Jak zostać szczęśliwym posiadaczem karty GMS? Trzeba spełnić warunek odpowiedniego dochodu. (fot. Shutterstock)

Farmaceuta w Irlandii:...

Nieumiejętnie, w tym nadmiernie stosowana suplementacja, może powodować wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. (fot. Shutterstock)

Racjonalna Suplementacja...

Czynnikami wywołującymi reakcje fototoksyczne mogą być substancje roślinne, leki czy środki chemiczne, działające zewnętrznie bądź podane doustnie. (fot. Shutterstock)

10 leków, przy których należy...

Nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkuje opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem „superbakterii”. (fot. Shutterstock)

Antybiotykooporność jak...

System ten w aptece nie ma większego sensu! Oznacza on tylko masę problemów a niczego nie gwarantuje. (fot. Shutterstock)

Dyrektywa antyfałszywkowa, a...

Problemy lekowe

Problemy lekowe

Farmaceuta ma ogromny wpływ na proces leczenia pacjenta. Jednak na drodze do sukcesu stoi wiele czynników utrudniających pozytywny wynik terapii, które skutkować mogą brakiem oczekiwanego efektu terapeutycznego. Nawet gdy diagnoza okazuje się być trafnie postawiona, często i tak nie osiąga się pożądanego efektu. Pozytywny wynik leczenia zależy od współpracy farmaceuty z lekarzem i pacjentem w rozwiązywaniu problemów lekowych (DRP – Drug Related Problem).

Problem lekowy to każde doświadczane przez pacjenta podczas terapii nieoczekiwane zdarzenie, które zakłóca pozytywny wynik leczenia. Pojawia się jako objaw, rozpoznanie, niewydolność, proces chorobowy lub skarga leczonego. Podział problemów lekowych ze względu na rodzaj potrzeb lekowych, których dotyczą został opracowany po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1992 r. Wśród potrzeb lekowych, które nie są zaspokajane w sytuacji pojawienia się problemu lekowego są:

  • wskazania do stosowania leku
  • skuteczność leczenia
  • bezpieczeństwo terapii
  • wygoda pacjenta, która wpływa na jego stosowanie się do leczenia.

Z problemem lekowym związanym ze wskazaniami do stosowania mamy do czynienia wówczas, gdy substancja lecznicza jest stosowana mimo braku wskazań lub gdy pacjent nie zażywa leku, gdy ma ku temu powody. Niestety, tak jak obserwujemy w aptekach, zbyteczna farmakoterapia dotyczy nie tylko leków przepisanych przez lekarza, ale również leków OTC. Z tego typu problemem spotykamy się również, gdy pacjent zażywa produkt leczniczy w celu zmniejszenia objawów wywołanych innym lekiem, który wystarczyło by zwyczajnie zmienić lub odstawić. Równie nagminne jest branie danego leku w celu profilaktycznym mimo braku potwierdzenia narażenia na zachorowanie. Do tego problemu lekowego zaliczamy też zwyczajne uzależnienie pacjenta od leku.

Zdarza się, że chory stosuje się do zaleceń lekarza i farmaceuty, lecz mimo to nie osiąga się u niego satysfakcjonującego efektu leczenia. Mamy wtedy do czynienia z problemem lekowym związanym ze skutecznością leczenia. Pacjent otrzymuje wtedy nieodpowiedni dla siebie lek, albo otrzymuje za małą jego dawkę. Trzeba wtedy odnaleźć przyczynę problemu. Może się okazać, że wystąpiła u chorego oporność na leczenie, bądź sposób podawania leku okazał się być nieodpowiedni. Rozwiązaniem może być zmiana produktu leczniczego na bardziej nowoczesny. Czasami, biorąc pod uwagę różnice osobnicze, pojawia się sytuacja, gdzie chory otrzymuje lek nieskuteczny w jego przypadku.Jeśli u chorego wystąpią działania niepożądane zwiastujące zagrożenie zdrowia i życia, mamy do czynienia z problemem lekowym związanym z bezpieczeństwem terapii. Do takiej sytuacji dochodzi, jeśli dany lek jest przeciwwskazany u pacjenta, lub pojawiły się reakcje alergiczne. Ma to miejsce również, gdy schemat dawkowania został zmieniony nagle, gdy konieczne było stopniowe odstawianie pierwotnej substancji. Czasami dochodzi do zwyczajnych interakcji międzylekowych, niezależnie od podanej dawki. W każdej z tego typu sytuacji może wystąpić zbyt wysokie stężenie preparatu (przedawkowanie), co może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych.

Powodzenie terapii zależy w dużej mierze od zachowania pacjenta – przede wszystkim akceptacji i zrozumienia przez niego sposobu leczenia. Gdy chory zostanie przekonany do podjęcia właściwych kroków, istnieje większa szansa na terapeutyczny sukces. Na ten aspekt mają wpływ praktycznie wszyscy przedstawiciele zespołu terapeutycznego.

Za tydzień przybliżę Wam problemy lekowe związane z wygodą chorego, oraz przyczyny jego niestosowania się do zaleceń lekarskich.

Jeżeli natomiast osoba wydająca jest w stanie określić brakujący kod pocztowy, to może opisać go na rewersie recepty papierowej. (fot. Shutterstock)Czy farmaceuta może uzupełnić kod...

Od 18 kwietnia, gdy weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie recept, elementem obowiązkowym...

Techniczka na stażu samodzielnie wydawała leki pacjentom, a w systemie była wtedy zalogowana na kierownika apteki. (fot. Shutterstock)Sposób na zatrzymanie technika stażysty...

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum już po raz kolejny, w krótkim czasie, rozstrzygał sprawę...

Póki co wszystkie osoby zatrzymane w poniedziałek przez CBA, zostały zwolnione do domu. (fot. Shutterstock)Nielegalny wywóz leków to proceder...

"To proceder niezwykle szkodliwy" - mówi o nielegalnym wywozie leków dr Paweł Wróblewski. "...

W ocenie Ministra Zdrowia obowiązujące obecnie regulacje odnoszące się do kwestii koncentracji zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej mają charakter kompleksowy. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia o cofaniu zezwoleń...

Pod koniec stycznia poseł Waldemar Buda zwrócił się do Ministra Zdrowia z pytaniem o los 1500...

NFZ wyjaśnia, że data i godzina realizacji recepty oznacza moment fiskalizacji recepty lub kilku recept, kiedy pacjent płaci za wydawane leki. (fot. Shutterstock)Będą kary dla aptek, za błędnie...

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ wydał interpretację przepisów nowego rozporządzenia w sprawie...