Heroina była czołowym produktem Bayera do czasu wybuchu I Wojny Światowej (fot. Shutterstock)

Farmacja w służbie złu

Coraz częściej można zaobserwować franczyzy skonstruowane w sposób, który uniemożliwia farmaceutom odstąpienie od wykonania zapisów umowy, pod groźbą dotkliwych kar finansowych (fot. Shutterstock)

Farmaceuta nie może mieć...

Rośliny od lat stosowane były w medycynie tradycyjnej. Z ich właściwości czerpiemy też współcześnie (fot. Shutterstock)

10 najciekawszych surowców...

Opiekun stażu może wyrazić negatywną opinię o praktykancie, jednak nie rzutuje ona na zakończenie studiów (fot. Shutterstock)

Apteka stażowa

Wielu lekarzy nadal uważa, iż najskuteczniejsze w leczeniu świądu są leki o silnym mechanizmie uspakajającym (fot. Shutterstock)

6 mitów o pokrzywce

Obowiązki informacyjne za pierwszym stołem

Obowiązki informacyjne za pierwszym stołem

Relacja pacjent-farmaceuta nie może ograniczać się tylko i wyłącznie do wydania środka leczniczego z apteki. Apteka jest bowiem placówką ochrony zdrowia publicznego, której zadaniem jest sporządzanie i wydawanie środków leczniczych oraz przekazywanie informacji na ich temat. Kontakt z pacjentem jest ostatnimi czasy spychany na margines aptecznej działalności, co nie oznacza, że farmaceuta jest z niego zwolniony – wręcz przeciwnie ma prawny obowiązek przekazać informację na temat wydawanego leku.

Wydając lek pacjentowi jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia terminu ważności leku, organoleptycznej oceny jego jakości oraz udzielania informacji i porad dotyczących jego działania i stosowania. Jest to ważne szczególnie w przypadku wydawania leku zarejestrowanego bez recepty. Dużo łatwiej spełnić ten obowiązek mając do czynienia z pacjentem zgłaszającym określone objawy. Musimy wtedy skorzystać z całej swojej wiedzy i umiejętności, by sprawnie przeprowadzić rozpoznanie różnicowe, rozstrzygnąć czy konieczna jest lekarska konsultacja i zarekomendować odpowiednie preparaty. Powinniśmy jednak uważać, by nieumyślnie nie przekroczyć swoich uprawnień i wejść w kompetencje zarezerwowane dla lekarza. Jako farmaceuci nie jesteśmy bowiem upoważnieni do leczenia – lecz doradzania i odpowiedniego ukierunkowania pacjenta.

W czasie codziennej, aptecznej praktyki zdarza się jednak pacjent, który bez słowa prosi o wydanie określonego produktu leczniczego, nie zadając przy tym żadnych pytań. Takie zachowanie nie zwalnia nas z upewnienia się, czy taki pacjent jest świadomy zagrożeń związanych ze stosowania leku.

W przypadku leków Rx informacje o wskazaniach, przeciwwskazaniach i dawkowaniu mogą okazać się niepotrzebne. Nie możemy jednak zawsze zakładać, że takie informacje zostały przekazane pacjentowi podczas wizyty lekarskiej. Miejmy na uwadze, że lekarz zgodnie z prawem nie ma obowiązku takich informacji udzielać. Lekarz może ograniczyć się wyłącznie do informowania o samym leczeniu, pozostawiając informację o leku farmaceucie. Okazanie recepty nie zwalnia więc nas z obowiązku udzielania dodatkowych informacji, które w danej jednostce chorobowej mogą okazać się istotne. Zwróćmy więc uwagę na warunki przechowywania leku, interakcje z żywnością i innym lekami oraz możliwe działania niepożądane.

Wydając leki refundowane, nie zapominajmy o obowiązku poinformowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika. Wywieszenie ogólnej informacji na ten temat jest niewystarczające – o tańszych odpowiednikach musimy informować każdego pacjenta z osobna. Ostatnio w mediach po raz kolejny podjęto dyskusję na temat kary umownej w wysokości 200zł za niepoinformowanie pacjenta o tańszym zamienniku. W obecnym stanie prawnym NFZ może nałożyć ww. karę, jeśli taki przypadek zostanie ujawniony i potwierdzony w trakcie kontroli.„Udzielanie usług farmaceutycznych polega w szczególności na udzielaniu informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych”
Art. 2a ust. 1 pkt. 6 Ustawy o Izbach Aptekarskich

„Aptekarz używa całej swej wiedzy i umiejętności dla przekazania pacjentowi odpowiednich w jego dolegliwościach środków leczniczych, dbając przy tym o przekaznie mu rzetelnej, pełnej i zrozumiałej informacji”.
Art. 7 ust. 2 Kodeksu Etyki Aptekarza RP

Inne podstawy prawne:
Art. 86 ust. 1 i 2 pkt. 4 Ustawy Prawo Farmaceutyczne
Art. 31 Ustawy o Zawodach lekarza i dentysty
Art. 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wydania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Art. 44 Ustawy o Refundacji Leków

Lekarze weterynarii zostali zawiadomieni o tej sprawie i poproszeni o zgłaszanie wszelkich działań niepożądanych. (fot. Shutterstock)Masz czworonoga? Uważaj na ten lek!

Komitet ds. Weterynaryjnych Produktów Leczniczych EMA ostrzega o przypadkach urazu oczu zwierząt...

Łącznie zatrzymano do chwili obecnej 23 osoby, a spośród nich 5 zostało tymczasowo aresztowanych. (fot. Policja.pl)Nielegalnie produkowano leki na...

Poznańscy policjanci z CBŚP kontynuując sprawę likwidacji największej na świecie fabryki...

Trainers Development Camp

Trainers Development Camp (TDC) to projekt Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF),...

Pracownica apteki poprosiła napastnika, aby się odsunął, a ten wyszedł posłusznie zza ladę do strefy klienta, w tym czasie nadal szukała pilota antynapadowego. (fot. Shutterstock)Pracownica apteki całodobowej...

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpatrywał niedawno sprawę napadu na aptekę całodobową. Napastnik groził...

Czy w świetle obowiązującego rozporządzenia apteka może zrealizować receptę, której wpisano tylko imię, nazwisko i PESEL pacjenta? (fot. Kamil Guzy)Kolejne niejasności w rozporządzeniu w...

W minionym tygodniu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie recept, która miała...