REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: EasyMeds

29 marca 2018 11:30

Jednym z obowiązków farmaceuty w Irlandii jest sprawdzanie EasyMeds, czyli popularnych ‘blister packów’. Blistry są świetnym rozwiązaniem dla pacjentów, którzy mają problem z regularnym braniem swoich leków – czy to z powodu wieku, polifarmakoterapii, czy też demencji lub problemów z samodzielnością. A jak dokładnie wygląda to rozwiązanie?

Blister packi są bardzo dobrym rozwiązaniem dla starszych pacjentów. Nawet jeśli nie są oni w stanie sami brać swoich leków, to rodzina czy opiekun wie, kiedy który lek podać. (fot. easonpharmacy.co.uk)

W Irlandii wydawane są blistry siedmiodniowe i z reguły pacjent musi po blister stawiać się do apteki co tydzień. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy mieszka daleko i w blistrze nie ma substancji psychoaktywnych – wtedy możemy dać miesiąc terapii za jedną wizytą w aptece.

Blistry są dostępne w dwóch wielkościach – rano i wieczór (dwa rzędy) oraz cztery pory dnia (rano, lunch, wieczór, przed snem). Przestrzegamy tu podstawowych zasad chronofarmakoterapii i tak na przykład (o ile lekarz nie zaleci inaczej) statyny są umieszczane w wieczornym blistrze, a PPI rano. Blister packi sprawiają, że gdy pacjent (nieważne, blistrowy czy nie) przychodzi i mówi, że skończyła mu się pomarańczowo-granatowa kapsułka, którą bierze rano, to wiem, że pewnie chodzi mu o omeprazol. Oczywiście, jeśli powie, że skończyła się mała biała tabletka, to wciąż nie będę wiedzieć, o który lek chodzi, ale mam większe rozeznanie, jak podstawowe leki wyglądają i to się przydaje.

REKLAMA

Jak sprawdzamy blistry? Po upewnieniu się, czy blister i recepta są na to samo nazwisko i adres, porównujemy Kardex (lista leków danego pacjenta z porami dnia) z receptą – lek, dawka, wskazania do stosowania. Następnie sprawdzamy opakowania po lekach pozostawione w blistrze przez technika – czy lek i dawka zgadza się w receptą. Kolejno przy pomocy Kardexu liczymy, ile tabletek/kapsułek powinno być w blistrze o określonej porze dnia i sprawdzamy, czy faktycznie tyle ich jest w środku. Brzmi jasno i oczywiście.

REKLAMA

Problemy zaczynają się, kiedy w piątek wieczór starszy (leczony wieloma lekami) pacjent przynosi receptę, którą otrzymał przy wypisie ze szpitala i jest na niej wiele zmian w stosunku do poprzedniej recepty. Zwłaszcza, że w sobotę obstawa w aptece jest skromniejsza i ciężko będzie nam znaleźć czas, żeby te zmiany zrobić. Musimy zlokalizować zmiany na recepcie, wprowadzić uwagi w systemie dla reszty personelu z datą nowej recepty, wprowadzić zmiany w profilu pacjenta. Trzeba też wydrukować nowy Kardex, listę leków obecnych w blistrze, którą mocujemy w górnej części blistra (informacja dla pacjenta, jakie leki bierze, kiedy i jak wyglądają), w końcu wyjąć leki, które zostały zatrzymane i umieścić te, które są nowe, po czym sprawdzić swoją pracę. Nie jest to trudne, kiedy ma się optymalne warunki do skupienia, kiedy można wyjść do osobnego pomieszczenia i spędzić tam pół godziny sam na sam z blistrem lub poprosić technika, by zrobił zmiany za nas, a my tylko je sprawdzimy. Jednak kiedy trzeba zrobić zmiany samemu, a w międzyczasie odbierać telefony i sprawdzać recepty wymaga to dużego skupienia.

Drugą kategorią sytuacji z blistrami, których nie lubimy jest moment, kiedy mamy wątpliwości co do danych na recepcie – np. jest mało czytelna i musimy zadzwonić do szpitala upewnić się co do wskazań. Może zająć pół dnia albo i dłużej, zanim lekarz oddzwoni z potwierdzeniem, co jest kolejnym argumentem do przygotowywania blistrów z wyprzedzeniem, by uniknąć sytuacji, że pacjent czeka na leki, a my czekamy na odpowiedź lekarza.

Po trzecie, pacjenci na tzw. karcie medycznej muszą receptę ze szpitala zanieść do lekarza rodzinnego, żeby ją przepisał (i wtedy dostają leki za dwa euro/miesiąc kuracji). A ponieważ zdarza się w Irlandii, że recepty drukowane są przez sekretarki w przychodniach i dawane lekarzowi do podpisu, czasem pani sekretarka nie naniesie pewnych zmian z recepty ze szpitala, lekarz ich nie wyłapie, a my się głowimy, czy to błąd, czy lekarz rodzinny podjął inną decyzję lekową (być może po konsultacji ze szpitalem czy rozmowie z pacjentem). Znów, czas i kontakt z lekarzem są odpowiedzią na wątpliwości.

Podsumowując, blister packi są bardzo dobrym rozwiązaniem dla starszych pacjentów. Nawet jeśli nie są oni w stanie sami brać swoich leków, to rodzina czy opiekun wie, kiedy który lek podać. Osobiście lubię sprawdzać blistry, jest to praca spokojna i okazja do odpoczynku od gwaru i tłumów w głównym pomieszczeniu aptecznym. Jak każdy aspekt sprawdzania recept, wymaga kontaktu z lekarzem i wyjaśniania wątpliwości. Może zajmować więcej czasu ze względu na łańcuch szpital-lekarz rodzinny – pacjent, ale w ostateczny rozrachunku jest z dużą korzyścią dla pacjenta.

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Woda – nie tuczy, oczyszcza i poprawia koncentrację Woda – nie tuczy, oczyszcza i poprawia koncentrację

Z badań wynika, że co dziesiąty Polak w ogóle nie pije wody, a ponad 80% z nas spożywa jej za mało....

Radziwiłł i Szydło: służba zdrowia działa poprawnie Radziwiłł i Szydło: służba zdrowia działa poprawnie

- Cieszę się, że możemy zakomunikować, że służba zdrowia działa w Polsce poprawnie - powiedział w Ra...

Kwestia dyżurów w Skarżysku nierozstrzygnięta Kwestia dyżurów w Skarżysku nierozstrzygnięta

Radni powiatu skarżyskiego są za utrzymaniem nocnych dyżurów aptek w mieście, choć niemal wszyscy ic...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz