REKLAMA
Artykuł sponsorowany
czw. 28 września 2023, 14:01

Te leki warto kupić na zapas. W listopadzie i grudniu nie będą bezpłatne…

Zgodnie z obietnicami, jakie składało Ministerstwo Zdrowia od 1 września osoby, które ukończyły 65 lat mogą już korzystać z programu bezpłatnych leków dla tej grupy wiekowej. Oznacza to w praktyce, że wykupując lek w aptece pacjent, który spełnia warunek wiekowy nie będzie musiał uiszczać żadnej opłaty. Warto jednak wiedzieć, jakie jeszcze warunki muszą być spełnione, aby taka sytuacja miała miejsce. No i jakie leki przysługują takim pacjentom nieodpłatnie? Zacznijmy jednak od początku…

Jaka jest ulubiona apteka polskiego seniora sprawdziła firma SW Research na zlecenie Pracodawcy RP (fot. Shutterstock)
W przypadku dapagliflozyny, warto zaznaczyć pacjentom realizującym receptę, że w miesiącach listopad i grudzień lek chwilowo nie będzie refundowany (fot. Shutterstock)

Możliwość korzystania z programu darmowych leków dla osób po 65 roku życia wprowadzona została dzięki przyjęciu nowego prawa. Chodzi tu przede wszystkim o ustawę z dnia 13 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz o ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. To na ich podstawie rozszerzono grono osób, którym przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w konkretne produkty lecznicze.

Zgodnie z przyjętym prawem od 1 września zmienia się próg wiekowy, po przekroczeniu którego w aptekach można otrzymać bezpłatne leki dla seniorów. Dotychczas obowiązywał program „75+”, który w niezmienionej formie trwał od września 2016 roku. Od 1 września 2023 roku do programu włączone zostały także osoby, które ukończyły już 65 rok życia. To ogromna zmiana, która znacząco poszerza grono osób uprawnionych do skorzystania z tej możliwości.

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc otrzymać lek bezpłatnie?

Pierwszym i najważniejszym warunkiem jest bez wątpienia wiek pacjenta. Należy podkreślić, że aby móc skorzystać z programu „65+” pacjent musi mieć skończone 65 lat. Dopiero powyżej tego wieku (zgodnie z peselem danej osoby) lekarz może wypisać receptę na bezpłatne leki z listy senioralnej, a farmaceuta może takie leki wydać pacjentowi bezpłatnie.

Drugim warunkiem, którego spełnienie umożliwi wydanie leków bezpłatnie jest obecność danego produktu leczniczego na wykazie D2. Wykaz ten to ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia lista leków przysługujących świadczeniobiorcom powyżej 65 roku życia bezpłatnie. Wykaz ten obowiązuje od 1 września, wraz z nową listą leków refundowanych.

Trzeci warunek mówi o tym, że u danego pacjenta zostało zdiagnozowane schorzenie, uprawniające do otrzymania danego produktu leczniczego na zniżkę. A zatem, jeśli choroba, która została stwierdzona wpisuje się w zakres wskazań objętych refundacją dla danego leku, to pacjent może ten lek otrzymać z określoną ulgą, a w przypadku obecności danego preparatu na liście „65+” – nawet bezpłatnie.

Nie zapominajmy o rubryce „kod uprawnień dodatkowych”!

Samo przekroczenie progu 65 lat i otrzymanie recepty na lek refundowany, obecny na wykazie D2 nie uprawnia jeszcze do otrzymania danego preparatu bezpłatnie. Umożliwia to dopiero obecność na recepcie (czy to elektronicznej, czy też papierowej) kodu uprawnienia dodatkowego. W tym konkretnym przypadku mowa jest o uprawnieniu „S”. Podobnie jak to było w przypadku dotychczasowych seniorów powyżej 75 roku życia, ta sama zasada obowiązuje w kontekście osób, które ukończyły 65 rok życia.

Uprawnienie to musi zostać naniesione na receptę przez lekarza, który ją wystawił. Farmaceuci nie mogą sami uzupełnić go na recepcie, na co nie pozwalają obowiązujące przepisy.

Jakie leki znajdują się na liście „65+”?

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia wykaz nieodpłatnych leków dla seniorów powyżej 65 roku życia zawiera prawie 3800 leków (rozumianych jako indywidualne kody GTIN). To ponad 420 substancji czynnych. Lista obejmuje praktycznie wszystkie najczęściej występujące schorzenia, dzięki czemu pozwoli ona na zaspokojenie większości potrzeb osób w wieku powyżej 65 lat.

Produkty lecznicze, obecne na wykazie D2 obejmują m.in. leki antyhistaminowe, cytostatyczne, ginekologiczne, hipoglikemizujące, hipotensyjne czy też przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Wartym podkreślenia jest fakt, że oprócz znanych i sprawdzonych substancji leczniczych na liście znalazły się także leki innowacyjne, stosowane chociażby w leczeniu cukrzycy. O jakie produkty chodzi?

Flozyny na liście leków bezpłatnych dla osób powyżej 65 roku życia

Flozyny to nowoczesna grupa leków, która posiada wielokierunkowe działanie na organizm. Przede wszystkim ich stosowanie przyczynia się do obniżenia poziomu glukozy we krwi. Dodatkową korzyścią z ich przyjmowania jest możliwość redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego i redukcji ryzyka pogorszenia funkcji nerek. Flozyny dodatkowo przyczyniają się do poprawy podwyższonego ciśnienia tętniczego i redukcji masy ciała.

Na ogłoszonym właśnie wykazie D2 dla osób powyżej 65 roku życia znajdują się 3 flozyny. Jest wśród nich także dapagliflozyna. Jej obecność na liście sprawia, że pacjenci otrzymują możliwość korzystania z innowacyjnej terapii cukrzycy typu 2, niewydolności serca i przewlekłej choroby nerek całkowicie za darmo. Warto zatem uświadamiać pacjentów, którzy zgłoszą się do aptek z receptami o nowych możliwościach, jakie daje aktualne prawo. W przypadku dapagliflozyny, warto zaznaczyć pacjentom realizującym receptę, że w miesiącach listopad i grudzień lek chwilowo nie będzie refundowany. Zatem w celu kontynuacji terapii bezpłatnej lub refundowanej, warto zrealizować receptę na kilka opakowań, przed 31.10.2023 r.  Dzięki obecności flozyn na liście senioralnej pacjenci będą mogli bez przeszkód prowadzić farmakoterapię, która dotychczas nierzadko wykraczała poza ich możliwości finansowe. Od teraz ma to jednak szansę się zmienić.

©MGR.FARM

Cystone jako naturalne wsparcie nerek i układu moczowego według koncepcji Ajurweda

23 lipca 202415:09

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2]. […]

Cystone jako naturalne wsparcie nerek u układu moczowego według koncepcji Ajurweda (fot. shutterstock.com)

Ajurweda to tradycyjny system medycyny i opieki zdrowotnej, który powstał kilka tysięcy lat temu na subkontynencie indyjskim, a w 1979 roku został oficjalnie uznany przez Światową Organizację Zdrowia (World Healthy Organization, WHO) za koncepcję zdrowia i terapii. Termin Ajurweda to połączenie dwóch słów – „ayu” (życie) i „veda” (wiedza), co oznacza „wiedzę o życiu”. Medycyna ajurwedyjska dąży do utrzymania organizmu człowieka w stanie harmonii i równowagi (fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej). To wszystko w oparciu o naturalne metody uzdrawiania. Wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu zarówno z toksyn fizycznych, jak i mentalnych oraz regenerację organizmu [1,2].

Cystone to preparat oparty o ideologię Ajurweda

Cystone to suplement diety, którego skład oparty jest o zioła w myśl ideologii Ajurwedy – Achyranthes aspera, Cyperus scariosus, Didymocarpus pedicellata, Rubia cordifolia, Saxifraga ligulata, Onosma bracteatum i Vemonia cinerea. Zastosowanie ziół w Ajurwedze jest poparte kilkusetletnimi doświadczeniami oraz badaniami naukowymi. Preparat Cystone dzięki wykorzystanym surowcom roślinnym charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • hamuje litogenezę, ograniczając tworzenie się kamieni moczowych,
 • wykazuje działanie ściągające, przeciwbakteryjne i przeciwzapalne,
 • ma silne właściwości antyoksydacyjne,
 • jest skuteczny w utrzymaniu prawidłowej funkcji dróg moczowych – działa moczopędnie,
 • zmniejsza podatność na problemy z układem moczowym, zachowując integralność błon śluzowych [3,5,6].

Kamica moczowa jako powszechne schorzenie układu moczowego

Kamica moczowa to problem zdrowotny znany od początków cywilizacji. Zapisy dotyczące objawów, oznak i strategii leczenia kamieni moczowych można znaleźć w kilku starożytnych tekstach medycyny tradycyjnej, do których należy m.in. Ajurweda. W Ajurwedzie kamica układu moczowego uznawana jest za jedną z ośmiu najbardziej uciążliwych chorób. Natomiast jej leczenie w myśl tej ideologii obejmuje formuły ziołowe, płyny alkaliczne i zabiegi chirurgiczne [4].

Według autorów przeglądu literatury naukowej z 2017 roku, większość roślin przeciwdziałających kamicy moczowej rozpuszcza kamienie lub hamuje proces ich powstawania. Formuła Cystone uznawana jest jako obiecujący preparat przeciwkamicowy, co zostało potwierdzone w różnych fazach badań klinicznych [4]. Również autorzy metaanalizy z 2008 roku obejmującej 50 badań ocenili Cystone jako preparat skuteczny w łagodzeniu dolegliwości związanych z kamicą moczową [5].

Przegląd badań wskazuje na skuteczność preparatu Cystone

W podwójnie zaślepionym badaniu z randomizacją wykazano, że preparat Cystone wydaje się być bezpieczny i poprzez zwiększenie szybkości wydalania kamieni nerkowych wpływać korzystnie na stan zdrowia pacjentów z mniejszymi kamieniami nerkowymi [7]. Do podobnych wniosków doszli autorzy trwającego 3 miesiące otwartego badania klinicznego z 2017 roku. U 20 z 35 pacjentów zaobserwowano wydalenie kamieni nerkowych o wielkości od 5 do 6,9 mm. Natomiast wydalenie kamieni nerkowych o średnicy od 7 do 12 mm zaobserwowano u 16 z 30 pacjentów. Po leczeniu nastąpiła znacząca poprawa również w zakresie innych objawów klinicznych. Dodatkowo nie zgłoszono żadnych poważnych działań niepożądanych. Autorzy kolejnej pracy ocenili zatem Cystone jako bezpieczny i skuteczny w leczeniu kamicy moczowej [6].

Bardzo ciekawe są również wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy z 2020 roku na temat skuteczności klinicznie testowanych środków przeciwdziałających nefrotoksyczności cisplatyny. Autorzy wskazali na Cystone (obok siarczanu magnezu), jako obiecujący preparat wykazujący działanie ochronne przed nefrotoksycznością spowodowaną cisplatyną u pacjentów onkologicznych [8].

Skuteczność preparatu Cystone

Skuteczność Cystone została także zbadana w warunkach in vitro – zaobserwowano mniejszy wzrost kryształów struwitu (fosforanu magnezowo-amonowego, jednego z budulców kamieni moczowych) w obecności Cystone w porównaniu z próbą kontrolną. Efekt ten był zależny od zastosowanego stężenia Cystone – im było ono wyższe, tym bardziej został zahamowany wzrost kryształów [9].

Podsumowując, biorąc pod uwagę dostępne dowody naukowe, preparat Cystone można rekomendować w celu łagodzenia dolegliwości związanych z kamicą układu moczowego i ZUM a także jako naturalne wsparcie pracy układu moczowego z jednoczesnym zachowaniem wysokiego profilu bezpieczeństwa.

Kiedy warto zarekomendować Cystone?

Do apteki przychodzi pacjentka, która prosi o skuteczny preparat na kamicę dróg moczowych. Zaznacza, że chciałaby preparat na bazie ziół, ponieważ z uwagi na swoją kiepską kondycję zdrowotną od kilku miesięcy interesuje się medycyną stylu życia, zaczęła dbać o siebie i zależy jej na naturalnym, ale jednocześnie skutecznym preparacie.

Metryczka pacjenta
Płeć, wiekkobieta, 38 lat
Główny problemkamienie układu moczowego
Inne dolegliwościprzewlekłe zmęczenie, ciągły stres, gorsze samopoczucie, częste bóle głowy
Dodatkowe informacjezwolenniczka medycyny stylu życia

Pacjentka przy okazji wizyty w aptece podzieliła się swoją historią i opowiedziała, jak wiele w jej życiu zmieniło wyeliminowanie niezdrowych nawyków. Czuje się o wiele lepiej odkąd z pomocą dietetyka i trenera personalnego zaczęła regularnie uprawiać sport, a jej dieta stała się różnorodna i dobrze zbilansowana. Nie przyjmuje aktualnie żadnych leków, a wszelkie dolegliwości stara się łagodzić naturalnymi metodami.

Rekomendacja

Pacjentce zarekomendowano suplement diety Cystone, jako preparat naturalny zgodny z medycyną ajurwedyjską. Zalecono stosowanie 1 do 2 tabletek dziennie, w czasie posiłku.

Pacjentkę poinformowano, że koncepcja ajurwedyjska jest znana od kilku tysięcy lat i opiera się na  utrzymaniu harmonii ciała i ducha z zachowaniem naturalnych metod takich jak stosowanie ziół, medytacja, czy zabiegi na ciało. Jednocześnie Ajuwerda została uznana przez WHO jako metodę terapii, której skuteczność została potwierdzona w badaniach naukowych.

Literatura

 1. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/365543/9789240064935-eng.pdf?sequence=1
 2. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/351475/9789240042674-eng.pdf?sequence=1
 3. Ibáñez, B., Melero, A., Montoro, A., Merino-Torres, J. F., Soriano, J. M., & San Onofre, N. (2023). A Narrative Review of the Herbal Preparation of Ayurvedic, Traditional Chinese, and Kampō Medicines Applied as Radioprotectors. Antioxidants (Basel, Switzerland), 12(7), 1437. https://doi.org/10.3390/antiox12071437
 4. Kasote, D. M., Jagtap, S. D., Thapa, D., Khyade, M. S., & Russell, W. R. (2017). Herbal remedies for urinary stones used in India and China: A review. Journal of ethnopharmacology, 203, 55–68. https://doi.org/10.1016/j.jep.2017.03.038
 5. D Karamakar, P Patki. (2008). Evaluation of efficacy and safety of a herbal formulation Cystone in the management of urolithiasis: Meta-analysis of 50 clinical studies. The Internet Journal of Alternative Medicine. 8(1). https://print.ispub.com/api/0/ispub-article/8636
 6. Palaniyamma D, Jeyaraman R (2017) Evaluation of Efficacy and Safety of a Herbal Formulation Cystone Forte in the Management of Urolithiasis. J Urol Res 4(4): 1093
 7. Kumaran, M. G. i in. (2011). Evaluation of an Ayurvedic formulation (Cystone), in urolithiasis: A double blind, placebo-controlled study, European Journal of Integrative Medicine. 3(1), 23-28
 8. Casanova, A. G., Hernández-Sánchez, M. T., López-Hernández, F. J., Martínez-Salgado, C., Prieto, M., Vicente-Vicente, L., & Morales, A. I. (2020). Systematic review and meta-analysis of the efficacy of clinically tested protectants of cisplatin nephrotoxicity. European journal of clinical pharmacology, 76(1), 23–33. https://doi.org/10.1007/s00228-019-02771-5
 9. Patki P. i in. (2013). Cystone, a well-known herbal formulation, inhibits struvite crystal growth formation insingle diffusion gel growth technique. Journal of Experimental and Integrative Medicine, 3(1), 51-55 https://www.researchgate.net/publication/307846859_Cystone_a_well-known_herbal_formulation_inhibits_struvite_crystal_growth_formation_in_single_diffusion_gel_growth_technique

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]