Obowiązki informacyjne za pierwszym stołem | mgr.farm
Stosowanie niektórych leków przez sportowców jest dozwolone. Czy pomagają one w osiąganiu dobrych wyników? (fot. Shutterstock)

6 leków, które pomagają...

 Nie jest tajemnicą, że leki podawane doustnie za dnia cechuje zdecydowanie większa biodostępność. (fot. Shutterstock)

Czas zażywania leków ma...

Farmaceuta (aptekarz) nie może w toku swojej pracy podejmować działań, które były sprzeczne z przepisami prawa regulującymi wykonywanie zawodu. (fot. Shutterstock)

"Pracodawca zmusza mnie...

Wielu polskich farmaceutów szuka pracy w Irlandii. Jak powinni zacząć? (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Społeczeństwo wychodzi z założenia, że żyjemy w erze leków instant – lek w zasadzie tylko czeka grzecznie w opakowaniu, by wraz z pierwszą dawką uśmierzyć ból i wszelkie dolegliwości. (fot. Shutterstock)

Społeczeństwo instant

Obowiązki informacyjne za pierwszym stołem

Obowiązki informacyjne za pierwszym stołem

Relacja pacjent-farmaceuta nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do wydania środka leczniczego z apteki. Apteka jest bowiem placówką ochrony zdrowia publicznego, której zadaniem jest sporządzanie i wydawanie środków leczniczych oraz przekazywanie informacji na ich temat. Kontakt z pacjentem jest ostatnimi czasy spychany na margines aptecznej działalności, co nie oznacza, że farmaceuta jest z niego zwolniony – wręcz przeciwnie ma prawny obowiązek przekazać informację na temat wydawanego leku.

Wydając lek pacjentowi jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia terminu ważności leku, organoleptycznej oceny jego jakości oraz udzielania informacji i porad dotyczących jego działania i stosowania. Jest to ważne szczególnie w przypadku wydawania leku zarejestrowanego bez recepty. Dużo łatwiej spełnić ten obowiązek mając do czynienia z pacjentem zgłaszającym określone objawy. Musimy wtedy skorzystać z całej swojej wiedzy i umiejętności, by sprawnie przeprowadzić rozpoznanie różnicowe, rozstrzygnąć czy konieczna jest lekarska konsultacja i zarekomendować odpowiednie preparaty. Powinniśmy jednak uważać, by nieumyślnie nie przekroczyć swoich uprawnień i wejść w kompetencje zarezerwowane dla lekarza. Jako farmaceuci nie jesteśmy bowiem upoważnieni do leczenia – lecz doradzania i odpowiedniego ukierunkowania pacjenta.

W czasie codziennej, aptecznej praktyki zdarza się jednak pacjent, który bez słowa prosi o wydanie określonego produktu leczniczego, nie zadając przy tym żadnych pytań. Takie zachowanie nie zwalnia nas z upewnienia się, czy taki pacjent jest świadomy zagrożeń związanych ze stosowania leku.

W przypadku leków Rx informacje o wskazaniach, przeciwwskazaniach i dawkowaniu mogą okazać się niepotrzebne. Nie możemy jednak zawsze zakładać, że takie informacje zostały przekazane pacjentowi podczas wizyty lekarskiej. Miejmy na uwadze, że lekarz zgodnie z prawem nie ma obowiązku takich informacji udzielać. Lekarz może ograniczyć się wyłącznie do informowania o samym leczeniu, pozostawiając informację o leku farmaceucie. Okazanie recepty nie zwalnia więc nas z obowiązku udzielania dodatkowych informacji, które w danej jednostce chorobowej mogą okazać się istotne. Zwróćmy więc uwagę na warunki przechowywania leku, interakcje z żywnością i innym lekami oraz możliwe działania niepożądane.

Wydając leki refundowane, nie zapominajmy o obowiązku poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika. Wywieszenie ogólnej informacji na ten temat jest niewystarczające – o tańszych odpowiednikach musimy informować każdego pacjenta z osobna. Ostatnio w mediach po raz kolejny podjęto dyskusję na temat kary umownej w wysokości 200zł za niepoinformowanie pacjenta o tańszym zamienniku. W obecnym stanie prawnym NFZ może nałożyć ww. karę, jeśli taki przypadek zostanie ujawniony i potwierdzony w trakcie kontroli.„Udzielanie usług farmaceutycznych polega w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych”
Art. 2a ust. 1 pkt. 6 Ustawy o Izbach Aptekarskich

„Aptekarz używa całej swej wiedzy i umiejętności dla przekazania pacjentowi odpowiednich w jego dolegliwościach środków leczniczych, dbając przy tym o przekaznie mu rzetelnej, pełnej i zrozumiałej informacji”.
Art. 7 ust. 2 Kodeksu Etyki Aptekarza RP

Inne podstawy prawne:
Art. 86 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy Prawo Farmaceutyczne
Art. 31 Ustawy o Zawodach lekarza i dentysty
Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wydania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Art. 44 Ustawy o Refundacji Leków

Temat gwałtownych podwyżek był na tyle gorący, że zarząd Pex PharmaSequence – firmy od lat analizującej m.in. ceny w aptekach – wydał specjalne oświadczenie w tej sprawie. (fot. Shutterstock)Ceny leków wzrosły z powodu „apteki dla...

Dynamiczny skok cen zbiegł się w czasie z przyznaniem aptekarzom dużych przywilejów oraz silnym...

Bez znaczenia jest fakt, iż o promocji nie informuje się poza lokalem apteki. (fot. Shutterstock)Marketing szeptany w aptekach jest...

Aptekarze od lat szukają sposobu na obejście zakazu reklamy aptek. Niedawno promowali się za...

Perspektywy rozwoju e-commerce w farmacji są nadal optymistyczne. (fot. Shutterstock)Cyfryzacja powinna zakończyć wędrówkę...

Czy apteki internetowe zagrażają przyszłości tradycyjnych aptek? Skąd biorą się w nich tak...

Analitycy domu maklerskiego wskazują, że w 2018 roku Neuca powinna utrzymać wynik finansowy na podobnym poziomie jak w 2017 roku. (fot. Shutterstock)Udział spółki Neuca w nielegalnym...

Analitycy DM BOŚ podtrzymali długoterminową rekomendację „Kupuj” i krótkoterminową „Przeważaj”...

W opinii PASMI cele opisane w petycji można osiągnąć środkami znacznie mniej restrykcyjnymi. (fot. Shutterstock)PASMI reaguje na petycję w sprawie...

Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty (PASMI) wydał stanowisko w sprawie petycji, jaka...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.