REKLAMA
wt. 22 września 2020, 11:29

Szczepionka przeciw grypie bezpieczna do 72 godzin od przerwania „zimnego łańcucha”

Farmaceuci i pacjenci sygnalizują, że punkty szczepień i lekarze odmawiają podawania szczepionki przeciw grypie, jeśli znajdowała się ona poza „zimnym łańcuchem” dłużej niż 1 godzinę. Postanowiliśmy zweryfikować te informacje u producentów szczepionek znajdujących się w obrocie w Polsce…

Jeśli projekt zostanie przyjęty w tej formie apteki zyskają sporo czasu na zakup sprzętu do monitorowania temperatury (fot. Shutterstock)
Producenci informują o stabilności swoich szczepionek po przerwaniu "zimnego łańcucha" (fot. Shutterstock)

– Zasady zimnego łańcucha są jednoznaczne. Szczepionka w temperaturze pokojowej nie powinna być przechowywana dłużej niż 1 godzinę. Nie mogę podać szczepionki przechowywanej w szufladzie przez dobę. Chodzi o szczepionkę przeciw grypie – napisał na Twitterze popularny lekarz Paweł Grzesiowski.

Fragment dyskusji na Twitterze
Fragment dyskusji na Twitterze

Jego komentarz zainicjował dyskusję na temat bezpieczeństwa stosowania szczepionek i ich stabilności po przerwaniu „zimnego łańcucha”. My z kolei o informację na ten temat postanowiliśmy zapytać wszystkich producentów szczepionek przeciw grypie, które są dopuszczone do sprzedaży w Polsce. Jako pierwsza – w ciągu godziny od wysłania pytania – odpowiedź przesłała firma SanofiPasteur – dostawca Vaxigrip Tetra. Publikujemy ją poniżej (czytaj również: O czym farmaceuta powinien poinformować osobę kupującą szczepionkę?).

Artykuł ten będzie zaktualizowany o odpowiedzi pozostałych producentów, gdy tylko wpłyną do naszej redakcji.

Vaxigrip Tetra

Prawidłowe warunki transportu i przechowywania szczepionek Sanofi Pasteur wynoszą od +2°C do +8°C. W takich warunkach jakość szczepionek jest zapewniona do końca ich daty ważności. Zalecany przedział temperatur, jak również termin ważności opierają się na badaniach stabilności w prawidłowych warunkach przechowywania, wykonanych przez wytwórcę i zatwierdzonych przez organ dopuszczający do obrotu (czytaj również: Sanofi dostarczy ponad milion szczepionek VaxigripTetra).

W przypadku przekroczenia zalecanych warunków przechowywania, wytwórca indywidualnie ocenia dany przypadek z wykorzystaniem zbioru danych dotyczących stabilności dla poszczególnych produktów w określonych temperaturach i podejmuje odpowiednią decyzję w kwestii zalecanego postępowania z takimi dawkami.

Firma Sanofi Pasteur gwarantuje minimalny okres stabilności wytwarzanych przez siebie szczepionek w przypadku przerwania „zimnego łańcucha” trwającego łącznie do 72 godzin przy temperaturze wynoszącej maksymalnie +25°C.

Szczepionek Sanofi Pasteur nie należy zamrażać. Nie ma dostępnych danych na temat stabilności szczepionek w temperaturze poniżej +2°C, niemniej jednak nie występuje ryzyko zamrożenia przy ekspozycji w temperaturze od 0°C do +2°C; można zatem stosować tolerancję do maksymalnie 72 godzin, gdy temperatura wynosi od 0°C do +2°C.

W przypadku narażenia szczepionek na temperaturę wykraczającą poza wskazane warunki przechowywania [od +2°C do +8°C] zdecydowanie zaleca się, aby zawsze kontaktować się z firmą Sanofi Pasteur w celu przeprowadzenia analizy dotyczącej konkretnej serii szczepionek, których to przekroczenie dotyczy, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności przerwania „zimnego łańcucha”, i uzyskania opinii na temat możliwości użycia tych dawek (określenia, czy nadają się one do użycia, czy nie).

Kontakt możliwy jest przez stronę internetową Sanofi z lub bezpośrednio z firmą Sanofi Pasteur na adres mailowy Zimnylancuch.sp@sanofi.com

Influvac Tetra

Oczekujemy na odpowiedź…

Fluarix Tetra

Oczekujemy na odpowiedź…

Fluenz Tetra

Przed użyciem szczepionkę można jednokrotnie wyjąć z lodówki i pozostawić poza lodówką przez okres do 12 godzin w temperaturze nieprzekraczającej 25°C. Dane dotyczące stabilności wskazują, że składniki szczepionki pozostają stabilne przez 12 godzin, jeżeli są przechowywane w temperaturze od 8°C do 25°C.


©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania Przed podaniem szczepionka powinna osiągnąć temperaturę pokojową" Powyżej fragment CHPL szczepionki Vaxigrip tetra. Pytanie jak długo powinna leżakować szczepionka poza lodówką, aby osiągnąć temperaturę pokojową, biorąc pod uwagę parametry temp. panujące w danym pomieszczeniu, niekoniecznie klimatyzowanym?
To oznacza , że nawet torebka termoizolacyjna nie jest potrzebna....jeśli temp. szczepionki nie przekracza 25 C. Tym bardziej , że termoizolacyjność takiej torebki jest bardziej teoretyczna niż realna ?
Kiedyś czytałem artykuł o przechowywaniu szczepionek w Indiach, tam nie wszędzie są lodówki a "łańcuch chłodniczy" ma temp. maks.35 St. C.
No i wyhodowali sobie New Delhi (Superbakterię) :/
A taki rozwinięty kraj, stojący silnie farmacją. Pewnie wiedzą co robią.