Nawet uprawianie sportów również może przyczynić się do wystąpienia alergii... (fot. Shutterstock)

10 najbardziej zaskakujących...

Większość kobiet po porodzie doświadcza spadków nastroju, epizodów smutku, melancholii i załamania. (fot. Shutterstock)

Matka farmaceutka i wielkie...

Oko Horusa stało się symbolem zdrowia, dobra i przywróconego zdrowia, a symbol Rx jest właściwie znakiem graficznym, na który składa się zarys linii symbolu oka boga nieba (fot. Shutterstock)

Symbole farmacji

Dotychczas przeprowadzone projekty grywalizacji i badania zachowań graczy wskazują, że ta forma zwiększa zaangażowanie się pacjenta w mechanizm np. rzucania palenia nawet o 29%. (fot. Shutterstock)

Kilka słów o grywalizacji

Uszkodzenie miąższu wątroby, ogniskowe zwłóknienia - to tylko niektóre z długiej listy toksyczynych działań roślin, stosowanych dawniej w medycynie (fot. Shutterstock)

10 najniebezpieczniejszych...

Case study - 35-latek z nadciśnieniem

Case study - 35-latek z nadciśnieniem

Do apteki zgłasza się 35-letni mężczyzna z rozpoznanym nadciśnieniem I stopnia. Wręcza farmaceucie receptę od lekarza POZ na enalapryl w dawce 5mg, bez wyraźnych zaleceń odnośnie dawkowania. Oprócz tego prosi o ibuprofen w dawce 400mg i ASA 75mg w ramach profilaktyki przeciwzakrzepowej.

Szczegółowy wywiad

Mężczyzna jest zawodowym kierowcą i dwa razy w tygodniu pokonuje wyczerpujące, wielokilometrowe trasy po całej Europie. Podczas okresowych badań zleconych przez firmę transportową wykryto u niego nadciśnienie tętnicze I stopnia i otyłość brzuszną. Zapytany o próbę redukcji masy ciała, zwrócił uwagę na brak czasu i zmęczenie. Wdrożeniu regularnego wysiłku fizycznego nie sprzyjają również bóle okolicy lędźwiowej kręgosłupa, które nasilają się po "powrocie z trasy". Z tego powodu częstotliwość stosowania ibuprofenu w ostatnim czasie zwiększyła się, a efekt przeciwbólowy pacjent określił jako zadowalający. Lekarz POZ zalecił również przyjmowanie ASA 75mg.

Pacjent nie widzi sensu prowadzenia dzienniczka samokontroli ciśnienia tętniczego, gdyż swój ogólny stan zdrowia ocenia na dobry. Pod presją farmaceuty decyduje się na przygodny pomiar ciśnienia tętniczego, za pomocą ciśnieniomierza udostępnionego pacjentom w aptece. Wynik: 165/85, tętno 74.. Z rozmowy z pacjentem wynika, że pacjent nadużywa alkoholu i pali papierosy, ale nie znajduje w tym związku przyczynowo-skutkowego ze swoją chorobą.

KomentarzZ wywiadu wynika, że pacjent nie do końca jest świadomy powagi swojego stanu zdrowia. Zadaniem farmaceuty jest uświadomić mu to. Warto przekazać mężczyźnie, jakie konsekwencje niesie ze sobą źle kontrolowane ciśnienie tętnicze w korelacji z niezdrowym trybem życia jakie prowadzi. Należy ponadto wyprowadzić pacjenta z błędu, w którym tkwi, jakoby nadciśnienie tętnicze nie miało wpływu na jego ogólne samopoczucie - w początkowym stadium choroba nie daje wyraźnych objawów, ale mimo to niezauważenie postępuje. Kształtując jego zachowania zdrowotne warto przywołać przykład jego rówieśników, którzy regularnie odwiedzają aptekę w celu dokonania pomiaru ciśnienia, prowadzą dzienniczek samokontroli i zdecydowali się na zerwanie z nałogiem palenia. Ból lędźwiowego odcinka kręgosłupa należy skonsultować ze specjalistą, ale warto przekazać pacjentowi informacje o zestawie ćwiczeń wzmacniających mięśnie pleców, które może wykonać w domu.

Wśród leków stosowanych przez mężczyznę, można wyróżnić kilka typów interakcji lekowych. Pierwsza z nich, to oczywiście, znana większości zależność między środkami hipotensyjnymi, a niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Powszechnie wiadomo, iż te ostatnie (również wszystkie salicylany, ibuprofen czy meloksykam) mogą znosić działanie większości preparatów obniżających ciśnienie tętnicze. Warto dodać, że działanie takie, szczególnie w dużym stężeniu powodują również NLPZ aplikowane w postaci maści i kremów (np. ketoprofen!). W tym jednak przypadku, aby interakcja zaszła konieczna jest znacznie wyższa dawka substancji czynnej.

Interakcja między ASA, a ibuprofenem również jest łatwa do przewidzenia.

Ibuprofen łączy się nietrwale z cyklooksygenazą płytek przez co osłabia działanie ASA. Warto w tym kontekście dodać, iż nie wszystkie NLPZ wykazują podobne właściwości
Jeśli chodzi o profilaktykę przeciwzakrzepową i potencjalne działanie osłabiające efektywność ASA, za względnie bezpieczne uznaje się diklofenak oraz selektywne inhibitory COX-2. Na pewno ważny jest odstęp czasowy w stosowaniu leków. T0,5 ibuprofenuwynosi 2-3 godziny i przyjmuje się, że po 7-10 godz. ibuprofenu w organizmie człowieka już nie będzie, więc np.warto jest rozdzielić przyjmowanie leków na - rano i wieczorem. ASA można zażyć też przed ibuprofenem, np. 2 godz.

W podanym przykładzie mamy również pozytywną zależność. Łączne stosowanie ACE-inibitorów i ASA w dawce 40 - 150 mg jest niezwykle korzystne, biorąc pod uwagę farmakoterapię choroby niedokrwiennej serca. Co więcej, warto dodać, iż obie grupy leków, wraz z beta-blokerami i statynami wchodzą w skład schematu 2ABS wdrażanego u pacjentów po przebytym Ostrym Zespole Wieńcowym (OZW).

Minister zdrowia zwrócił się do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o zweryfikowanie informacji dotyczących rzekomych nieprawidłowości i przebadanie decyzji refundacyjnych (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia...

Resort zdrowia wydał oświadczenie w sprawie ostatniej publikacji w dzienniku "Fakt". Na jego...

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i do CBA. Ugrupowanie chce, żeby organy skontrolowały, czy w Ministerstwie Zdrowia doszło do korupcji i działania na szkodę Skarbu Państwa (fot. Partia Razem)Partia Razem chce wyjaśnień ws. Pradaxy

Partia Razem złożyła doniesienie do prokuratury i CBA w związku z informacjami o zwolnieniu...

"W Polsce również można zgłosić się do testowania leków, trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że wynagrodzenie jest mniejsze niż poza granicami kraju" - pisze autorka (fot. Shutterstock)Tester leków - ile można na tym zarobić?

Sześć miesięcy w zamkniętym ośrodku z basenem, sauną, siłownią, bilardem, a do tego zapewniona...

Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że EpiPen Junior jest tylko „chwilowo” niedostępny i że alergicy mogą stosować zamienniki (fot. Shutterstock)W aptekach brakuje leku, który ratuje...

Dzisiejsza Gazeta Wyborcza donosi, że od ponad miesiąca w aptekach nie można dostać zastrzyków...

Niedawno członkiem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców został Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET (fot. MGR.FARM) ZPP to „maszynka do robienia pieniędzy”

Zwolniony niedawno wiceprezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, w liście otwartym do...