Co roku w listopadzie obchodzony jest Światowy Tydzień Wiedzy
o Antybiotykach.

Farmaceuci oraz technicy farmaceutyczni mają szczególną rolę do odegrania w edukowaniu pacjentów.

Czy wiesz jaką?

Sprawdź poniżej

Głównym jego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat:

Zjawiska narastania oporności na
antybiotyki/chemioterapeutyki.

Negatywnego wpływu antybiotyków/
chemioterapeutyków na zdrowie pacjenta.1

Czy wiesz że:

Oporność na antybiotyki to narastający problem globalny, zagrażający zdrowiu ludzi. Średnia konsumpcja antybiotyków w Unii Europejskiej w 2022 roku wyniosła 17 Dawek Dobowych Definiowanych (DDD) na 1000 obywateli dziennie, bez lecznictwa szpitalnego. Polska od lat utrzymuje się w niechlubnej czołówce. Zużycie antybiotyków w naszym kraju w lecznictwie otwartym jest wyższe niż średnia dla UE.2 (DDD dla Polski wynosi 22,3)

*średnia ważona na podstawie 23 krajów członkowsku EU/EEA. Wykres przedstawia kraje, dla których DDD jest wyższa niż średnia Unii Europejskiej (17 DDD).

Szczepy bakterii, u których rośnie oporność na antybiotyki:3

Enterococcus faecium

Staphylococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Escherichia Coli

Klebsiella pneumoniae

*średnia ważona na podstawie 23 krajów członkowskich EU/EEA. Wykres przedstawia kraje, dla których DDD jest wyższa niż średnia Unii Europejskiej (17 DDD).

Jeśli w radykalny sposób nie zmienimy sposobu, w jaki wykorzystujemy antybiotyki/chemioterapeutyki, to w 2050 roku infekcje bakteryjne mogą powodować nawet 10 milionów zgonów rocznie, przekraczając liczbę śmierci z powodu nowotworów 4

Co więcej, stosowanie antybiotyków/chemioterapeutyków niezgodnie z zasadami ma niekorzystny wpływ nie tylko na życie, ale także na zdrowie pacjentów:1,5,6

Zakłócenia układu odpornościowego

poantybiotykowe zaburzenia mikrobioty prowadzą do zakłóceń działania układu odpornościowego, zwiększenia zapadalności na infekcje lub cięższego ich przechodzenia.

Ryzyko wielu poważnych chorób

sprzyja zwiększeniu ryzyka wystąpienia Atopowego Zapalenia Skóry, astmy, chorób zapalnych jelit, nadwagi, otyłości, cukrzycy, ADHD a także depresji.

Dysbioza

dochodzi do rozwoju dysbiozy w jelitach, której skutkiem jest biegunka poantybiotykowa.

Chroń antybiotyki. Zatrzymaj efekt domina.

Czy wiesz ilu Europejczyków umiera rocznie w wyniku antybiotykooporności albo ilu pacjentów cierpi na biegunkę poantybiotykową? Odpowiedź na te pytania znajdziesz w filmie.

Bądź zmianą, przyłącz się do światowej kampanii na rzecz świadomej konsumpcji antybiotyków. Jak możesz pomóc?

Informuj:

o ryzyku związanym z nadużywaniem lub nieuzasadnionym użyciem antybiotyków/chemioterapeutyków, np. furazydyna

o możliwych działaniach niepożądanych

o wpływie na naturalną florę bakteryjną

by nie kończyć antybiotykoterapii przedwcześnie, nie pomijać dawek i nie używać pozostałych dawek antybiotyków w razie kolejnej infekcji

Promuj zasady racjonalnego stosowania antybiotyków/chemioterapeutyków

Wyjaśnij jak uzyskać ulgę w objawach infekcji dróg oddechowych i zakażeniach układu moczowego bez stosowania antybiotyków/chemioterapeutyków

Weryfikuj wskazania i celowość użycia leku w przypadku pacjentów “samoleczących się”

Zachowaj dużą ostrożność przy rekomendacji furazydyny w terapii ZUM7

Pomóż wybrać lek o wysokim profilu bezpieczeństwa

Wspieraj odpowiedzialne wybory. Zaproponuj pacjentowi rozwiązania terapeutyczne chroniące antybiotyki/chemioterapeutyki

Pamiętaj:

przeziębienie, grypa, zapalenie gardła i ostre zapalenie zatok to infekcje przede wszystkim wirusowe

ponad 90% ostrych zapaleń oskrzeli ma etiologię wirusową8

wytyczne nie rekomendują stosowania antybiotyków przy niepowikłanym zapaleniu oskrzeli9

aż 30% szczepów Escherichia Coli  jest opornych na nitrofurantoinę7

długotrwałe i nieuzasadnione stosowanie preparatów OTC (furazydyna) może prowadzić do rozwoju oporności na te leki10

odroczenie zastosowania antybiotyku możliwe jest w przypadku: ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (w przypadku braku komplikacji), ostrym zapaleniu oskrzeli i oskrzelików jak i również w ostrym zapaleniu błony śluzowej gardła i migdałków podniebiennych9,11,12

Wspieraj odpowiedzialne wybory, zaproponuj pacjentowi najlepsze możliwe rozwiązania terapeutyczne chroniące antybiotyki/chemioterapeutyki

Lek OTC

Soledum® forte

Skutecznie łagodzi objawy infekcji dróg oddechowych z nieprawidłowym wydzielaniem i transportem wydzieliny.13

Działa przeciwzapalnie w drogach oddechowych13

Poprawia klirens śluzowo rzęskowy i wykazuje w tym zakresie wyższą skuteczność niż ambroksol13,14

Ogranicza nadprodukcję śluzu wywołaną przez stan zapalny15

Wykazuje działanie rozszerzające oskrzela13

Działa przeciwwirusowo, przeciwbakteryjnie i przeciwgrzybiczo13

Sprawdź jak możesz pomóc pacjentowi
Wyrób medyczny

Femmannose® N

Skutecznie łagodzi pierwsze objawy i nawracające zakażenia układu moczowego.16,17

Działa szybko w pęcherzu już od pierwszej dawki16

Bardzo dobra tolerancja dzięki naturalnej D-mannozie18

Nie indukuje oporności, mechanizm działania powoduje, że bakterie nie mogą wytworzyć oporności18

Może być używany podczas ciąży i karmienia piersią19

Sprawdź jak możesz pomóc pacjentowi

Przypisy

[1] Fal AM i wsp. Nadużywanie antybiotyków - wpływ na ich skuteczność oraz na odporność organizmu i rozwój chorób przewlekłych. Medical Tribute Wydanie Specjalne 08.2023.

[2] European Centre for Disease Prevention and Control. Antimicrobial consumption in the EU/EEA (ESAC-Net) - Annual Epidemiological Report 2022. Stockholm: ECDC; 2023.

[3]The Center for Disease Dynamics, Economics & Policy (CDDEP). The State of the World’s Antibiotics 2021. A Global Analysis of Antimicrobial Resistance and Its Drivers. 2021.

[4] O’Neill J. Review on Antimicrobial Resistance. Antimicrobial Resistance: Tackling a Crisis for the Health and Wealth of Nations.2014.

[5] Duong QA, et al. Zimmermann P. Antibiotic exposure and adverse long-term health outcomes in children: A systematic review and meta-analysis. J Infect 2022;85(3):213-300.

[6] Lach G, et al. Anxiety, Depression, and the Microbiome: A Role for Gut Peptides. Neurotherapeutics 2018;15(1):36-59.

[7] Hrynkiewicz W, Holecki M. Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych. Narodowy Instytut Leków, Warszawa 2015.

[8] Dzierżanowska D. Zapalenie płuc i oskrzeli - aktualne zalecenia antybiotykoterapii. Medycyna po Dyplomie 2014; 04.

[9] Fal AM i wsp. Diagnostyka i leczenie wybranych infekcji oraz stanów zapalnych dróg oddechowych. Wytyczne dla lekarzy POZ. Lekarz POZ 2021; 7(5):325-353.

[10] Starownik R. Zwalczyć zgubne zakażenia układu moczowego. https://podyplomie.pl/medical-tribune/21806,zwalczyc-zgubne-zakazenia-ukladu-moczowego (2023.11.21)

[11] CDC. Antibiotic Prescribing and Use. Adult Outpatient Treatment Recommendations. https://www.cdc.gov/antibiotic-use/clinicians/adult-treatment-rec.html (2023.11.21).

[12] Sur DKC, Plesa ML. Antibiotic Use in Acute Upper Respiratory Tract Infections. Am Fam Physician 2022; 106(6): 628-636.

[13] Charakterystyka Produktu Leczniczego - Soledum forte, 200 mg, kapsułki dojelitowe, miękkie.

[14]Kaspar P. i wsp. A Comparison of Secretolytic Agents Alteration of the ciliary frequency and pulmonary function following therapy with cineole and ambroxol. Atemw. Lungenkrkh. 1994; 20(11): 605-614.

[15]Sudhoff H i wsp. 1,8-Cineol reduces mucus-production in a novel human ex vivo model of late rhinosinusitis. PLoS One 2015; 10: e0133040.

[16] Badanie konsumenckie YouGov study – satysfakcji pacjentek, CH & DE 2019, badanie dostępne na życzenie.

[17] Kranjčec B i wsp. D-mannose powder for prophylaxis of recurrent urinary tract infections in women: a randomized clinical trial. World J Urol. 2014;32(1):79-84.

[18] Ulotka Femannose® N.

[19] Po konsultacji z lekarzem