REKLAMA
wt. 14 marca 2023, 11:01

Naczelna Rada Aptekarska z propozycją zmian w zasadach realizacji recept…

Naczelna Rada Aptekarska, jako organ kierujący działalnością samorządu aptekarskiego reprezentuje interesy zawodowe farmaceutów i dba o wysoką jakość tego zawodu. Bierze także udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących farmacji i analizuje kwestie związane z codzienną pracą aptekarzy. W tym kontekście NRA proponuje także ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach…

Ustawa o petycjach nakłada obowiązek publikacji „odwzorowania cyfrowego petycji”. Naczelna Izba Aptekarska do tej pory tego nie zrobiła (fot. MGR.FARM)
Władze samorządu aptekarskiego planują m.in. zmiany w zasadach realizacji e-recept (fot. Shutterstock)

14 grudnia 2022 roku Naczelna Rada Aptekarska przyjęła Uchwałę Nr VIII/25/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej na 2023 rok. Podjęcie uchwały stanowi realizację obowiązku NRA, określonego w §20 ust. 1 Regulaminu Naczelnej Rady Aptekarskiej. W kontekście planów pracy Komisji ds. aptek ogólnodostępnych NRA planuje w tym roku kilka działań.

Podjęcie działań legislacyjnych w celu zmiany zasad realizacji recept w zakresie ustawy jak i rozporządzenia poprzez likwidację niespójnych oraz niejednoznacznych przepisów dotyczących wydawania z apteki produktów leczniczych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – brzmi punkt 4 wspomnianej uchwały.

W podobnym tonie utrzymany jest punkt 6 dotyczący planu pracy Komisji ds. aptek ogólnodostępnych (czytaj również: Czym zajmuje się samorząd zawodu farmaceuty? Ambitne plany na 2023 rok…).

Podjęcie pilnych działań w celu likwidacji niespójnych oraz niejednoznacznych przepisów dotyczących wydawania z apteki produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – czytamy w treści dokumentu.

Co dokładnie kryje się pod tymi hasłami i jakie konkretnie zmiany planuje zaproponować NRA w obecnych przepisach? Które aspekty wydawania leków z apteki miałyby być wzięte pod uwagę?

Realizacja e-recept w aptekach pod lupą NRA

W odpowiedzi na zadane przez nas Naczelnej Radzie Aptekarskiej pytania organ kierujący pracami samorządu aptekarskiego informuje, że w kontekście wspomnianych już celów na najbliższy rok planowanych jest kilka propozycji zmian obowiązujących zasad realizacji recept w aptekach.

Likwidacja funkcjonowania recepty elektronicznej rocznej oraz systemu pomniejszania ilości leku do wydania przy pierwszej realizacji recepty powyżej 30 dni od daty jej wystawienia lub daty realizacji od dnia jako narzędzia utrudniającego ciągłość terapii – to jedna z propozycji, jakimi NRA ma zamiar zająć się w obecnym roku.

Według władz NRA recepta roczna, przy obowiązującym obecnie zakazie realizacji recepty w różnych aptekach nie spełnia swoich zadań. Co więcej – w pewnym odsetku braki leków generowane były i są dużymi zapasami jakie czynili pacjenci realizując ilość zaordynowaną na 360 dni kuracji w krótkim czasie.

Poza tym Naczelna Rada Aptekarska chciałaby uruchomienia pełnego wachlarza walidacji recepty elektronicznej na platformie P1, co mogłoby przyczynić się do uszczelnienia przepływu danych na P1, a w konsekwencji do poprawienia jakości danych przekazywanych do systemu w ramach wystawiania recept. Samorząd planuje także zająć się problemem dawkowania na receptach.

Poprawa bazy słownikowej zapisu sposobu dawkowania dla recepty elektronicznej z wykorzystaniem weryfikacji danych dotyczących dawkowania vs zaordynowana ilość opakowań – to kolejny cel NRA na nadchodzące miesiące.

W opinii NRA kwestią wymagającą zwrócenia na nią szczególnej uwagi jest także podnoszony ostatnio przez środowisko lekarskie obowiązek określania stopnia refundacji na receptach, a dokładniej zmiany jakie w tym zakresie mają zajść (czytaj również: Ważne informacje dla aptek! Zmiana reguł walidacyjnych od 1 grudnia!).

Śledzenie procesu legislacyjnego jak i technicznego w zakresie przeniesienia zapisu poziomu odpłatności z lekarza na funkcjonalność w P1 – to niezwykle istotna kwestia w kontekście wydawania z aptek produktów leczniczych objętych refundacją.

Poza wymienionymi już planami NRA na rok 2023 władze samorządu chcą także zmian w funkcjonalności platformy P1 w kontekście zasad realizacji recepty elektronicznej w różnych aptekach. Mając na uwadze ciągłość procesu terapeutycznego zasadne byłoby umożliwienie realizacji e-recepty nie w jednej, a w kilku aptekach. NRA będzie w tej sprawie zabierało głos w kontaktach z Ministerstwem Zdrowia.

Marże apteczne do zmiany

Plan pracy Komisji ds. aptek ogólnodostępnych w punkcie 10 przyjętej w grudniu ubiegłego roku uchwały zakłada kontynuację działań zmierzających do zwiększenia marż aptecznych na rynku krajowym. NRA stoi na stanowisku, że obecne zasady naliczania marż aptecznych są nieadekwatne do realiów rynkowych i nie pozwalają na opłacalne prowadzenie działalności aptecznej.

– Obecne naliczanie marży nie pokrywa kosztów ponoszonych przez aptekę w związku z magazynowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktu leczniczego. Obniżanie kosztów produktów leczniczych ma bardzo korzystny wpływ na dostępność produktów leczniczych dla pacjenta, natomiast bardzo niekorzystnie wpływa na działalność apteki, ograniczając fundusze na bieżącą działalność – przekonuje NRA.

Naczelna Rada Aptekarska już w 2021 roku przedstawiła Ministerstwu Zdrowia kilka propozycji zmian w kwestii marży aptecznej. Jedną z nich było wprowadzenie opłaty dyspensyjnej za wydanie leku. MZ negatywnie odniosło się do tego pomysłu. Następnie kolejną propozycją było wprowadzenie mechanizmu chroniącego podmioty przed stratami związanymi ze zmianami w wykazach refundacyjnych.

Ze względu na rosnące koszty prowadzenia działalności aptecznej, ilość nowych kosztochłonnych obowiązków oraz nieracjonalność naliczania marży lekowej od ceny hurtowej leku stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, a nie realnej ceny leku NRA proponuje powyższą zmianę przepisów – argumentują władze samorządu aptekarskiego.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]