopłaty za wydawanie produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w porze nocnej. (fot. Shutterstock)Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów...

W połowie lutego do Ministerstwa Zdrowia trafił projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego,...

NHS England Pharmacy Fund przekaże w najbliższych dwóch latach około 20 milionów funtów na pracę 180 farmaceutów i 60 techników farmaceutycznych w domach opieki. (fot. Shutterstock)180 farmaceutów i 60 techników znajdzie...

Angielski National Health Service planuje zatrudnienie w sumie 240 farmaceutów i techników...

Rodzice, którzy zasięgają porad Google’a i wykorzystują znajdujące się tam informacje do decyzji o leczeniu dziecka, znacznie częściej też modyfikują rekomendacje lekarza. (fot. Shutterstock)"Internetowi" częściej pytają...

Z badań przeprowadzonych przez agencję IQS wynika, że rodzice poszukujący rozwiązania problemów...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.