Magazyn mgr.farm

Transdermalny System Terapeutyczny (TTS)

4 marca 2015 07:49

Transdermalny system terapeutyczny (TTS) poprawia jakość życia i zapewnia wygodę stosowania leku. Substancja podana przezskórnie omija przewód pokarmowy i nie jest rozkładana, a tym samym uzyskujemy efekt terapeutyczny stosując niższe dawki, niż doustne.

Pierwsze systemy transdermalne wprowadzono do lecznictwa w USA. Były to TTS ze skopolaminą stosowaną w chorobie lokomocyjnej, oraz z nitrogliceryną używane w chorobie niedokrwiennej serca. Aktualnie TTS są szeroko rozpowszechnione w wielu dziedzinach medycyny:

 • antykoncepcja (etinylestradiol i norelgestromin – Evra)
 • hormonalna terapia zastępcza (estradiol – Climara, Systen 50)
 • ch. Alzheimera (rywastygmina – Exelon)
 • leczenie uzależnienia od nikotyny (nikotyna – Nicorette, NiQuitin)
 • ch. wieńcowa (nitrogliceryna – Minitran 10)
 • leczenie bólu:
  buprenorfina – Transtec, Norspan
  fentanyl – Matrifen, Fentanyl Actavis, Fenta MX

 • dysfunkcje pęcherza moczowego (oksybutynina – Kentera)
 • zespół niespokojnych nóg (rotygotyna – Neupro)
 • ch. Parkinsona (selegilina – Emsam) niedostępne w Polsce
 • nadciśnienie (klonidyna – Catapres TTS) niedostępne w Polsce
 • ch. lokomocyjna ( skopolamina – ScopodermTTS), niedostępne w Polsce

Transdermalny system terapeutyczny (TTS – Transdermal Therapeutic Systems) to urządzenie lub postać leku uwalniające bądź dozujące substancję leczniczą z zaprogramowaną stałą szybkością przez określony czas. To najczęściej elastyczne plastry o różnym kształcie i rozmiarach zawierające jedną lub kilka substancji czynnych. Przykleja się je na skórę celem podawania substancji do krążenia ogólnego. Czas działania TTS może wynosić nawet 7 dni. Przez wszystkie dni aplikacji we krwi występuje stałe stężenie leku.

TTS zawierają trzy stałe elementy:

 • zbiornik substancji czynnej
 • element kontrolujący uwalnianie (matryca, membrana)
 • źródło energii: energia mechaniczna, elektryczna, ciśnienie osmotyczne, gradient stężeń
640×480

W zależności od elementu kontrolującego uwalnianie rozróżniamy dwa rodzaje systemów transdermalnych: membranowe, jeżeli jest to membrana i matrycowe , jeśli jest to matryca stanowiąca jednocześnie zbiornik leku. W systemie membranowym zbiornik leku jest umieszczony pomiędzy nieprzepuszczalną warstwą zewnętrzną i membraną z polimeru, która kontroluje uwalnianie substancji czynnej. Zbiornik zawiera roztwór lub zawiesinę substancji w rozpuszczalniku ciekłym lub w polimerze. Membrana zapewnia stałą szybkość uwalniania. W systemie matrycowym nie ma membrany, a lek jest jednolicie rozproszony w stałej matrycy – lipofilowym lub hydrofilowym polimerze (np. silikonie). Szybkość uwalniania reguluje lipofilność i struktura matrycy.

TTS nakleja się na nieuszkodzoną i nieowłosioną skórę w miejscu, które jest odporne na tarcie i uszkodzenia – najczęściej jest to brzuch, pośladek, ramię, udo. Jeśli dojdzie do odklejenia systemu należy jak najszybciej nakleić nowy. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi związanymi ze stosowaniem TTS mogą być: podrażnienie, pokrzywka i świąd w miejscu aplikacji.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Trudny rozwój leków w chorobach OUN Trudny rozwój leków w chorobach OUN

Eksperci EMA przeanalizowali dane z ponad 100 wniosków rejestracyjnych złożonych do oceny w latach 1...

Migrenowa odsłona menopauzy Migrenowa odsłona menopauzy

Okres przekwitania dla większości kobiet kojarzy się z takimi objawami jak uderzenia gorąca, nocne p...

Pomoc dla osób z wadą słuchu Pomoc dla osób z wadą słuchu

Naukowcy z UE przeanalizowali różne sposoby interpretacji mowy przez ludzi w warunkach hałasu. Owoce...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz