REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Zakaz reklamy aptek: wszystko albo nic?

wt. 24 kwietnia 2018, 10:11

Ostatnie decyzje Inspekcji Farmaceutycznej, nakładające wysokie kary na przedsiębiorców, za łamanie zapisów o zakazie reklamy, coraz częściej prowokują pytanie o granicę wyznaczającą nielegalną formę promocji aptek. A ta, coraz agresywniej wdziera się na teren praktyk, stosowanych na co dzień w aptekach w całym kraju. I choć nie można odmówić Inspektorom słuszności podejmowanych decyzji, rodzi się pytanie o przyszłość części „propacjenckich” zachowań i „quasi-profesjonalnych”, usługowych propozycji stosowanych w sporej liczbie aptek.

Jednym z ciekawszych stanowisk ostatnich kilkunastu miesięcy jest decyzja Lubuskiego WIF w kwestii prowadzenia dermokonsultacji w aptekach. (fot. Shutterstock)

Zarzewiem konfliktu na linii przedsiębiorca – inspektorat farmaceutyczny, a jednocześnie sednem do zrozumienia pozornie kontrowersyjnych decyzji urzędników, jest bardzo nieprecyzyjne stwierdzenie zawarte w artykule 94a ustawy Prawo Farmaceutyczne. Zgodnie z zapisami tam zawartymi, zakazana jest każda forma promocji aptek, poza informacjami o lokalizacji i godzinach otwarcia lokalu. Czym jest zatem reklama?
Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego – reklamą jest działanie mające na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub skorzystania z określonych usług. W decyzjach inspektorów często pojawia się wykładnia z orzecznictwa sądowego – reklamą aptek jest każde działanie, polegające na informowaniu i zachęcaniu do zakupu produktu w aptece (leku, wyrobu medycznego), mające na celu zwiększenie jego sprzedaży. Aby tak zakwalifikować działanie przedsiębiorcy, należy wskazać zachętę.

_______

[left]Art. 94a. 1. Zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego.
1a. Zabroniona jest reklama placówek obrotu pozaaptecznego i ich działalności odnosząca się do produktów leczniczych lub wyrobów medycznych.
2. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy w zakresie działalności reklamowej aptek, punktów aptecznych i placówek obrotu pozaaptecznego.
3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisu ust. 1 lub 1a wojewódzki inspektor farmaceutyczny nakazuje, w drodze decyzji, zaprzestanie prowadzenia takiej reklamy.
4. Decyzji, o której mowa w ust. 3, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.[/left]
_______

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie Prawa farmaceutycznego ma możliwość nie tylko nakazać zaprzestania dalszej promocji placówki aptecznej, ale także może w ramach swoich uprawnień nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową. I z tego uprawnienia inspektorzy korzystają coraz chętniej, nakładając (często tylko pozornie) dotkliwe kary.
_______

[left]Art. 129b. 1. Karze pieniężnej w wysokości do 50 000 złotych podlega ten kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności.
2. Karę pieniężną, określoną w ust. 1, nakłada Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w drodze decyzji. Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów.
3. Wojewódzki inspektor farmaceutyczny jest wierzycielem w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.[/left]
_______

Przyglądając się ostatnim decyzjom inspektorów, trudno oprzeć się wrażeniu, że poza czynnościami jawnie nieetycznymi i oczywistymi w ocenie, karane są także te zachowania, z którymi prawdopodobnie w codziennej praktyce spotkał się każdy polski farmaceuta. Nie będziemy jednak dziś dyskutować o przypadkach oczywistych. Nikogo bowiem nie zdziwi informacja, że Wielkopolski WIF nałożył na przedsiębiorcę karę wysokości 25 000 zł, za ewidentne działania promocyjne towarzyszące hucznemu otwarciu nowej apteki (a warto wspomnieć, że czterodniowe działania obejmowały rozdanie gadżetów opatrzonych logiem apteki: 5 kg cukierków, 500 sztuk etui na recepty, 500 pudełek na leki i 100 balonów, a także kolportaż z pomocą Poczty Polskiej 12 000 ulotek z informacją JUŻ OTWARTE i danymi teleadresowymi apteki). Co do zasadności podjętych kroków, nie można mieć tu jednak żadnej wątpliwości.

Sprawa jednak nieco się komplikuje, gdy optykę oceny zmienia lokalny inspektor i nakłada kilkutysięczne kary, za czynności uznawane dotychczas za akceptowalne, nawet gdy traktowane jako czerpane z pogranicza prawa lub uznawane dotychczas za zupełnie normalne. Co ciekawe, często dopiero ta zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości sprawia, że po chwili głębszego zastanowienia, przyznajemy inspektorom zasłużoną rację.

REKLAMA
DERMOKONSULTANTKA

Jednym z ciekawszych stanowisk ostatnich kilkunastu miesięcy jest decyzja Lubuskiego WIF w kwestii prowadzenia dermokonsultacji w aptekach. W piśmie z 06 marca 2017 r. wykazał, że obecność zewnętrznego konsultanta w znanej polskim aptekarzom formie, nie jest zgodna z prawem i stanowi zachętę do zakupu produktów promowanych w trakcie konsultacji w danej aptece, a zatem może stanowić podstawę do nałożenia na aptekę kary, także finansowej.

REKLAMA

Szczególnie warto zwrócić uwagę na dwa trafnie oceniane aspekty. W pierwszym Inspektor zwrócił uwagę na fakt, iż dzięki zapisom Prawa farmaceutycznego znamy zakres działalności jaką można prowadzić w aptece oraz wiemy, kto może wspomniane czynności fachowe wykonywać. W drugim – wykazano celowość prowadzenia takich konsultacji – wzrost odwiedzin, a także pośrednio wzrost sprzedaży produktów oferowanych przez aptekę, aktywnie promowanych przez konsultanta.

Kłódka

POZOSTAŁO JESZCZE 75% TREŚCI

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA