REKLAMA
wt. 14 marca 2023, 11:01

Naczelna Rada Aptekarska z propozycją zmian w zasadach realizacji recept…

Naczelna Rada Aptekarska, jako organ kierujący działalnością samorządu aptekarskiego reprezentuje interesy zawodowe farmaceutów i dba o wysoką jakość tego zawodu. Bierze także udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących farmacji i analizuje kwestie związane z codzienną pracą aptekarzy. W tym kontekście NRA proponuje także ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach…

Ustawa o petycjach nakłada obowiązek publikacji „odwzorowania cyfrowego petycji”. Naczelna Izba Aptekarska do tej pory tego nie zrobiła (fot. MGR.FARM)
Władze samorządu aptekarskiego planują m.in. zmiany w zasadach realizacji e-recept (fot. Shutterstock)

14 grudnia 2022 roku Naczelna Rada Aptekarska przyjęła Uchwałę Nr VIII/25/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2023 rok. Podjęcie uchwały stanowi realizację obowiązku NRA, określonego w §20 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej. W kontekście planów pracy Komisji ds. aptek ogólnodostępnych NRA planuje w tym roku kilka działań.

Podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany zasad realizacji recept w zakresie ustawy jak i rozporządzenia poprzez likwidację niespójnych oraz niejednoznacznych przepisów dotyczących wydawania z apteki produktów leczniczych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – brzmi punkt 4 wspomnianej uchwały.

W podobnym tonie utrzymany jest punkt 6 dotyczący planu pracy Komisji ds. aptek ogólnodostępnych (czytaj również: Czym zajmuje się samorząd zawodu farmaceuty? Ambitne plany na 2023 rok…).

Podjęcie pilnych działań w celu likwidacji niespójnych oraz niejednoznacznych przepisów dotyczących wydawania z apteki produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – czytamy w treści dokumentu.

Co dokładnie kryje się pod tymi hasłami i jakie konkretnie zmiany planuje zaproponować NRA w obecnych przepisach? Które aspekty wydawania leków z apteki miałyby być wzięte pod uwagę?

Realizacja e-recept w aptekach pod lupą NRA

W odpowiedzi na zadane przez nas Naczelnej Radzie Aptekarskiej pytania organ kierujący pracami samorządu aptekarskiego informuje, że w kontekście wspomnianych już celów na najbliższy rok planowanych jest kilka propozycji zmian obowiązujących zasad realizacji recept w aptekach.

Likwidacja funkcjonowania recepty elektronicznej rocznej oraz systemu pomniejszania ilości leku do wydania przy pierwszej realizacji recepty powyżej 30 dni od daty jej wystawienia lub daty realizacji od dnia jako narzędzia utrudniającego ciągłość terapii – to jedna z propozycji, jakimi NRA ma zamiar zająć się w obecnym roku.

Według władz NRA recepta roczna, przy obowiązującym obecnie zakazie realizacji recepty w różnych aptekach nie spełnia swoich zadań. Co więcej – w pewnym odsetku braki leków generowane były i są dużymi zapasami jakie czynili pacjenci realizując ilość zaordynowaną na 360 dni kuracji w krótkim czasie.

Poza tym Naczelna Rada Aptekarska chciałaby uruchomienia pełnego wachlarza walidacji recepty elektronicznej na platformie P1, co mogłoby przyczynić się do uszczelnienia przepływu danych na P1, a w konsekwencji do poprawienia jakości danych przekazywanych do systemu w ramach wystawiania recept. Samorząd planuje także zająć się problemem dawkowania na receptach.

Poprawa bazy słownikowej zapisu sposobu dawkowania dla recepty elektronicznej z wykorzystaniem weryfikacji danych dotyczących dawkowania vs zaordynowana ilość opakowań – to kolejny cel NRA na nadchodzące miesiące.

W opinii NRA kwestią wymagającą zwrócenia na nią szczególnej uwagi jest także podnoszony ostatnio przez środowisko lekarskie obowiązek określania stopnia refundacji na receptach, a dokładniej zmiany jakie w tym zakresie mają zajść (czytaj również: Ważne informacje dla aptek! Zmiana reguł walidacyjnych od 1 grudnia!).

Śledzenie procesu legislacyjnego jak i technicznego w zakresie przeniesienia zapisu poziomu odpłatności z lekarza na funkcjonalność w P1 – to niezwykle istotna kwestia w kontekście wydawania z aptek produktów leczniczych objętych refundacją.

Poza wymienionymi już planami NRA na rok 2023 władze samorządu chcą także zmian w funkcjonalności platformy P1 w kontekście zasad realizacji recepty elektronicznej w różnych aptekach. Mając na uwadze ciągłość procesu terapeutycznego zasadne byłoby umożliwienie realizacji e-recepty nie w jednej, a w kilku aptekach. NRA będzie w tej sprawie zabierało głos w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia.

Marże apteczne do zmiany

Plan pracy Komisji ds. aptek ogólnodostępnych w punkcie 10 przyjętej w grudniu ubiegłego roku uchwały zakłada kontynuację działań zmierzających do zwiększenia marż aptecznych na rynku krajowym. NRA stoi na stanowisku, że obecne zasady naliczania marż aptecznych są nieadekwatne do realiów rynkowych i nie pozwalają na opłacalne prowadzenie działalności aptecznej.

– Obecne naliczanie marży nie pokrywa kosztów ponoszonych przez aptekę w związku z magazynowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktu leczniczego. Obniżanie kosztów produktów leczniczych ma bardzo korzystny wpływ na dostępność produktów leczniczych dla pacjenta, natomiast bardzo niekorzystnie wpływa na działalność apteki, ograniczając fundusze na bieżącą działalność – przekonuje NRA.

Naczelna Rada Aptekarska już w 2021 roku przedstawiła Ministerstwu Zdrowia kilka propozycji zmian w kwestii marży aptecznej. Jedną z nich było wprowadzenie opłaty dyspensyjnej za wydanie leku. MZ negatywnie odniosło się do tego pomysłu. Następnie kolejną propozycją było wprowadzenie mechanizmu chroniącego podmioty przed stratami związanymi ze zmianami w wykazach refundacyjnych.

Ze względu na rosnące koszty prowadzenia działalności aptecznej, ilość nowych kosztochłonnych obowiązków oraz nieracjonalność naliczania marży lekowej od ceny hurtowej leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, a nie realnej ceny leku NRA proponuje powyższą zmianę przepisów – argumentują władze samorządu aptekarskiego.

©MGR.FARM

Redakcja mgr.farm

Opuchnięte nogi? Zobacz, jak pomóc takim pacjentom

29 września 202309:32

Problem opuchniętych nóg, związany zwykle z przewlekłą niewydolnością żylną to bardzo powszechne zjawisko – zwłaszcza w czasie nadchodzącej wiosny i lata [1]. Wśród czynników predysponujących to występowania tego typu dolegliwości jest m.in. wiek pacjenta [1]. Dlatego też osoby starsze są bardziej narażone na problemy z krążeniem żylnym w obrębie kończyn dolnych. I to właśnie z takim problemem pojawiła się dziś w aptece Pani Maria.

Problem opuchniętych nóg, związany zwykle z przewlekłą niewydolnością żylną to bardzo powszechne zjawisko. (fot. Shutterstock)

OPIS PRZYPADKU

Pacjentką, której problem dziś zostanie przybliżony jest 65-letnia Pani Maria. Przyszła do apteki z dokuczającym jej od dłuższego czasu problemem opuchniętych nóg. Pacjentka narzeka na dokuczliwe i praktycznie stale utrzymujące się obrzęki w nogach, przez co czuje się niekomfortowo. Zapytana jak długo zmaga się z tymi dolegliwościami odpowiedziała, że problem jest przewlekły, a widoczne na skórze żylaki utrzymują się już od dłuższego czasu. Pani Maria prosi Cię o rekomendację produktu, który zniwelowałby dokuczające jej uczucie ciężkości nóg i zmniejszył obecny na nogach obrzęk, gdyż stosowane dotychczas żele z heparyną nie okazały się zbyt skuteczne.
Pani Maria leczy się na nadciśnienie tętnicze, ale zapewnia, że terapia jest dobrze dobrana, a wartości ciśnienia są obecnie w normie. Co zatem można polecić Pani Marii?

OPUCHNIĘTE NOGI TO JEDEN Z OBJAWÓW CVD

CVD (ang. chronic venous disease), czyli przewlekła niewydolność żylna to schorzenie o stale rosnącej częstości występowania w populacji ogólnej – także w polskiej. Szacuje się, że problem ten w Polsce dotyczy nawet 47% kobiet i około 37% mężczyzn [1]. Wpływ na pojawienie się przewlekłej niewydolności żylnej mają zarówno czynniki modyfikowalne (jak tryb życia, wykonywana praca, czy też dieta i masa ciała) oraz niemodyfikowalne. Do tych drugich należą:

 • czynniki genetyczne (jeśli 1 rodzic miał żylaki to ryzyko pojawienia się ich u jego dziecka wynosi 40%, jeśli dwoje rodziców – ryzyko wzrasta aż do 90%!)
 • wiek – osoby starsze są bardziej narażone na problemy z krążeniem żylnym kończyn dolnych
 • płeć żeńska [1].

Pacjenci dotknięci problemem CVD skarżą się najczęściej na uczucie ciężkości nóg, wynikające przede wszystkim z obrzęków w obrębie kończyn dolnych [1,2]. Poza tym może pojawić się ból i mrowienie, a także skurcze (zwłaszcza w porze nocnej) [1,2]. Obrzęki doskwierające pacjentom dotkniętym problemami z krążeniem żylnym wynikają przede wszystkim ze zmian w strukturze śródbłonka. Stan zapalny, spowodowany nadciśnieniem żylnym, przyczynia się do powstawania luk i przerw pomiędzy komórkami śródbłonka naczyniowego, przez co elementy krwi i osocza przesączają się do przestrzeni pozanaczyniowej tworząc obrzęk [1]. Właściwym postępowaniem powinno być zatem skupienie się na uszczelnieniu naczyń żylnych i limfatycznych oraz zmniejszeniu ich przepuszczalności [1,2]. Jak to zrobić?

DOBEZYLAN WAPNIA POMOŻE W PROBLEMIE OPUCHNIĘTYCH NÓG

Skoro właściwym postępowaniem w terapii CVD i obecnego w jej przebiegu obrzęku jest uszczelnienie naczyń i zmniejszenie ich przepuszczalności warto dobrym okiem spojrzeć na dobezylan wapnia.

Dobezylan wapnia to związek z długą historią stosowania w ramach terapii problemów żylnych [3,4]. W ramach swojej aktywności leczniczej wykazuje wielokierunkowe działanie [5]. Mając na uwadze dolegliwości, z jakimi po pomoc zgłosiła się Pani Maria warto podkreślić, że dobezylan wapnia:

 • uszczelnia śródbłonek naczyń włosowatych
 • zmniejsza przepuszczalność naczyń limfatycznych i poprawia drenaż limfatyczny
 • usprawnia przepływ krwi przez naczynia żylne poprzez zmniejszenie lepkości osocza krwi oraz agregacji płytek krwi i czerwonych krwinek [3,4].

Dobezylan wapnia przyczynia się zatem do redukcji obrzęków na drodze poprawy drenażu limfatycznego i uszczelniania naczyń żylnych. Efektywność w kontekście opuchniętych nóg potwierdzają też badania przeprowadzane na pacjentach z obrzękami kończyn dolnych. W jednym z nich związek przyczynił się do 24% spadku objętości dolnych części nóg, tym samym redukując znacznie problem obrzęku [6].

Tym, co również wyróżnia dobezylan wapnia jest dobry profil bezpieczeństwa i małe ryzyko występowania działań niepożądanych [3,4]. Związek nie wykazuje istotnych interakcji z innymi lekami, co w kontekście starszych pacjentów jest na pewno sporą zaletą [7].

DOBENOX FORTE NA PROBLEMY Z OBRZĘKAMI

Rekomendacją dla Pani Marii może być zatem produkt leczniczy Dobenox Forte [7]. Lek ten zawiera w swoim składzie dobezylan wapnia w dawce 500mg i może być przyjmowany 1-2x dziennie w przypadku:

 • występowania objawów przewlekłej niewydolności żylnej, takich jak bóle i nocne kurcze, uczucie ciężkości, obrzęk
 • występowania żylaków kończyn dolnych [7].

Dobenox Forte będzie zatem odpowiednim wyborem dla Pani Marii i pomoże jej zredukować dokuczający jej obrzęk nóg. Pamiętaj tylko, aby wspomnieć pacjentce o tym, że Dobenox Forte najlepiej przyjmować po posiłkach [7].

Literatura:

 1. Przewlekła choroba żylna, Renata Zubilewicz, Andrzej Jaroszyński, Forum Medycyny Rodzinnej 2015, tom 9, nr 5, 400-404
 2. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: a systematic review, Agustin Ciapponi, et.al., Angiology, Volume 55, Number 2, 2004
 3. Safety of calcium dobesilate in chronic venous disease, diabetic retinopathy and haemorrhoids, Herve Allain, et.al., Drug Safety 2004;27(9): 649-660
 4. Leczenie farmakologiczne przewlekłej niewydolności żylnej i owrzodzeń żylnych, Marek Ciecierski, https://marekciecierski.pl/choroby-zyl/przewlekla-niewydolnosc-zylna/
 5. Dobezylan wapnia – nowe zastosowania, Karolina Lesner, Adam Reich, Forum Dermatologicum 2016, tom 2, nr 4, 134-138
 6. Effectiveness and safety of calcium dobesilate in treating chronic venous insufficiency: randomized, double-blind, placebo-controlled trial, K.H. Labs, et.al., Phlebology 2004; 19: 123-130
 7. Charakterystyka Produktu Leczniczego Dobenox Forte

DOBENOX Forte, 500 mg, tabletki powlekane. Skład: 1 tabletka zawiera 500 mg wapnia dobezylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricus). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna: tabletka powlekana. Wskazania do stosowania: Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych (bóle i nocne kurcze nóg, uczucie ciężkości nóg, parestezje, obrzęk, zmiany skórne na tle zastoju krwi), żylaki kończyn dolnych. Objawowe leczenie żylaków odbytu. Dawkowanie i sposób dawkowania: Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych to 500 mg do 1000 mg dobezylanu wapnia jednowodnego: niewydolność żylna – zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 1–2 tabletki na dobę; żylaki odbytu – zwykle od 500 mg do 1000 mg na dobę; tj. 1–2 tabletki na dobę. Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować po posiłkach w celu uniknięcia lub zminimalizowania objawów niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenie i środki ostrożności dotyczące stosowania: Ostrożnie stosować u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z nawracającym zapaleniem błony śluzowej żołądka oraz z niewydolnością nerek. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, jeśli konieczna jest dializoterapia, dawkę produktu leczniczego należy zmniejszyć. Na podstawie doniesień o działaniach niepożądanych stwierdzono, że przyjmowanie wapnia dobezylanu jednowodnego może bardzo rzadko wywołać agranulocytozę, związaną prawdopodobnie z reakcją nadwrażliwości. Agranulocytoza może objawiać się wysoką gorączką, zakażeniami w obrębie jamy ustnej, bólem gardła, zmianami zapalnymi w obrębie odbytu i narządów płciowych oraz innymi objawami, które wskazują na zakażenie. Pacjent musi być poinformowany, że w razie wystąpienia jakichkolwiek objawów zakażenia, powinien zgłosić je lekarzowi. W razie wystąpienia takiej sytuacji, konieczne jest sprawdzenie morfologii krwi wraz z rozmazem oraz zaprzestanie stosowania produktu leczniczego. Produkt zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy. Jedna tabletka DOBENOX Forte zawiera 50 mg laktozy. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono zgodnie z konwencją MedDRA: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do <1/10), niezbyt często (≥1/1000 do <1/100), rzadko (≥1/10 000 do <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia żołądka i jelit: Rzadko: nudności, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Rzadko: odczyny skórne. Zaburzenia mięśniowo–szkieletowe i tkanki łącznej: Rzadko: bóle stawów. Zaburzenia krwi i układu chłonnego: Bardzo rzadko: agranulocytoza. Opisywane działania niepożądane na ogół przemijały samoistnie po zaprzestaniu leczenia. W razie wystąpienia objawów zakażenia produkt należy odstawić. Podmiot odpowiedzialny: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO–LEK S.A. 51–131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242E. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: pozwolenie nr 22090. Kategoria dostępności: produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza – OTC. 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]