Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

(Non)compliance

(Non)compliance

Współczesna medycyna odchodzi od modelu biomedycznego choroby na rzecz modelu psychobiomedycznego. Oznacza to, że oprócz podstawowych procedur w leczeniu bierze się pod uwagę również psychologiczny aspekt chorego. Aby osiągnąć sukces terapeutyczny należy tak przekonać pacjenta, by rozumiał podjęte działania na rzecz jego leczenia i je akceptował.

Etap zaakceptowania i zrozumienia istoty leczenia następuje już podczas pierwszej wizyty u lekarza i po wykupieniu pierwszego opakowania leku. Najważniejszym zadaniem personelu medycznego jest przekonanie pacjenta do stosowania leku według określonego schematu. W aptekach często obserwujemy niestosowanie się do zaleceń lekarskich niesfornych pacjentów, gdy chociażby na własną rękę przerywają terapię, czy nie wykupują przepisanych leków. Zjawisko to nazywamy niestosowaniem się chorych do zaleceń terapeutycznych.

„Noncompliance” - to określenie opisujące zjawisko związane z nieprzestrzeganiem warunków terapii. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji należałoby chorego wdrożyć w plan leczenia, nie pomijać jego obecności w badaniach, co niestety często się zdarza podczas wizyt lekarskich. Porozumienie z pacjentem jest bardzo ważne. Musi on zrozumieć, że jest odpowiedzialny za własne zdrowie, oraz mieć świadomość wszelkich korzyści i niebezpieczeństw wynikających z terapii.

Jeśli chory nie rozumie potrzeby stosowania leku, może zaprzestać leczenia. Zjawisko niestosowania się do zaleceń terapeutycznych jest konsekwencją braku współpracy z pacjentem. W codziennej pracy obserwujemy, że chorzy nie wykupują wszystkich leków wypisanych na recepcie. Czasami też nie przyjmują odpowiedniej dawki leku lub nie wiedzą o jakiej porze dnia go zażywać. Zdarza się też, że nie rozumieją dlaczego mają zapisany produkt leczniczy i decydują się nie podejmować leczenia. Naszym zadaniem jest wyłapywać takie sytuacje i wyjaśniać sprawę na bieżąco. Sama niejednokrotnie uświadamiałam pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, że nie wolno odstawiać przepisanych leków, mimo, że nie czują się po nich lepiej. Ich dezorientacja jasno świadczyła o braku współpracy z personelem medycznym.Jakie są przyczyny niestosowania się chorych do zaleceń terapeutycznych? Pacjentów takich można podzielić na dwie grupy: robiących to celowo i działających nieświadomie. W pierwszej grupie znajdują się ludzie odrzucający diagnozę lub leczenie ze względu na wysokie koszty. Są wśród nich również pacjenci, którzy nie postrzegają swojej choroby jako czegoś negatywnego zwłaszcza, gdy przebiega ona bezobjawowo (wspomniane już nadciśnienie tętnicze). Zdarzają się tu też chorzy, którzy podjęli terapię, jednak z uwagi na pojawiające się skutki uboczne decydują się na jej przerwanie. Czasem pacjenci sami przerywają leczenie, gdyż mają przeświadczenie, że już wyzdrowieli.

W drugiej grupie znajdziemy pacjentów, których niestosowanie się do zaleceń terapii ma charakter przypadkowy. Spowodowane może to być zapominaniem związanym ze słabą pamięcią lub stresem życia codziennego. Pacjenci z tej grupy mogą również mieć problemy z zażywaniem dużej ilości leków. Chorzy mogą nie radzić sobie z nowymi postaciami leku, jak na przykład ze stosowaniem inhalatora. Aby zmniejszyć zjawisko niestosowania się do zaleceń terapii farmaceuci powinni przypominać pacjentom o konieczności zażywania produktów leczniczych oraz uczyć ich prawidłowego postępowania z różnymi postaciami leków. Opisane sytuacje pokazują, jak ważna jest edukacja chorego już na wczesnych etapach terapii.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...