„Apteka dla aptekarza” umożliwia trójstopniową kontrolę rynku; na poziomie Inspekcji Farmaceutycznej, okręgowych izb aptekarskich oraz organów ścigania (fot. Shutterstock)

Apteka dla aptekarza, czyli...

Po wystawieniu każdej e-recepty jej treść powinna być automatycznie weryfikowana! (fot. Shutterstock)

E-recepta: miało być świetnie...

Jedno na 10 dzieci jest wcześniakiem (fot. Shutterstock)

Fioletowy to kolor bohaterów

Kamienica Krucza 25 róg Hoża 22, w której podczas okupacji i Powstania Warszawskiego mgr Wanda Głuchowska prowadziła aptekę (fot. 1994.pl)

Apteki w Powstaniu...

Zawód farmaceuty jako udzielający świadczenia zdrowotne będzie kwalifikował się do zawodów medycznych, które obowiązuje skrócony wymiar czasu pracy (7h 35 min dziennie) oraz gwarancja najniższego wynagrodzenia zasadniczego (fot. Shutterstock)

Apteka jako punkt szczepień

Właściwości lecznicze kapsaicyny (cz.2)

Właściwości lecznicze kapsaicyny (cz.2)

Choć istnieje wiele doniesień na temat aktywności przeciwnowotworowej kapsaicyny, jej stosowanie pozostaje nadal w obrębie medycyny alternatywnej. W przeciwieństwie do zwolenników „cudownej” witaminy B17 czy picia wody utlenionej, mamy jednak podstawy by sądzić, iż taka terapia może przynosić pozytywne skutki.

Na przestrzeni wielu lat w literaturze naukowej pojawiła się duża liczba publikacji na temat skuteczności kapsaicyny przeciwko komórkom nowotworowym. Z sukcesem przeprowadzano badania na zwierzętach laboratoryjnych oraz liniach komórkowych ludzkich nowotworów. Z uzyskanych rezultatów jasno wynika, iż kapsaicyna w warunkach in vitro oraz in vivo jest skuteczna przeciwko nowotworom układu pokarmowego (przełyku, żołądka, okrężnicy oraz wątroby i trzustki), nowotworom hormonozależnym (rak piersi, rak prostaty), nowotworom skóry, białaczce czy szpiczakowi.

Mechanizm chemoprewencyjnego oraz chemoterapeutycznego działania kapsaicyny nie został do końca poznany, jednak prawdopodobnie opiera się on na zdolności hamowania cyklu życiowego komórek guza oraz indukowaniu procesu apoptozy, czyli programowanej śmierci komórki.

Apoptoza może być zapoczątkowana poprzez dwa szlaki – pierwszy, mający swój początek poza komórką docelową oraz drugi, wewnątrzkomórkowy, związany z zaburzeniem pracy mitochondriów. Wewnętrzny proces apoptotyczny wymaga udziału kaspaz, czyli enzymów proteolitycznych, mających zdolność niszczenia białek budulcowych oraz enzymatycznych. W komórce, w której dochodzi do aktywacji kaspaz, rozpoczyna się proces dezintegracji materiału genetycznego a sama komórka zmienia swój kształt, tworząc tzw. pęcherzyki apoptotyczne, które są niszczone na drodze fagocytozy.

Kapsaicyna poprzez wpływ na szlaki przekaźnikowe oraz czynniki transkrypcyjne, ma zdolność do pobudzania zewnętrznej drogi apoptotycznej oraz apoptozy związanej z mitochondrialnym łańcuchem elektronów (za sprawą modulacji funkcji białek transportowych oraz kanałów jonowych).Zaobserwowano także, iż kapsaicyna może konkurować z naturalnym przeciwutleniaczem - koenzymem Q , zaburzając przebieg łańcucha oddechowego, niezbędnego do wytwarzania energii w komórce guza. Prawdopodobnie w jej obecności, dochodzi także do zahamowania przeciwoksydacyjnej aktywności koenzymu Q, co skutkuje stresem oksydacyjnym w obrębie komórki nowotworowej i pojawienia się efektów toksycznych.

Niestety, pewne doniesienia rzucają nieco inne światło na kapsaicynę. Według rezultatów badań przeprowadzonych na myszach, długotrwała aplikacja dermalna kapsaicyny wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworu skóry. Na niekorzyść kapsaicyny przemawiają również wyniki badań epidemiologicznych, przeprowadzonych wśród mieszkańców Meksyku. Wynika z nich wyraźnie, iż wysoka konsumpcja papryczek chilli koreluje ze zwiększoną zachorowalnością na nowotwory żołądka. Inne dane sugerowały związek kapsaicyny z występowaniem nowotworów pęcherza, nie został on jednak potwierdzony przez innych badaczy.

Znanych jest wiele substancji roślinnych, wykazujących właściwości przeciwnowotworowe. W leczeniu raka piersi i jajnika wykorzystuje się taksoidy, izolowane z kory cisa Taxus brevifolia, zaś alkaloidy barwinka znajdują zastosowanie w terapii nowotworów płuc i chłoniaków. Pomimo pewnych wątpliwości, dotyczących kancerogennego działania kapsaicyny istnieje duża szansa, iż w niedalekiej przyszłości doczekamy się wprowadzenia na rynek preparatu przeciwnowotworowych na bazie ostrych papryczek.

Lyndra testuje obecnie postać leku, która dzięki kapsułce podawanej pacjentowi raz w tygodniu, umożliwia przyjmowanie kilku substancji jednocześnie (fot. Lyndra)Jedna kapsułka tygodniowo z kilkoma...

Amerykańska firma Lyndra rozpoczęła badania na ludziach nowej postaci leku, która ma pozwolić na...

Pod pretekstem wprowadzania rozwiązań prospołecznych nie mogą być proponowane zmiany kontrowersyjne, wątpliwe z punktu widzenia interesów państwa i osłabiające pozycję apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego (fot. Shutterstock)Farmaceuci piszą do Premiera. W jakiej...

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała list otwarty do Premiera oraz Ministra...

Projekt rozporządzenia powstał po to, by określić zakres i tryb współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających wskazanych w projekcie środków z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (fot. Shutterstock)Uzależnieni od dopalaczy będą...

Podmioty lecznicze będą współpracować z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Do...

Rodzina dostała wreszcie lek w Czechach za nieco ponad 200 zł. W Polsce kosztowałby nawet 500 zł (fot. Shutterstock)Pacjenci na własną rękę muszą szukać...

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim....

Chociaż aptek systematycznie ubywa, to - jak wynika z centralnego rejestru - potrzeby pacjentów są zaspokajane. (fot. Shutterstock)Express Bydgoski: "Apteki...

Choć liczba aptek systematycznie spada to zdaniem przedstawicieli samorządu aptekarskiego, taka...