Właściwości lecznicze kapsaicyny (cz.2) | mgr.farm
Nie ma co liczyć, że informacja o zbyciu choć 1 opakowania leku firmie, której NIP okaże się NIP-em innej apteki lub hurtowni farmaceutycznej zostanie zbagatelizowana. (fot. Shutterstock)

ZSMOPL i kary za brak raportów

Szkody społeczne wyrządzane przez filmy w stylu „Botoksu” są trudne do oszacowania.

Botoks

Papierosy, alkohol i... kawa, to używki, które mogą wchodzić w interakcje z lekami. (fot. Shutterstock)

Uwaga na interakcje lekowe i...

Tego typu porozumienia między producentami i Ministerstwem Zdrowia objęte są klauzulą tajności – z oczywistych powodów. (fot. Shutterstock)

Farmakoekonomika wiele...

Obecnie w Nowej Zelandii farmaceuta musi być większościowym udziałowcem (właścicielem) apteki. (fot. MGR.FARM)

Farmacja na świecie: Nowa...

Właściwości lecznicze kapsaicyny (cz.2)

Właściwości lecznicze kapsaicyny (cz.2)

Choć istnieje wiele doniesień na temat aktywności przeciwnowotworowej kapsaicyny, jej stosowanie pozostaje nadal w obrębie medycyny alternatywnej. W przeciwieństwie do zwolenników „cudownej” witaminy B17 czy picia wody utlenionej, mamy jednak podstawy by sądzić, iż taka terapia może przynosić pozytywne skutki.

Na przestrzeni wielu lat w literaturze naukowej pojawiła się duża liczba publikacji na temat skuteczności kapsaicyny przeciwko komórkom nowotworowym. Z sukcesem przeprowadzano badania na zwierzętach laboratoryjnych oraz liniach komórkowych ludzkich nowotworów. Z uzyskanych rezultatów jasno wynika, iż kapsaicyna w warunkach in vitro oraz in vivo jest skuteczna przeciwko nowotworom układu pokarmowego (przełyku, żołądka, okrężnicy oraz wątroby i trzustki), nowotworom hormonozależnym (rak piersi, rak prostaty), nowotworom skóry, białaczce czy szpiczakowi.

Mechanizm chemoprewencyjnego oraz chemoterapeutycznego działania kapsaicyny nie został do końca poznany, jednak prawdopodobnie opiera się on na zdolności hamowania cyklu życiowego komórek guza oraz indukowaniu procesu apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki.

Apoptoza może być zapoczątkowana poprzez dwa szlaki – pierwszy, mający swój początek poza komórką docelową oraz drugi, wewnątrzkomórkowy, związany z zaburzeniem pracy mitochondriów. Wewnętrzny proces apoptotyczny wymaga udziału kaspaz, czyli enzymów proteolitycznych, mających zdolność niszczenia białek budulcowych oraz enzymatycznych. W komórce, w której dochodzi do aktywacji kaspaz, rozpoczyna się proces dezintegracji materiału genetycznego a sama komórka zmienia swój kształt, tworząc tzw. pęcherzyki apoptotyczne, które są niszczone na drodze fagocytozy.

Kapsaicyna poprzez wpływ na szlaki przekaźnikowe oraz czynniki transkrypcyjne, ma zdolność do pobudzania zewnętrznej drogi apoptotycznej oraz apoptozy związanej z mitochondrialnym łańcuchem elektronów (za sprawą modulacji funkcji białek transportowych oraz kanałów jonowych).Zaobserwowano także, iż kapsaicyna może konkurować z naturalnym przeciwutleniaczem - koenzymem Q , zaburzając przebieg łańcucha oddechowego, niezbędnego do wytwarzania energii w komórce guza. Prawdopodobnie w jej obecności, dochodzi także do zahamowania przeciwoksydacyjnej aktywności koenzymu Q, co skutkuje stresem oksydacyjnym w obrębie komórki nowotworowej i pojawienia się efektów toksycznych.

Niestety, pewne doniesienia rzucają nieco inne światło na kapsaicynę. Według rezultatów badań przeprowadzonych na myszach, długotrwała aplikacja dermalna kapsaicyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu skóry. Na niekorzyść kapsaicyny przemawiają również wyniki badań epidemiologicznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Meksyku. Wynika z nich wyraźnie, iż wysoka konsumpcja papryczek chilli koreluje ze zwiększoną zachorowalnością na nowotwory żołądka. Inne dane sugerowały związek kapsaicyny z występowaniem nowotworów pęcherza, nie został on jednak potwierdzony przez innych badaczy.

Znanych jest wiele substancji roślinnych, wykazujących właściwości przeciwnowotworowe. W leczeniu raka piersi i jajnika wykorzystuje się taksoidy, izolowane z kory cisa Taxus brevifolia, zaś alkaloidy barwinka znajdują zastosowanie w terapii nowotworów płuc i chłoniaków. Pomimo pewnych wątpliwości, dotyczących kancerogennego działania kapsaicyny istnieje duża szansa, iż w niedalekiej przyszłości doczekamy się wprowadzenia na rynek preparatu przeciwnowotworowych na bazie ostrych papryczek.

Zdecydowanie najwięcej zmian dotknęło zapotrzebowań składanych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą. (fot. Shutterstock)Zmiany w realizacji recept - kolejne...

Od 18 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie recept, które wprowadza kilka istotnych...

Spółka prowadziła w sumie sześć aptek i zatrudniała 12 magistrów farmacji. Zwolniona farmaceutka, zarabiała najwięcej spośród wszystkich zatrudnionych farmaceutów, którzy nie pełnili funkcji kierownika apteka. (fot. Shutterstock)Farmaceutka zwolniona z pracy, bo......

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum rozstrzygał niedawno pozew farmaceutki przeciwko byłemu pracodawcy...

Izba przygotowała opracowanie, które omawia wszystkie zmiany dotyczące realizacji recept. (fot. Shutterstock)O zmianach w realizacji recept w pigułce

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przygotowała opracowanie zmian przepisów dotyczących...

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)MZ: Rozporządzenie nie stanowiło...

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań...

Farmaceutka mimo trzykrotnych wezwań, w trakcie postępowania, nie stawiała się w siedzibie Izby, by udzielić wyjaśnień. (fot. Shutterstock)Farmaceutka nie zbierała punktów...

Okręgowy Sąd Aptekarski w Katowicach ukarał farmaceutkę, która nie wywiązywała się z obowiązku...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Polityka prywatności serwisów grupy farmacja.net