REKLAMA
śr. 8 lutego 2023, 13:06

Krajowi Producenci Leków apelują o daleko idące zmiany. Chodzi o bezpieczeństwo lekowe…

7 lutego w Centrum Prasowym PAP odbyła się konferencja dotycząca prezentacji najnowszych danych ekonomicznych odnoszących się do przemysłu farmaceutycznego w Polsce. Opinie na ten temat przedstawiali prezesi PZPPF oraz Agnieszka Sznyk z Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju INNOWO oraz Ewelina Nojszewska z SGH.

Produkcja leków refundowanych w Polsce staje się coraz mniej opłacalna (fot. Shutterstock)
Produkcja leków refundowanych w Polsce staje się coraz mniej opłacalna (fot. Shutterstock)

Na spotkaniu przedstawiciele Krajowych Producentów Leków i ekonomistki, które przygotowały raport nt. sytuacji branży farmaceutycznej i wyzwaniach stojących przed nią byli zgodni, że sektor farmaceutyczny to niezwykle ważna gałąź gospodarki. Tym bardziej więc troska o niego powinna być priorytetem dla polityków. Zdaniem Eweliny Nojszewskiej sektor farmaceutyczny powinien być sektorem wrażliwym, z racji ogromnej podatności na liczne czynniki zewnętrzne (czytaj więcej: Koszty produkcji leków dramatycznie rosną. Ich ceny nie mogą dalej spadać…).

– Bezpieczeństwo lekowe jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo militarne kraju – skomentował z kolei Grzegorz Rychwalski, wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

Agnieszka Sznyk z INNOWO, przedstawiając sytuację branży farmaceutycznej w Polsce zwróciła uwagę, że niekorzystnym zjawiskiem, działającym na szkodę polskich producentów są niskie ceny leków refundowanych.

– W Polsce mamy jedne z najniższych cen leków refundowanych w Unii Europejskiej, średnio wynoszą one 73% średniej unijnej – podkreśliła Agnieszka Sznyk.

Dodatkowo średnia cena przyjętego do analizy koszyka leków refundowanych spadła od 2012 roku o blisko 10%. Nic zatem dziwnego, że produkcja leków o regulowanych cenach staje się dla krajowych przedsiębiorstw nieopłacalna.

– Wzrost cen czynników produkcji farmaceutyków zdecydowanie przewyższa dynamikę wzrostu cen leków, szczególnie po 2020 roku – dodała profesor Ewelina Nojszewska z SGH.

Co wpływa na niestabilność sektora farmaceutycznego?

Raport przygotowany przez INNOWO podkreśla, że wśród czynników mających największy wpływ na pogorszenie sytuacji lekowej i wzrost kosztów produkcji należy wymienić ceny surowców i substancji czynnych, a także rosnące koszty energii i wahania cen walut.

– Jeśli chodzi o ceny substancji czynnych to najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na nie był wzrost cen kursu dolara o ponad 20% po inwazji Rosji na Ukrainę – argumentowała profesor Ewelina Nojszewska.

Od 2019 do 2022 roku wzrost kosztów produkcji dla sektora farmaceutycznego wyniósł około 27,7%, co przy spadających lub niewiele rosnących cenach leków refundowanych stanowi ogromne obciążenie dla producentów leków.

– Presja na obniżanie cen leków refundowanych w konfrontacji z rosnącymi kosztami produkcji jest irracjonalna – skomentowała Ewelina Nojszewska.

Podobnego zdania jest Grzegorz Rychwalski, zdaniem którego branża powinna podlegać specjalnym regulacjom prawnym.

– Przemysł farmaceutyczny jest uzależniony od dostaw energii. Biorąc pod uwagę jak krytyczny jest to sektor apelujemy do Ministerstwa Klimatu i parlamentarzystów, aby nie obejmować producentów leków ograniczeniami w dostawach i poborze energii – apelował wiceprezes PZPPF.

Bezpieczeństwo lekowe zagrożone?

Wiceprezes PZPPF, Barbara Misiewicz-Jagielak przestrzega przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą brak wsparcia dla branży farmaceutycznej. Spadająca opłacalność produkcji leków refundowanych spowoduje, że przemysł nastawi się na produkcję leków nierefundowanych, OTC czy też suplementów diety.

– Należy mieć na uwadze, ze jeśli inne kraje zamkną swoje granice to możemy zostać z samymi lekami OTC – przestrzega Barbara Misiewicz-Jagielak.

Szczególnie istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa lekowego jest skrócenie łańcucha dostaw. Obecnie znaczna część produkcji substancji czynnych skoncentrowana jest w kilku prowincjach Indii i Chin. Dlatego też każde trudności w tych rejonach przekładają się następnie na problemy w naszym kraju. Co więcej – rosnące koszty sprzyjają nie tylko spadkowi krajowej produkcji, ale też przyczyniają się do zmniejszania nakładów na nowe inwestycje. To dodatkowy cios dla całej gospodarki.

Jakie plany ma branża?

W ocenie prezesa PZPPF powinny zostać wdrożone daleko idące zmiany, chociażby w kwestii cen produktów refundowanych.

– Firmy produkujące w Polsce powinny mieć przewidywalność i stabilność warunków refundacji – przekonuje Krzysztof Kopeć.

W Niemczech czy też w Portugalii rząd już od jakiegoś czasu wprowadza kolejne zmiany, mające na celu poprawę bezpieczeństwa lekowego ich obywateli. W Polsce nadal są to tylko rozmowy, a i te nie zawsze ukierunkowane są na szeroko pojęte dobro narodu. Przykładem może być apel PZPPF w sprawie powszechnej mobilizacji (czytaj również: W Polsce udział państwa w kosztach leków dostępnych w aptece wynosi 35%).

– Chcieliśmy, aby z powszechnego obowiązku mobilizacji wyłączyć pracowników zakładów farmaceutycznych. Niestety bez sukcesu, gdyż rządzący nie widzą tu zagrożenia w postaci spadku dostępności leków – wynika z wypowiedzi Grzegorza Rychwalskiego.

W jego opinii produkcja leków to produkcja wysokospecjalistyczna i nie da się łatwo i szybko zastąpić osób na tych stanowiskach. Dodatkowo w ocenie PZPPF sama optymalizacja kosztów przez firmy nie wystarczy. Ewelina Nojszewska przekonuje, że należałoby się zastanowić nad sposobem finansowania – i to w długoterminowej perspektywie.

– Trzeba koncentrować się na planach i zmianach długoterminowych. Może czasami warto na krótko ponieść większe koszty, aby w dłuższej perspektywie obserwować wzrost efektywności i opłacalności produkcji – podkreśliła profesor Nojszewska.

Problem zatem jest złożony, niemniej jednak pozostaje niezwykle ważny dla bezpieczeństwa lekowego naszego kraju.

©MGR.FARM

Flora bakteryjna – jak o nią prawidłowo dbać?

11 kwietnia 202408:44

Flora bakteryjna człowieka kształtuje się od pierwszego dnia jego narodzin, a przez wszystkie następne lata podlega ciągłym fluktuacjom. Wpływ na zmianę składu i jakości mikrobiomu ma bardzo wiele czynników, m.in. stosowana dieta, przebyte infekcje, zażywane leki, aktywność fizyczna, przewlekły stres, zmiany hormonalne i szereg innych. [1][2]

Flora bakteryjna- jak o nią prawidłowo dbać? (fot. shutterstock.com)

Odpowiednio ukształtowana flora bakteryjna jelit jest jednym z najważniejszym elementów, warunkujących utrzymanie dobrego stanu zdrowia człowieka przez całe życie. Badania naukowe dowodzą, iż zachowanie homeostazy organizmu w dużej mierze zależy od składu mikrobiomu, a zmiany w nim zachodzące mogą przełożyć się na trwałe efekty, wpływające na funkcjonowanie całego organizmu przez wiele lat. [3]

Z tego powodu tak ważne jest, aby nie zaniedbywać własnego mikrobiomu, a w razie wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na jego funkcjonowanie (np. infekcje z towarzyszącą biegunką, przyjmowanie niektórych leków, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres itp.), wspomagać organizm odpowiednimi preparatami probiotycznymi.[1][2]

Probiotyki a stosowanie leków z różnych grup terapeutycznych

Wbrew powszechnie panujacej opinii, według której probiotyki stosuje się jedynie podczas antybiotykoterapii, należy wziąć pod uwagę konieczność ich suplementacji podczas przyjmowania leków, mogących doprowadzić do dysbiozy jelitowej. Są to m.in. leki przeciwzapalne i przeciwbólowe z grupy NLPZ, często łączone z lekami hamującymi wydzielanie kwasu solnego z grupy IPP (szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku). Połączenie to wpływa niekorzystnie zarówno na śluzówkę przewodu pokarmowego (działanie uszkadzające wywołane przez NLPZ), jak i na skład i liczebność bakterii jelitowych (dysbioza wywołana przez IPP). Badania naukowe dowiodły, iż stosowanie probiotyków równolegle z NLPZ i IPP zmniejsza negatywne działanie tychże leków na śluzówkę przewodu pokarmowego oraz działa korzystnie na mikrobiom. [4][5]

Ponadto, innymi lekami, mogącymi powodować niekorzystne zmiany w mikrobiomie i wywoływać zaburzenia żołądkowo – jelitowe są: statyny, metformina (szczególnie w początkowym okresie leczenia) oraz leki przeczyszczające. [5] Udowodniono, iż równoczesne stosowanie probiotyków w czasie zażywania leków z powyższych grup wiąże się ze zminimalizowaniem skutków dysbiozy jelitowej oraz poprawą szczelności nabłonka jelit. [4]

Odporność organizmu a stosowanie probiotyków

Co więcej, warto pamiętać również o profilaktycznym stosowaniu probiotyków w okresie zwiększonej zapadalności na infekcje, m.in. jesienią i zimą. Według badań naukowych aż 70% limfocytów człowieka związanych jest z tkanką limfatyczną jelit, której stymulacja odbywa się za pomocą mikrobiomu. Podawanie probiotyków ma więc niebagatelny wpływ na utrzymanie wysokiej odporności organizmu. [1]

Probiotykoterapia w przewlekłym stresie

Kolejnym istotnym czynnikiem, który w znaczący sposób zaburza funkcjonowanie mikroflory jelitowej jest silny i przewlekły stres. [1] Według doniesień naukowych, istnieje wyraźny związek pomiędzy przyjmowaniem określonych szczepów probiotycznych, a reakcją organizmu na czynniki stresowe. Wykazano również, iż stosowanie probiotyków przez osoby zmiagające się ze stresem, poprawia szczelność nabłonka jelitowego i wpływa na obniżenie napięcia nerwowego.[6]

Mało urozmaicona dieta a probiotyki

Probiotyki zalecane są również podczas stosowania mało urozmaiconej diety. Badania wykazały, że nieprawidłowa (uboga w błonnik) dieta może prowadzić do namnażania w jelitach szkodliwych bakterii, co z kolei sktkuje wieloma problemami jelitowymi, takimi jak wzdęcia, zaparcia czy biegunki. Suplementacja bakterii probiotycznych wpływa wówczas na poprawę składu i jakości mikrobiomu, co przekłada się na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia np. jelita drażliwego oraz objawów dyspeptycznych. [1][7]

Inne wskazania

Warto także pamiętać o zasadności stosowania probiotyków w czasie zmian hormonalnych, a także procesów starzenia się organizmu. Wykazano bowiem istnienie związku pomiędzy zmianami, zachodzącymi  w układzie endokrynnym, a składem mikroflory jelitowej.[2]

Ponadto, badania dowodzą, że przyjmowanie szczepów probiotycznych przez osoby, u których zachodzą procesy starzenia, korzystnie wpływa na różnorodność flory bakteryjnej jelit. [8]

Probiotyki wieloszczepowe – korzyści ze stosowania

Aby zapewnić sobie kompleksową probiotykoterapię warto wybierać takie preparaty, które zawierają wiele różnych szczepów bakteryjnych. Badania wykazały, iż kombinacja szczepów probiotycznych może wykazywać się większą skutecznością, niż stosowania tylko jednego szczepu, dzięki zachodzącemu synergizmowi działania. [9] Dla przykładu, preparat zawierający dziewięć różnych szczepów bakterii z rodzajów: Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus i Lactoccocus działa wielokierunkowo na mikrobiom, szybko wypełniając w nim ewentualne ubytki. [10] Co więcej, podczas wyboru probiotyku, dobrze jest zwrócić uwagę na obecność w nim substancji prebiotycznej (np. fruktoligosacharydów), która zapewnia szykie namnażanie szczepów probiotycznych w jelitach. [9]

Podsumowując, najczęstszym wskazaniem do stosowania probiotyków jest antybiotykoterapia. Jednak warto zdawać sobie sprawę z korzyści, wynikających z przyjmowania preparatów probiotycznych w sytuacjach, które mogą negatywnie wpłynąć na stan flory jelitowej, np. stosowanie leków typu NLPZ, IPP czy metforminy, mało urozmaicona dieta, zmiany hormonalne czy przewlekły stres. Warto również zwrócić uwagę na dobroczynne skutki stosowania probiotyków, zawierających wiele różnych szczepów bakteryjnych, mogących kompleksowo wpływać na mikrobiom organizmu.[2][4][5][6][9]

Źródła:

  1. M. Gałęcka i wsp., Znaczenie mikrobioty jelitowej w kształtowaniu zdrowia człowieka — implikacje w praktyce lekarza rodzinnego, Insytut Mikroekologii w Poznaniu. Forum Medycyny Rodzinnej 2018;12(2):50-59.
  2. H. Neuman i wsp., Microbial endocrinology: the interplay between the microbiota and the endocrine system, FEMS Microbiology Reviews 39(4), 2015. https://www.researchgate.net/publication/272624683_Microbial_endocrinology_the_interplay_between_the_microbiota_and_the_endocrine_system
  3. R.Witkowska-Wirstlein, M. U. Jurczyk , Czynniki determinujące kolonizację przewodu pokarmowego noworodka, Katedra Zdrowia Matki i Dziecka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. http://www.przeglad.amp.edu.pl/uploads/2016/3/285_3_48_2016.pdf
  4. Węgielska, J. Suliburska, Wpływ leków na mikroflorę jelitową, Katedra Higieny Żywienia Człowieka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
  5. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zaburzenia-flory-jelitowej-wywolane-lekami/
  6. Herman, Probiotics supplementation in prophylaxis and treatment of depressive and anxiety disorders – a review of current research, Psychiatr Pol 2019;53(2):459-473. https://www.psychiatriapolska.pl/Probiotics-supplementation-in-prophylaxis-and-treatment-of-depressive-and-anxiety,92392,0,2.html
  7. D. Winiarz i wsp., Probiotyki a zdrowie – dziś i jutro, Biul. Wydz. Farm. WUM, 2017, 10, 86-94.
  8. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468501120300146
  9. Zaremba, Dobrodziejstwa probiotyków i prebiotyków oraz ich naturalne źródła. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  10.  https://www.multilac.pl/multilac-kapsulki/?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]