REKLAMA
pt. 1 września 2023, 08:01

Obowiązkowe szczepienia ochronne określi teraz rozporządzenie…

Dotychczas rozkład i wskazanie zakresu i terminów szczepień ochronnych określał dokument publikowany przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Tzw. kalendarz szczepień zostanie teraz zastąpiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Po co te zmiany? I czy coś zmieni się w kontekście samych szczepień ochronnych?

Lekarz daje zastrzyk dziecku.
Po zmianach wytyczne odnośnie szczepień będzie określało rozporządzenie a nie publikowany przez GIS "kalendarz szczepień" (fot. Shutterstock)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się niedawno projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. W chwili obecnej dokument jest na etapie konsultacji społecznych. Zainteresowane strony mogą zatem jeszcze zgłaszać do niego ewentualne poprawki. Po co jednak w ogóle omawiany projekt się pojawił?

Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2023 roku – czytamy w uzasadnieniu dołączonym do niniejszego pisma.

Wyrok Trybunału nakazywał określanie terminów wymagalności obowiązkowych szczepień ochronnych. Mówił też o liczbie dawek poszczególnych obowiązkowych szczepień ochronnych. Te informacje należy przedstawiać w formie aktu prawa powszechnie obowiązującego. Aktem takim jest właśnie rozporządzenie wydawane przez ministra właściwego ds. zdrowia. Dotychczas obowiązywał Program Szczepień Ochronnych na dany rok. Teraz zastąpi go właśnie to rozporządzenie. Co ono będzie zawierać?

Obowiązkowe szczepienia ochronne zawarte w rozporządzeniu

Proponowany projekt rozporządzenia zawiera wykaz chorób zakaźnych, co do których pojawi się obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych. Jak wskazuje paragraf 2 tegoż dokumentu szczepienia dotyczyć będą 14 chorób zakaźnych. Są to: błonica, gruźlica, inwazyjne zakażenie Haemophilus influenzae typu b, inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae, krztusiec, świnka, odra, ospa wietrzna, ostre nagminne porażenie dziecięce, różyczka, tężec, wirusowe zapalenie wątroby typu B, wścieklizna i zakażenia powodowane przez rotarirusy.

Paragraf 3 z kolei określa osoby i grupy osób, które muszą poddać się szczepieniu. Wykaz ten tworzy tzw. obowiązkowy kalendarz szczepień dzieci i młodzieży. Co mówi wspomniany już paragraf 3?

Dzieci i młodzież od dnia urodzenia do ukończenia 15 roku życia obowiązane są do poddawania się obowiązkowym szczepieniom przeciw gruźlicy – brzmi podpunkt 1 punktu 1 paragrafu 3.

Inny mówi z kolei dotyczy szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce. Muszą mu się poddać dzieci i młodzież po ukończeniu 12 miesiąca życia. Obowiązek ten jest ważny do ukończenia 19 roku życia.

Terminy wymagalności, jakie powinny mieć obowiązkowe szczepienia ochronne

Do projektu rozporządzenia dołączono także Załącznik nr 1. To w nim znajdują się terminy, do ukończenia których musi się odbyć dane szczepienie ochronne. Wykaz tych terminów i dawek poszczególnych szczepionek nie bez powodu jednak został włączony do rozporządzenia. Gwarantuje on spełnienie wymogów stawianych wyrokiem TK.

Należy podkreślić, że załącznik nie ma charakteru rekomendacji medycznych dla szczepień u konkretnego dziecka. Służy wyłącznie celom prawnym – argumentuje projektodawca w uzasadnieniu.

O jakie aspekty prawne chodzi? Załącznik określa maksymalny termin wykonania danego szczepienia. Po jego przekroczeniu, jako akt prawny powszechnie obowiązujący będzie mógł być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego względem osób unikających obowiązku zaszczepienia swojego dziecka. Jak podkreśla projekt rozporządzenia – obowiązek wykonania takiego szczepienia staje się wymagalny z pierwszym dniem opóźnienia względem terminu wyznaczonego we wspomnianym załączniku. Jeśli przekroczenie nie będzie uzasadnione stwierdzeniem przez lekarza przeciwwskazań do wykonania szczepienia – odpowiedni organ administracji publicznej będzie mógł rozpocząć egzekwowanie jego wykonania.

Sanepid otrzyma informacje o wykonalności szczepień

Dalsze paragrafy projektu rozporządzenia określają sposób oraz terminy, w jakich osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne muszą powiadomić o tym fakcie powiatowego inspektora sanitarnego. Sprawozdania takie dana osoba przekaże kwartalnie.

Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych (…) jest sporządzane i przekazywane (…) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie 7 dni od zakończenia kwartału – podkreśla paragraf 16 projektu.

Warto nadmienić, że projekt nakłada na osoby wykonujące szczepienia także obowiązek przekazywania raportu o przypadkach niewykonania szczepienia u danej osoby. Zgłosić to należy do właściwego sanepidu nie później niż 30 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału. Tego typu sprawozdania będzie można przekazywać w formie elektronicznej lub papierowej. Ta druga możliwość będzie jednak wymagała pokwitowania w siedzibie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Od kiedy rozporządzenie ma wejść w życie?

Projekt zakłada, że nowe przepisy w formie rozporządzenia zaczną obowiązywać dokładnie od 1 października 2023 roku. Wyjątek stanowić ma jedynie paragraf 19 pkt 1 lit.a, który mówi o możliwości wykorzystania elektronicznego systemu wymiany informacji z sanepidem. Ten fragment ma zacząć obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2024 roku.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]