REKLAMA
Magazyn mgr.farm

10 leków wchodzących w interakcje z dymem tytoniowym

7 lutego 2019 10:01

Początek roku to zwykle czas realizacji noworocznych postanowień. Wśród nich często powtarzającym się jest chęć rzucenia palenia. Palenie wyrobów tytoniowych wpływa na działanie niektórych leków, jednak należy pamiętać, że ich odstawienie także może wymagać korekty dawek.

Interakcje składników dymu tytoniowego oraz nikotyny występować mogą zarówno w fazie farmakokinetycznej, jak i farmakodynamicznej (fot. Shutterstock)
Interakcje składników dymu tytoniowego oraz nikotyny występować mogą zarówno w fazie farmakokinetycznej, jak i farmakodynamicznej (fot. Shutterstock)

W dymie tytoniowym zawartych jest wiele różnorodnych chemicznie substancji i w związku z tym ustalenie ich wzajemnego oddziaływania nie jest proste. Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań uznaje się, iż to policykliczne węglowodory aromatyczne są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za interakcje z lekami. Interakcje składników dymu tytoniowego oraz nikotyny występować mogą zarówno w fazie farmakokinetycznej, jak i farmakodynamicznej. Mogą one dotyczyć również tzw. „biernych palaczy [1].

Do leków wchodzących w interakcje z dymem papierosowym należą:

REKLAMA

1. Teofilina

Teofilina to alkaloid, pochodna metyloksantyny, metabolizowana przy udziale izoenzymu CYP1A2. U palaczy klirens teofiliny znacznie wzrasta (o 56-100%), przy jednoczesnym zmniejszeniu nawet o połowę czasu połowicznego rozpadu [2, 3]. Ta interakcja pojawia się również w biernych palaczy i z tego względu jest szczególnie istotna. Przykładowo, u dzieci stale narażonych na dym tytoniowy współczynnik eliminacji wzrasta o 50% (opiekunowie palący ponad paczkę papierosów dziennie) [2]. Teofilina należy do leków o wąskim indeksie terapeutycznym. Niektóre objawy jej toksycznego działania, m.in. przyśpieszony oddech, podobne są do symptomów jednostek chorobowych, w których są stosowanie i z związku z tym mogą błędnie sugerować nieskuteczność leczenia [3]. Stężenie teofiliny w surowicy powinno być monitorowane zarówno u czynnych, jak i biernych palaczy, a także u pacjentów rzucających palenie. W przypadku palenia dużej ilości papierosów bądź stałego narażenia na dym tytoniowy  pacjenci mogą wymagać nawet podwójnej dawki leku, z kolei u osób rozstających się z nałogiem konieczna będzie redukcja dawki [2].

REKLAMA

2. Warfaryna

Palenie papierosów może mieć wpływ także na silę działania leków przeciwzakrzepowych. U palących pacjentów zaobserwowano zmniejszoną skuteczność warfaryny w porównaniu z osobami niepalącymi. Jest to spowodowane wyższym klirensem oraz mniejszym stężeniem leku w surowicy [3]. Palacze mogą potrzebować wyższych dawek leku do osiągnięcia efektu antykoagulacyjnego. Istotne jest monitorowanie wskaźnika INR, szczególnie u osób rzucających palenie [2, 3].

3. Klopidogrel

Jest to prolek, który po przekształceniu w czynny metabolit, nieodwracalnie i szybko wiąże się z receptorami płytek krwi, czego efektem jest zahamowanie ich agregacji. Proces ten podlega regulacji przez różne izoenzymy cytochromu P450 (CYP3A4, CYP1A2, CYP2C19). U palaczy z chorobą wieńcową, którzy przyjmują ten lek, obserwowany jest silniejszy hamujący wpływ na zależną od ADP agregację płytek krwi, a także ekspresję glikoproteiny płytkowej IIb/IIIa i tym samym zwiększone ryzyko powikłań krwotocznych. Jest to związane z indukcją CYP1A2 przez składniki dymu tytoniowego i nasiloną konwersją klopidogrelu do aktywnego metabolitu [3].

4. Haloperidol

Haloperidol w wyniku indukcji enzymów metabolizujących (głównie CYP2D6, CYP3A4, CYP1A2) ma u palaczy wyższy klirens oraz niższe o około 20% stężenie w surowicy. W związku z tym u takich pacjentów muszą być stosowane wyższe dawki tego leku. Natomiast po zaprzestaniu palenia jego stężenie powinno być monitorowane. Interesujący jest fakt, iż CYP2D6 cechuje genetyczny polimorfizm, który warunkuje wpływ palenia na stężenie tego leku. Na skutek tego tylko niektórzy palacze wykazują wzmożony metabolizm, a u innych nie ma różnic między nimi a osobami niepalącymi  [2].

5. Ranitydyna

Lek ten stosowany u palacza powoduje obniżenie o około 30% klirensu nikotyny, co może spowodować wystąpienie efektów toksycznych związanych z przedawkowaniem nikotyny (wymioty, nudności, biegunka, zawroty głowy czy bóle brzucha) [4]. Dodatkowo palenie może zmniejszać poziom leku w surowicy i tym samym niwelować efekt terapeutyczny [2].

REKLAMA

6. Flutikazon

U osób palących zachodzi interakcja w fazie farmakodynamicznej między składnikami dymu papierosowego, a glikokortykosteroidami wziewnymi (flutikazon, beklometazon), której efektem jest zmniejszenie ich skuteczności przeciwastmatycznej i przeciwzapalnej [3]. Palacze z chroniczną astmą muszą stosować wyższe dawki glikokortykosteroidów albo wymagają wprowadzenia dodatkowej terapii [2].

7. Insulina

Lek ten stosowany u palaczy podskórnie, na skutek skurczu naczyń obwodowych, wchłania się w mniejszym stopniu. Dodatkowo palenie powodować może uwalnianie substancji endogennych, które wywołują oporność na insulinę [2]. Często osoby palące potrzebują dawek wyższych o 15-30% [4].

8. Alprazolam

U osób palących następuje znaczy wzrost klirensu leków psychotropowych o działaniu przeciwlękowym, rozluźniającym napięcie mięśni, uspokajającym (alprazolam, oksazepam, lorazepam, temazepam, nitrazepam, diazepam) oraz obniżenie ich biologicznego okresu półtrwania, a związku z tym obniżenie stężenia w surowicy. Konsekwencją jest mniejsza skuteczność albo brak skuteczności leczenia. W przypadku takich terapii palacze również wymagają stosowania wyższych dawek niż pacjenci nienarażeni na działanie dymu tytoniowego [2].

9. Olanzapina

Jest ona neuroleptykiem metabolizowanym przez CYP1A2 oraz CYP2D6. U osób palących stężenie leku w stanie stacjonarnym, czyli w stanie kiedy szybkość wprowadzania leku do organizmu równa jest szybkości eliminacji, jest nawet 5 razy niższe, a klirens wzrasta do 98% [2].

10. Bisoprolol

Palenie tytoniu powoduje osłabienie korzystnego efektu obniżającego ciśnienie krwi oraz tętna serca  β-adrenolityków, m.in. bisoprololu, atenololu, carwedilolu, metoprololu, propranololu. Osoby palące wymagają stosowania większych dawek leków [2].

Literatura:

 1. Stańczak A., Lewgowd W. Interakcje leków ze składnikami dymu tytoniowego cz.I, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLI, 2008,4:1030-1036
 2. Brewczyńska P., Makowska J., Skrajnowska D., Tetryks M., Tokarz A. Nałóg palenia papierosów klasycznych i elektronicznych a ryzyko skutecznej farmakoterapii, Biul.Wydz.Farm, 2015,3:13-20
 3. Jośko-Ochojska J., Spandel L., Brus R. Interakcje alkoholu i dymu tytoniowego z lekami- wiedza potrzebna na co dzień, Hygeia Public Health 2015, 50(3):474-481
 4. Stańczak A., Lewgowd W. Interakcje leków ze składnikami dymu tytoniowego cz.II, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLII, 2009,1:97-103
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny

15-18 września 2018 r. w Krakowie odbędzie się 3. Środkowoeuropejski Kongres Biomedyczny. Organizato...

Europa ma dość homeopatii – koniec z refundacją i sprzedażą? Europa ma dość homeopatii – koniec z refundacją i sprzedażą?

Jak donosi Dziennik Gazeta Prawna, kraje europejskie zaczynają się poważnie zastanawiać nad sensem s...

E-recepty obligatoryjne dopiero od 2018 E-recepty obligatoryjne dopiero od 2018

Do 31 grudnia 2017 r. lekarze w szpitalach i przychodniach będą mogli wystawiać recepty zarówno w we...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz