REKLAMA
śr. 10 lipca 2024, 08:01

Przez błąd MZ pielęgniarki nie mogą wystawiać recept na paski do pomiaru glikemii?

W zeszłym miesiącu weszła w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach ordynowanych przez pielęgniarki i położne. W czasie poszerzania katalogu wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty lub zlecenia usunięto jedną z pozycji. Chodzi o paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi.

Przez błąd MZ pielęgniarki nie mogą wystawiać recept na paski do pomiaru glikemii? (fot. shutterstock.com)
Przez błąd MZ pielęgniarki nie mogą wystawiać recept na paski do pomiaru glikemii? (fot. shutterstock.com)

15 czerwca w życie weszła nowelizacja rozporządzenia w sprawie wykazu substancji czynnych zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych ordynowanych przez pielęgniarki i położne oraz wykazu badań diagnostycznych, na które mają prawo wystawiać skierowania pielęgniarki i położne. W ramach modyfikacji poszerzono katalog produktów leczniczych, na które pielęgniarki i położne mogą przepisywać recepty. Mowa, m.in. o Sulfathiazolum argentum, czy Fosfomycinum trometamolum. W przypadku położnych również o octanie uliprystalu.

Nowelizacja powyższego rozporządzenia sprawiła również, że pielęgniarki utraciły możliwość wystawiania recept na paski do pomiaru glikemii z krwi. Na problem pierwszy zwrócił uwagę prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Bydgoszczy, mgr  farm. Marcin Piątek. 

Czy to błąd Ministerstwa Zdrowia? 

Zmiany w powyższym rozporządzeniu obejmowały również modyfikację wykazu wyrobów medycznych, na które pielęgniarki i położne mogą wystawiać recepty lub zlecenia. Stanowi on załącznik nr 3 do powyższego rozporządzenia. W załączniku zaszły liczne zmiany. Jedna z nich polega na usunięciu pozycji Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi. Zamiast niej została dodana pozycja Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu. 

Powyższa zmiana zdaniem mgr farm. Marcina Piątka jednoznacznie wskazuje, że wraz z wejściem w życie nowelizacji ww. rozporządzenia pielęgniarki i położne utraciły możliwość ordynowania pasków do pomiaru glikemii z krwi. Jest to oczywiście błąd Ministerstwa Zdrowia, który należy niezwłocznie naprawić. 

– Ministerstwo Zdrowia popełniło błąd, który trzeba szybko naprawić. Jedna nowelizacja rozporządzenia zmieniła uprawnienia pielęgniarek i położnych do samodzielnego ordynowania na receptach. Rozporządzenie wymaga pilnej nowelizacji! – komentuje sytuację prezes ORA w Bydgoszczy. 

Co z realizacją recept pielęgniarskich na paski do pomiaru glikemii? 

Ze względu na fakt, że wraz z nowelizacją omawianego rozporządzenia pielęgniarki utraciły możliwość wystawiania recept na paski do glukometrów, recepty wystawione przez nie po 15 czerwca nie powinny być realizowane w aptekach

– W chwili obecnej apteki nie mają możliwości realizacji recept pielęgniarskich na paski diagnostyczne – potwierdza mgr farm. Marcin Piątek

Warto w tym miejscu, jednak przytoczyć stanowisko Ministerstwa Zdrowia w kontekście weryfikacji przez osobę realizującą receptę uprawnień osoby ją wystawiającej: 

Należy wskazać, że żaden przepis prawa nie nakłada na osoby realizujące recepty obowiązku sprawdzenia czy lekarz lub pielęgniarka wystawiający receptę posiadają uprawnienia, aby taki dokument wystawić. Natomiast obowiązkiem lekarza lub pielęgniarki jest wystawianie recept zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – stwierdził kilka lat temu resort zdrowia. 

© MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]