REKLAMA
śr. 12 czerwca 2024, 11:02

Za co technik farmaceutyczny otrzyma punkty edukacyjne?

Szkolenia dla techników farmaceutycznych organizowane przez pracodawcę, kursy online, czy warsztaty edukacyjne – to tylko niektóre z aktywności, za które technik farmaceutyczny będzie mógł otrzymać punkty edukacyjne. W ciągu 5-letniego okresu edukacyjnego będzie on musiał ich zdobyć aż 200. Z tego aż 120 otrzyma za ukończenie obowiązkowego kursu doskonalącego.

Za co technik farmaceutyczny otrzyma punkty edukacyjne? (fot. shutterstock.com)
Za co technik farmaceutyczny otrzyma punkty edukacyjne? (fot. shutterstock.com)

Zgodnie z ustawą o niektórych zawodach medycznych technicy farmaceutyczni są zobligowani do ustawicznego rozwoju zawodowego. Za każdą aktywność podjętą w związku z kształceniem, otrzymają oni punkty edukacyjne. W ciągu 5 lat będą oni musieli zdobyć aż 200 punktów. To, za jakie aktywności będą one przyznawane, określono w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 kwietnia 2024 roku ws. ustawicznego rozwoju zawodowego osób wykonujących niektóre zawody medyczne

Kursy doskonalące obowiązkowe dla każdego technika farmaceutycznego

W ciągu 5-letniego okresu edukacyjnego, każdy z techników farmaceutycznych będzie musiał ukończyć przynajmniej jeden kurs doskonalący. Za taką aktywność otrzyma aż 120 punktów edukacyjnych. Kursy doskonalące będą poruszać tematykę, która będzie odpowiadać programowi opracowanemu przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Centrum określi także czas trwania takiego kursu i formę jego zaliczenia. Program kursu wraz z ich proponowaną tematyką będzie musiał zostać również zatwierdzony przez Ministerstwo Zdrowia.

Kursy te będą prowadzone przez podmioty, które zgłoszą taką chęć do CMKP. Muszą one posiadać odpowiednią kadrę i bazę dydaktyczną. Jednym z wymagań im stawianych jest również przedstawienie dokładnego harmonogramu kursu, wraz z danymi potencjalnych wykładowców. Naturalnym kandydatem na prowadzenie tego typu kursów, wydają się być szkoły policealne kształcące przyszłych techników farmaceutycznych.

Czy punkty będzie można otrzymać za szkolenia realizowane online? 

Ministerstwo Zdrowia wskazało w rozporządzeniu, że osoby wykonujące zawód medyczny, w tym technicy farmaceutyczni, będą mogli zdobywać punkty edukacyjne poprzez realizację szkoleń w formule online. Resort wskazuje jednak, że szkolenie lub kurs realizowany w sposób zdalny, będzie musiało trwać co najmniej 2 godziny lekcyjne (2 x 45 minut). Za każdą godzinę takiego szkolenia, technik farmaceutyczny otrzyma 2 punkty edukacyjne. Ministerstwo Zdrowia wprowadza, jednak ograniczenie. W jednym okresie edukacyjnym nie będzie można w ten sposób zdobyć więcej niż 40 punktów. 

Punkty edukacyjne za szkolenia dla techników farmaceutycznych organizowane przez pracodawcę

Resort Zdrowia wskazuje także, że jedną z form rozwoju zawodowego technika farmaceutycznego mogą być szkolenia organizowane przez pracodawcę. Za każdą godzinę tego typu szkolenia, technik farmaceutyczny otrzyma 2 punkty edukacyjne. Jednak, w jednym okresie edukacyjnym nie będzie mógł ich zdobyć w ten sposób więcej niż 40. 

Technik farmaceutyczny będzie mógł również otrzymać punkty edukacyjne za udział w warsztatach szkoleniowych, posiedzeniach naukowych, kongresach, konferencjach, czy kursach. Ministerstwo Zdrowia przewidziało również, że punkty edukacyjne otrzymają osoby, które są autorami książek, ich rozdziałów lub artykułów naukowych lub popularnonaukowych. Również punktami edukacyjnymi zostaną nagrodzeni technicy farmaceutyczni, którzy  prenumerują czasopisma naukowe z dziedzin nauk o zdrowiu. 

Webinar dotyczący szkoleń dla techników farmaceutycznych

Więcej informacji na temat szkoleń dla techników farmaceutycznych, oraz aktywności, za które będzie można otrzymać punkty edukacyjne znajdziecie w krótkim wideo, dostępnym na platformie farmacja.edu.pl. Każda osoba, która zobaczy ten materiał wideo, otrzyma na swojego e-maila tabelę, w której znajdą się wszystkie formy kształcenia, za które będą przyznawane punkty edukacyjne technikom farmaceutycznym. W tabeli przedstawiona zostanie również ilość punktów, jaką będzie można otrzymać za każdą z aktywności.
Aby zobaczyć wideo kliknij w: Techniku Farmaceutyczny! Dowiedz się, jak zdobyć punkty edukacyjne! 

Nowy serwis dedykowany dla techników farmaceutycznych

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z zawodem technika farmaceutycznego odnaleźć można na nowym serwisie. Jest on wprost dedykowany dla tej grupy zawodowej. Oprócz gotowych opracowań dotyczących zawiłości związanych z nowymi wymaganiami, dajemy także możliwość zadania technikom farmaceutycznym pytania. Ponadto, otwieramy się na osoby, które zaczynają kształcenie w tym kierunku. Opowiadamy, jak ono wygląda i co jest wymagane, aby zostać technikiem farmaceutycznym. Nowy serwis znajduje się pod adresem www.technikfarmaceutyczny.pl

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szczerze nie widzę tego... 40 punktów tylko online.. reszta jeżdżenie po całej Polsce jeszcze płacenie za kursy... pracodawcy raczej nie chętnie będą interesować i zajmować szkoleniami...