Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Case study - Furosemid + ACE-inhibitor

Case study - Furosemid + ACE-inhibitor

Na powyższej recepcie lekarz wypisał pacjentowi dwa leki stosowane w politerapii nadciśnienia tętniczego. Pierwszy z nich to furosemid – diuretyk pętlowy o bardzo silnym działaniu. Lek hamuje we wstępującej części pętli Henlego resorpcję zwrotną jonów chlorkowych i wtórne wchłanianie jonów sodowych. Występowanie dużych stężeń jonów sodowych w dalszym odcinku nefronu zwiększa wydzielanie do światła kanalika jonów potasu, co może być przyczyną hipokaliemii. Furosemid zwiększa również wydalanie w moczu jonów wapnia, magnezu oraz fosforanów, zmniejsza natomiast wydalanie kwasu moczowego. Działanie przeciwnadciśnieniowe furosemidu jest wynikiem zmniejszenia objętości krwi krążącej. Dawka początkowa, jednorazowa furosemidu dla dorosłej osoby wynosi od 40 do 80mg. W leczeniu podtrzymującym osób dorosłych lek można przyjmować raz lub dwa razy na dobę w ustalonej dawce co drugą dobę lub przez 2-4 kolejne dni każdego tygodnia.

Enarenal, którego substancją czynną jest enalapril – inhibitor konwertazy angiotensyny jest prolekiem. Po wchłonięciu enalapril jest hydrolizowany do enalaprylatu, który hamuje enzym ACE odpowiedzialny za przekształcenie angiotensyny I do substancji wywołującej skurcz naczyń krwionośnych – angiotensyny II. W wyniku hamowania ACE następuje zmniejszenie angiotensyny II w osoczu, co prowadzi do zwiększenia aktywności reniny a w konsekwencji do zmniejszonego wydzielania aldosteronu. W efekcie enalapril powoduje zmniejszenie oporu obwodowego i zwiększenie pojemności minutowej serca. Dawka początkowa preparatu wynosi od 5 do 20mg w zależności od stopnia nasilenia nadciśnienia oraz reakcji organizm pacjenta. Enalapril należy przyjmować raz dziennie a dawka podtrzymująca przy łagodnym nadciśnieniu wynosi 5-10 miligramów[2].

W celu osiągnięcia wartości ciśnienia tętniczego zalecanych przez towarzystwa naukowe większość pacjentów wymaga zastosowania politerapii opartej na dwóch lub większej liczbie leków. Jak pokazują badania terapia skojarzeniowa polegająca na zastosowaniu inhibitora konwertazy angiotensyny i diuretyku, której przykład mamy na powyższej recepcie przynosi więcej korzyści w porównaniu do monoterapii.

Przewaga polega na lepszej tolerancji i minimalizacji wywołanych przez diuretyk zaburzeń metabolicznych. Inhibitor konwertazy zmniejsza wydzielanie aldosteronu, przez co zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii spowodowanej działaniem diuretyku.Niewątpliwie skojarzenie diuretyku z inhibitorem ACE jest skuteczne i polecane przede wszystkim u chorych ze współistniejącą niewydolnością serca, otyłością bądź cukrzycą[3].

Piśmiennictwo:
1. Furosemid – Charakterystyka Produktu Leczniczego
2. Enarenal – Charakterystyka Produktu Leczniczego (12-12-2007)
3. Kostka-Jeziorny K., Tykarski A., Głuszek J., Zastosowanie leków moczopędnych w nadciśnieniu tętniczym i w powikłaniach sercowo-naczyniowych. Omówienie dużych randomizowanych badań klinicznych. Nadciśnienie tętnicze 2007, Suplement C.

Co do zasady prowadzenie aptek ogólnodostępnych zastrzeżone jest dla farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jednakże nie wpływa ona na zmiany zachodzące w podmiotach posiadających określone formy prawne. (fot. Shutterstock)Co z apteką po śmierci wspólnika w...

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jawne, komandytowe, partnerskie, akcyjne... To...

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...