REKLAMA
Artykuł sponsorowany
pon. 21 listopada 2022, 15:33

Co wisi w powietrzu – czyli o aptece z innej perspektywy

Apteka jako placówka ochrony zdrowia to miejsce odwiedzane przez wiele osób, zwykle zgłaszających przeróżne problemy zdrowotne. Nic zatem dziwnego, że powietrze wypełniające pomieszczenia apteczne (zwłaszcza ekspedycję) to mieszanina różnorodnych związków i mikroorganizmów. Czy zdajesz sobie zatem sprawę z tego, jak zanieczyszczone może być powietrze w Twojej aptece? Sprawdź!

Zanieczyszczenia w powietrzu mają niezwykle niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka (fot. Shutterstock)

POWIETRZE JAKO ZŁOŻONA MIESZANINA

Powietrze otaczające nas zewsząd to wbrew pozorom niezwykle złożona mieszanina gazów, aerozoli
i zawieszonych w nich różnorodnych substancji i cząsteczek. Powietrze na zewnątrz budynków pełne jest licznych zanieczyszczeń, na które szczególnie wrażliwe są:

● małe dzieci,
● osoby z chorobami układu oddechowego,
● osoby z chorobami krążenia,
● chorzy na cukrzycę i osoby otyłe,
● osoby starsze [1].

Polska z najwyższym wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza w Unii Europejskiej może „pochwalić” się znacznie przekroczonymi normami ilości pyłu zawieszonego – szczególnie cząsteczek o średnicy poniżej 2,5µm (PM 2.5 ) [1]. W skład tego typu zanieczyszczeń wchodzą m.in.:

● wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne pochodzące ze spalania paliw kopalnych,
● dioksyny,
● metale ciężkie,
● dwutlenek siarki,
● dwutlenek azotu,
● tlenek węgla,
● gazy ze spalin samochodowych [1].

Należy wiedzieć, że istnieje zależność pomiędzy ekspozycją na zanieczyszczenia pyłowe
a zachorowalnością na różne schorzenia i umieralnością [1]! To szczególnie ważne, zważywszy na fakt, że spora część tych zanieczyszczeń przedostaje się przez drzwi czy okna do wnętrza budynków –
w tym także aptek.

POWIETRZE WEWNĄTRZ APTEKI – POD LUPĄ

Na wstępie bardzo ważna informacja – koncentracja zanieczyszczeń w środowisku wewnętrznym jest dużo większa niż w środowisku zewnętrznym [2]! Niemożliwe? A jednak! Fakt ten jest o tyle istotny, że blisko 87% czasu człowiek spędza wewnątrz różnych pomieszczeń [2]! Powietrze wewnątrz budynków (a zwłaszcza w placówkach ochrony zdrowia) zawiera:

● Bioaerozole, czyli kompleks materiałów biologicznych (cząsteczek wirusów, bakterii, zarodników grzybów) oraz ich endotoksyn i enzymów. Są to też pyłki kwiatowe czy też złuszczony naskórek.
● Cząsteczki kurzu i elementy dymu tytoniowego.
● Cząsteczki pochodzące ze spalania paliw kopalnych i ze spalin samochodowych, przedostające się do wnętrza budynków z zewnątrz [2].

Warto też wiedzieć, że bioaerozole o wielkości od 1 do 5µm zwykle utrzymują się w powietrzu i nie osiadają – stanowiąc istotny czynnik ryzyka różnorodnych schorzeń [2].

WPŁYW OBECNOŚCI PATOGENÓW I ZANIECZYSZCZEŃ W POWIETRZU NA ORGANIZM

Jak można przypuszczać – obecność bioaerozoli i zanieczyszczeń powietrznych nie jest obojętna dla ludzkiego zdrowia. Już Hipokrates pisał, że „gdy powietrze jest zainfekowane zanieczyszczeniami wrogimi dla rasy ludzkiej – człowiek staje się chory” [3]. To stare powiedzenie doskonale sprawdza się również obecnie. Zanieczyszczenia powietrza zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju m.in. infekcji dróg oddechowych [1]. Obecność ich w pomieszczeniach zamkniętych dodatkowo zwiększa możliwości rozprzestrzeniania się bioaerozoli (cząsteczki PM 2.5 i dwutlenek azotu mogą służyć za nośniki dla cząsteczek wirusów) [1,2,4]. Dwutlenek siarki może indukować skurcz oskrzeli i podrażnienia błon śluzowych dróg oddechowych [5]. Tlenek azotu zaś zmniejsza zdolność do samooczyszczania dróg oddechowych i zwiększa tym samym ryzyko rozwoju infekcji w układzie oddechowym. Podobne problemy obserwuje się po ekspozycji na pył zawieszony – występują wówczas trudności w oddychaniu [5]. Zanieczyszczenia powietrza negatywnie wpływać też mogą na zdrowie psychiczne i samopoczucie [4].

Obecność w zamkniętej przestrzeni apteki wielu mikroorganizmów zawieszonych w powietrzu sprzyja ich dostawaniu się do dróg oddechowych obecnych w aptece osób. Dotyczy to nie tylko pacjentów, ale i personelu fachowego. Długotrwałe narażenie na kontakt z cząsteczkami wirusów i bakterii może sprzyjać częstej absencji w pracy. Obecność zaś chorych farmaceutów za pierwszym stołem to z kolei niezbyt dobra wizytówka konkretnej placówki.

Co zatem zrobić?

OCZYSZCZANIE POWIETRZA SPOSOBEM NA CZYSTE POWIETRZE!

W okresie zwiększonej chorobotwórczości patogenów jednym z kluczowych elementów, zwiększających bezpieczeństwo zarówno pacjentów, jak i samego personelu apteki jest efektywne usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych [6]! Posłużyć do tego mogą nowoczesne oczyszczacze powietrza. Jednym z ciekawych rozwiązań może być oczyszczacz powietrza AeraMax Professional. W zależności od powierzchni oczyszczanego pomieszczenia mamy do wyboru różne rodzaje urządzeń, które gwarantują usuwanie 99,97% zanieczyszczeń w postaci bakterii i wirusów z powietrza. Możliwe jest to m.in. dzięki czterostopniowemu systemowi oczyszczania powietrza przy użyciu różnych filtrów, a także poprzez system jonizacji powietrza. Oczyszczacze powietrza AeraMax posiadają także automatyczny system, który dostosowuje pracę urządzenia do jakości powietrza wewnątrz pomieszczenia. Jednocześnie urządzenia te reagują na obecność osób w pomieszczeniu i dostosowują swoją pracę do ilości zanieczyszczeń – a to wszystko przy zachowaniu niezwykle cichego trybu pracy. Dzięki temu nie dekoncentrują ani nie zagłuszają naszych rozmów z pacjentami. AeraMax to zatem wydajne, ciche i inteligentne rozwiązanie, które można zainstalować również na ścianie, aby nie stanowiło przeszkody dla Twoich pacjentów. Skuteczność oczyszczaczy AeraMax została potwierdzona wieloma niezależnymi badaniami przeprowadzonymi w akredytowanych laboratoriach. Dzięki temu możemy mieć pewność redukcji wirusów i bakterii z powietrza na poziomie nawet 99,97%! Oczyszczacz jest niezwykle intuicyjny, wystarczy zamontować go na ścianie i uruchomić, a on zweryfikuje „co wisi w powietrzu”. Poinformuje Cię również, gdy konieczna będzie wymiana filtra.

Literatura:
1. Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, Krakowski Alarm Smogowy, pod redakcją Jakuba Jędraka, publikacja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Wojskowego Instytutu Medycznego i Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.
2. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne w powietrzu wewnętrznym, Urszula Gąska- Jędruch, Marzenna R. Dudzińska, Zakład Inżynierii Środowiska Wewnętrznego, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska.
3. Czyste powietrze w salach operacyjnych, materiały szkoleniowe dla pielęgniarek epidemiologicznych, Zeszyt IV, Dorota Gregorowicz – Warpas, Anna Pałubicka, Andrzej Wolski, Krzysztof Kaiser, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wrocław 2005.
4. Climate change, environment pollution, COVID-19 pandemic and mental health, Donatella Marazziti, et.al., Science of the Total Environment 773 (2021).
5. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – stan, przyczyny i skutki, Magdalena Kuchcik, Paweł Milewski, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. St. Leszczyckiego PAN w Warszawie.
6. Stanowisko zespołu ekspertów Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa w sprawie zastosowania lamp bakteriobójczych UV w zakładach opieki zdrowotnej z dnia 1.02.2008 r., aktualizacja 10.04.2019 r., Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tak sobie myśle, ze może lepiej nie wiedzieć. Bo pewnie krąży w nim dosłownie wszystko.