REKLAMA
pt. 12 kwietnia 2024, 12:33

Strategia farmaceutyczna w UE. Parlament Europejski proponuje zmiany

Parlament Europejski zaproponował wprowadzenie zmian w strategii farmaceutycznej na tereni krajów Wspólnoty. Dotyczą one, m.in. ochrony patentowej leków, czy zwalczania oporności na leki przeciwbakteryjne. Nowe wytyczne mają zwiększyć bezpieczeństwo lekowe i wyrównać dostęp do leków dla obywateli wszystkich państw członkowskich.

Strategia farmaceutyczna w UE. Parlament Europejski proponuje zmiany (fot. shutterstock.com)
Strategia farmaceutyczna w UE. Parlament Europejski proponuje zmiany (fot. shutterstock.com)

Parlament Europejski w minioną środę przyjął projekt wprowadzający reformę w strategii farmaceutycznej Unii Europejskiej. Celem projektowanych zmian jest wspieranie innowacyjności w rozwoju produkcji leków, które wykorzystywane są w niezaspokojonych potrzebach medycznych pacjenta. Parlament Europejski swoimi propozycjami chce również zapewnić, aby pacjenci we wszystkich państwach członkowskich mieli równy dostęp do bezpiecznych i skutecznych produktów leczniczych. Uwaga parlamentarzystów została skupiona również na konieczności zwalczania oporności wobec leków przeciwdrobnoustrojowych. 

Parlament Europejski proponuje dłuższą ochronę patentową

W celu zintensyfikowania prac nad innowacyjnymi lekami, jedną z propozycji złożonych przez Parlament Europejski jest wydłużenie ochrony patentowej dla koncernów farmaceutycznych. Wydłużona ochrona obejmowałaby protekcję danych związanych z pracami nad stworzeniem nowatorskiego produktu. Zaproponowano następujące wydłużenia: 

  • o 12 miesięcy w przypadku produktów leczniczych, które odpowiadałyby na niezaspokojone dotąd potrzeby medyczne pacjentów; 
  • o 6 miesięcy w przypadku prowadzenia przez firmę farmaceutyczną porównawczych badań klinicznych nad lekiem; 
  • o 6 miesięcy w przypadku, kiedy znaczna część badań nad rozwojem leku odbywa się na terenie Unii Europejskiej; 
  • o 12 miesięcy w przypadku, kiedy koncern farmaceutyczny uzyska pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku z dodatkowym wskazaniem terapeutycznym. Musi ono zostać uznane za takie, które niesie ze sobą znaczące korzyści, w porównaniu z już istniejącym jego zastosowaniem; 

Parlamentarzyści wskazali jednak, że łączny okres ochrony danych związanych z pracami nad wytworzeniem leku nie może być dłuższy niż 8,5 roku. 

Jednocześnie firmy farmaceutyczne pracujące nad wytworzeniem leków, które stosowane są w leczeniu chorób rzadkich, miałyby możliwość skorzystania z 11-letniej wyłączności rynkowej. 

Parlament Europejski zapowiada walkę z antybiotykoopornością

Podczas debaty o nowej strategii farmaceutycznej UE, zauważono narastający problem antybiotykooporności. Parlamentarzyści postanowili wprowadzić szereg udogodnień, które pozwolą docenić pracę na rzecz walki z lekoopornością. Parlament Europejski zapowiada wsparcie finansowe, nawet na początkowym etapie prac badawczych nad stworzeniem nowych leków przeciwdrobnoustrojowych. Ponadto, każdy koncern farmaceutyczny, który opracuje nowy środek przeciwdrobnoustrojowy otrzyma nagrodę finansową za jego wprowadzenie na rynek europejski. 

Za wprowadzeniem powyższych zmian głosowała znacząca większość posłów Parlamentu Europejskiego.

Źródło: Europarl/ MB

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]