Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Nowoczesne postaci leku

Nowoczesne postaci leku

Odkąd do lecznictwa została wprowadzona pierwsza tabletka minęło już przeszło 140 lat. Od tego czasu technologia postaci leku zmieniła się tak diametralnie, że zwykła tabletka już dawno przestała być zwykłą tabletką. Pod tym z pozoru zwyczajnym wyglądem kryć się chociażby może doustny system terapeutyczny, który wprawdzie wyglądem przypomina klasyczną tabletkę, ale kryje w sobie zupełnie inną tajemnicę działania i mocy.

System terapeutyczny to urządzenie lub postać leku, która dozuje lub uwalnia substancję leczniczą z zaprogramowaną szybkością przez określony czas. Systemy te swą skutecznością biją na głowę klasyczne postacie leku, zapewniając we krwi zawsze stałe stężenie leku. Stałe uwalnianie leku zapewniane jest dzięki ciśnieniu osmotycznemu, gradientowi stężeń, energii mechanicznej/elektrycznej. Wyróżniamy systemy:

  • doustne

  • transdermalne

  • do oczu

  • implantacyjne

  • domaciczne

  • dopochwowe

  • infuzyjne

System terapeutyczny do oczu to insert, z którego substancja lecznicza uwalnia się do płynu łzowego na zasadzie dyfuzji. Przykładem takiego insertu jest Ocusert z pilokarpiną, posiadający matrycę z kwasu alginowego, z którego uwalniana jest substancja przez 7 dni.

Implantacyjny system terapeutyczny (implant) jest umieszczany w tkance chirurgicznie. Ta postać leku jest najdłużej działającą, bo wszczepia się ją na okres od kilku miesięcy do 7 lat. Na rynku obecny jest implant ze środkiem antykoncepcyjnym – lewonorgestrelen (Norplant), gdzie uwalnianie substancji odbywa się przez okres 5 lat. Można również spotkać implant z octanem gosereliny (Zoladex), który jest wstrzykiwany podskórnie i uwalnia lek przez 3 miesiące.

Domaciczny system terapeutyczny zawiera hormony i ma zadanie antykoncepcyjne. System taki zawiera progesteron (Mirena, Jaydess) i uwalnianie jego zachodzi na skutek dyfuzji przez membranę z polimeru ściany zbiornika. Domaciczny system terapeutyczny jest skuteczny do 3 lub 5 lat. Hormony o działaniu antykoncepcyjnym mogą być również podawane przez system dopochwowy (etynyloestradiol – NuvaRing).

[img=640x480http://pics.tinypic.pl/i/00636/u3uu5h4hot5w.jpg[/img]Doustny system terapeutyczny typu OROS (ang. osmotic controlled release oral delivery system) charakteryzuje dozowanie leku na skutek wytworzenia wysokiego ciśnienia osmotycznego powodującego wypychanie substancji leczniczej przez otwór dozujący. Technologia OROS charakteryzuje się osmotycznie kontrolowanym uwalnianiem substancji czynnej zgodnie z kinetyką zerowego rzędu. Rozróżnia się trzy rodzaje systemów OROS: jednokomorowy, dwukomorowy i trójkomorowy.

System jednokomorowy został stworzony dla substancji leczniczych rozpuszczalnych w wodzie. Składa się z komory otoczonej błoną przepuszczalną dla wody, ale nieprzepuszczającej substancji. Woda przenika przez błonę, rozpuszcza substancję i tak powstały roztwór pod wpływem powstałego wysokiego ciśnienia osmotycznego zostaje wypchnięty przez otwór dozujący do światła jelita lub żołądka. Średnica otworu (szczeliny) ma wpływ na szybkość dozowania.

System dwukomorowy (typu push&pull) był zaprojektowany dla substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie. Układ ma dwie komory. Górna z otworkiem zawiera substancję leczniczą w postaci zawiesiny i odgraniczona jest od dolnej komory błoną elastyczną. W dolnej komorze(przedział pchający) umieszczono polimer, substancję osmotycznie czynną (np. chlorek sodu) lub pęczniejący hydrożel, który pod wpływem ciśnienia osmotycznego działa na błonę elastyczną wypychając z górnej komory substancję czynną.

System trójkomorowy zbudowany jest trzech komór, z czego dwie zawierają substancję czynną w różnych stężeniach, a w trzeciej jest polimer pęczniejący w środowisku wodnym. Całość pokryta została błoną półprzepuszczalną. System do jelita cienkiego dociera już z rozpuszczoną zewnętrzną błoną, dzięki czemu woda wnika do środka. Polimer pęcznieje i wypycha substancję czynną przez otwór.

Obecnie na rynku istnieje całkiem liczna grupa preparatów typu OROS, jak na przykład z werapamilem, nifedypiną, albuterolem, metoprololem, oksprenololem, acetazolamidem czy glipizydem. W polskich aptekach OROS znajdziemy m.in. w preparacie: Cardura XL(doksazosyna) i Concerta (metylofenidat).

Za tydzień przybliżę Wam nieco transdermalny system terapeutyczny (TTS)!

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...