W tym roku mundial trwa wyjątkowo długo, więc warto zaopatrzyć się także w preparaty zawierające składniki zwiększające zdolności adaptacyjne. (fot. Shutterstock)

5 ziół, które powinny znaleźć...

W rzeczywistości ziemniak nie przenika do mleka, nie powoduje kolek u dzieci ani żadnych innych sensacji.  (fot. Shutterstock)

Jaki kartofel dla karmiącej?

Umiejętne „sklasyfikowanie” pacjenta pozwala na odpowiednie dostosowanie się do niego i znalezienie wspólnego języka. (fot. Shutterstock)

Pacjenci cenią to w aptekach...

Dieta ciężarnej powinna opierać się na zasadach racjonalnego odżywiania. (fot. Shutterstock)

Podstawowe zasady...

Liczne badania oraz wieloletnie obserwacje pokazały, iż są to leki bezpieczne, również dla dzieci. (fot. Shutterstock)

9 mitów o...

Zwroty w aptece

Zwroty w aptece

Czy pacjent może zwrócić produkt zakupiony w aptece? Które zwroty możemy przyjąć? Czym jest wada jakościowa, bądź niewłaściwe wydanie? W końcu, jakie są procedury postępowania w przypadku zwrócenia produktu leczniczego przez pacjenta?

Zgodnie z art. 96 ust. 5 Prawa Farmaceutycznego leki i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią leki i wyroby medyczne niewłaściwie wydane lub z wadą jakościową. Wadą jakościową może być przekroczony termin ważności produktu, uszkodzone opakowanie zewnętrzne i bezpośrednie, zanieczyszczenia, niezgodna z opakowaniem ilość produktu. Niewłaściwym wydaniem jest wydanie innego produktu leczniczego niż wskazany na recepcie lub wydanie odpowiednika w przypadku oznaczenia przez lekarza NZ (nie zamieniać!) na W przypadku leków OTC niewłaściwym wydaniem jest sprzedaż leku innego niż ten, o który prosił pacjent oraz wydanie leku pacjentowi poniżej 13. roku życia. Należy pamiętać, że zmiana decyzji zakupowej pod wpływem rekomendacji farmaceuty i jej zaaprobowanie, nie jest podstawą do późniejszych roszczeń pacjenta w oparciu o niewłaściwe wydanie!

W ostatnim czasie pojawiają się opinie, że apteka może wprowadzić ponownie zwrócony lek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26 lipca 2002 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. Prawnicy specjalizujący się w prawie farmaceutycznym wskazują jednak na niespójność przepisów w tym przypadku, ryzyko poniesienia odpowiedzialności cywilnej w przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim takim postępowaniem i konieczności udoskonalenia przepisów w tym sektorze.

Ograniczenie prawa zwrotu w odniesieniu do leków i wyrobów medycznych zapobiega ponownemu wprowadzeniu do obrotu zwracanych produktów. Nie ma bowiem żadnej gwarancji, że po opuszczeniu przez lek apteki, był on przechowywany w odpowiednich warunkach (temperatura, wilgotność, nasłonecznienie). Z tego względu wydanie innemu pacjentowi leku czy wyrobu medycznego uprzednio zwróconego do apteki, wiąże się z ryzykiem narażenia pacjenta na utratę zdrowia i życia.W przypadku leków nabywanych przez pacjentów drogą elektroniczną istnieje możliwość odstąpienia od umowy kupna w terminie 10 dni od dnia dostawy oraz zwrot zakupionego leku do apteki (Rozp. Min.Zdrowia 14.03.2008 ws. warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza). W takim przypadku apteka jest zobowiązana do utylizacji na własny koszt zwróconego leku lub przerzucić ten obowiązek na dostawcę na mocy zawartej umowy między apteką a dystrybutorem. Konieczność utylizacji i zakaz ponownego wprowadzenia do obrotu zwróconego produktu leczniczego dotyczą również aptek ogólnodostępnych.

Zwroty innych produktów dostępnych w asortymencie aptecznym (żywność, suplementy diety, kosmetyki) nie są niestety uregulowane prawnie i to od decyzji apteki zależy, czy powinny być uwzględnione. Nie dotyczy to jednak zwrotów produktów na drodze reklamacji, gdyż reguluje je Ustawa od szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lutego 2002r.

 W 2017 roku w Zachodniopomorskiem było 610 aptek, a teraz jest ich 605. (fot. Shutterstock)Silna apteka to korzyści dla pacjentów

W Zachodniopomorskiem spadła liczba działających aptek i punktów aptecznych. Hanna Borowiak,...

Nie tylko treść ulotki, ale również oznakowanie opakowania produktu nie może zawierać elementów promocyjnych. (fot.Shutterstock)MZ proponuje zmiany w oznakowaniu...

Skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zakłada zaktualizowanie...

Farmaceuta zapewnił, że nie podejmował decyzji o umieszczeniu reklamy w gazecie, a była to decyzja zarządu spółki, do której należy apteka. (fot. Shutterstock)Kierownik ma obowiązek zagwarantować by...

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej skierował do Sądu...

Nastolatek usłyszał pięć zarzutów, nie jest jednak wykluczone, że na koncie ma znacznie więcej prób posługiwania się fałszywymi receptami. (fot. KMP w Gdańsku)Dzięki uwadze apteki Policja zatrzymała...

Za pomocą programów do obróbki grafiki 18-latek z Gdańska podrabiał recepty na leki...

W przypadku błędu farmaceucie pozostaje kontakt z Policją? (fot. Shutterstock)RODO utrudni farmaceutom naprawianie...

"Przytrafiło mi się dzisiaj źle zrealizować receptę na insuliny, wydałam za mało. Próbowałam...