REKLAMA
śr. 15 maja 2024, 11:01

Lekarze popierają nowy projekt rozporządzenia w sprawie recept?

Zasady wystawiania i realizacji recept w dużej mierze określa rozporządzenie w sprawie recept. Nie jest tajemnicą, że dokument ten na przestrzeni ostatnich lat wielokrotnie podlegał różnym zmianom i modyfikacjom. Niedawno światło dzienne ujrzał kolejny już projekt rozporządzenia w sprawie recept. Niesie on ze sobą duże zmiany w dotychczasowych zasadach realizacji recept lekarskich przez farmaceutów w aptekach. Zmianom tym przyjrzeli się także lekarze. Z ich stanowiska wynika, że w zdecydowanej większości popierają oni nowe przepisy…

Recepty weterynaryjne pozostają w postaci papierowej dla każdej grupy ordynowanych na nich produktów (fot. Shutterstock)
Projekt rozporządzenia w sprawie recept zyskał poparcie Naczelnej Rady Lekarskiej, jednak z pewnymi zastrzeżeniami (fot. Shutterstock)

6 maja do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie recept. Resort zdrowia dokumentem datowanym na dzień 2 maja chce dokonać zmian w obecnie obowiązującym rozporządzeniu z 23 grudnia 2020 roku. Wśród proponowanych modyfikacji aktualnych przepisów znalazły się przede wszystkim te dotyczące kwestii realizacji recept w aptece. Najważniejszą z nich jest jak się wydaje umożliwienie wydania pacjentowi nie dwóch, a czterech opakowań leku w sytuacji, gdy na recepcie nie wpisano (lub wpisano w sposób nieczytelny lub błędny) sposobu dawkowania. Podobnie jak obecnie będzie można wydać najmniejsze opakowania, znajdujące się na wykazie leków refundowanych lub te, które znajdują się w obrocie (w przypadku leków nierefundowanych).

Zasady te nie miałyby nadal zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Do tych, a także do pozostałych proponowanych zmian odniosła się w ostatnich dniach Naczelna Rada Lekarska. Opinia Rady znalazła się m.in. w Stanowisku Nr 31/24/P-IX z dnia 10 maja 2024 roku. Jakie zdanie na temat najnowszego projektu ma środowisko lekarskie?

Projekt rozporządzenia w sprawie recept oceniony pozytywnie?

W ostatnim Stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało swoją opinię wobec oddanego do konsultacji publicznych dokumentu dotyczącego recept. Już na wstępie Rada oświadczyła, że projektowana zmiana paragrafu 8 ust. 1 pkt 4 zasługuje na poparcie. Chodzi właśnie o wspomnianą wcześniej możliwość wydania nie dwóch, a czterech najmniejszych opakowań. Dotyczy to zarówno leków, jak i wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Środowisko lekarskie podkreśla, że obecnie występują spore trudności w prawidłowym określeniu w niektórych przypadkach sposobu dawkowania.

Trudności te nie powinny stwarzać dla pacjenta nadmiernej bariery w dostępie do uzyskania odpowiedniej ilości przepisanego leku – uzasadniają swoją pozytywną ocenę wobec tej konkretnej zmiany lekarze.

Czytaj również: Ważne zmiany w zasadach realizacji recept. Jest projekt!

Naczelna Rada Lekarska popiera także proponowaną zmianę dotyczącą paragrafu 8 ust. 1 pkt 4a dotychczasowego rozporządzenia w sprawie recept. Chodzi o sytuację, kiedy na recepcie przepisano produkt leczniczy (w tym lek recepturowy) do stosowania zewnętrznego. W momencie, kiedy recepta opiewa na więcej niż 4 najmniejsze opakowania farmaceuta będzie mógł wydać całą przepisaną ilość nawet, jeśli dokument nie będzie posiadał określonego sposobu dawkowania, a jedynie podaną częstotliwość. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej sugeruje jednak pewną modyfikację w tej konkretnej propozycji. Chodzi o zapis, że osoba wydająca „może” wydać całą ilość przepisaną na recepcie. Lekarze chcą, aby brzmiał on następująco: osoba wydająca „wydaje” całą ilość przepisaną na recepcie.

Obecne określenie sugeruje, że wydanie leku jest pozostawione dowolności farmaceuty. (…) Pacjent powinien zawsze otrzymać ustaloną na ten sposób ilość leku – apelują lekarze w swoim stanowisku.

Co z problemami odnośnie wątpliwości co do ilości leku do wydania?

W swoim Stanowisku Naczelna Rada Lekarska odniosła się też do pomysłu dotyczącego zmian w paragrafie 8 ust. 3. Mówi on o tym, że w sytuacji, gdy z liczby i wielkości opakowań oraz z liczby jednostek dawkowania i podanego sposobu dawkowania wynikają różne ilości produktu leczniczego osoba wydająca go wydaje najmniejszą z nich. Resort zdrowia chce, aby w myśl nowych zasad farmaceuta mógł w takich sytuacjach wydać ilość największą. Chodzi o fakt, że dotychczasowe zapisy interpretowały takie sytuacje na niekorzyść pacjentów. Z pomysłem tym zgadza się także środowisko lekarskie.

Należy zatem poprzeć rozwiązanie, w myśl którego (…) osoba wydająca będzie wydawała ilość największą – postuluje Naczelna Rada Lekarska.

Prezydium Rady domaga się jednocześnie wprowadzenia w związku z tą propozycją zmian w innym rozporządzeniu. Chodzi o rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Rada obawia się, że zmiana rozporządzenia w sprawie recept bez postulowanej zmiany we wspomnianym rozporządzeniu będzie mogła stanowić podstawę do nakładania kar umownych na lekarzy. Wynika to z zapisów zawartych w tym drugim dokumencie. Stanowią one, że w przypadku braku zasadności ordynowania leku dyrektor NFZ może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną. Samorząd lekarski nie chce zatem, aby różnice w ilości leku wynikające z algorytmu obliczania były traktowane jako brak zasadności ordynowania leku przez lekarzy. Rada ma zatem nadzieję, że ministerstwo weźmie te okoliczności pod uwagę.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]