REKLAMA
Magazyn mgr.farm

10 najlepiej sprzedających się leków na receptę

16 kwietnia 2019 08:29

W 2018 roku światowe wydatki na leki osiągnęły kwotę 1,2 bilion USD. Do dziesięciu najlepiej sprzedających się leków na świecie w ubiegłym roku, wg GEN- Genetic Engineering and Biotechnology News na podstawie sprzedaży albo przychodów zgłoszonych przez firmy farmaceutyczne w ogłoszeniach prasowych, raportach rocznych, materiałach inwestorskich i / lub połączeniach konferencyjnych, należą…

Chorzy czekają na refundację leku w tabletkach, który jest już stosowany w Europie (fot. Shutterstock).
Oto lista 10 najlepiej sprzedających się leków Rx na świecie (fot. Shutterstock)

1. Humira (adalimumab) AbbVie

Jest lekiem biologicznym, stanowiącym rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne uzyskiwane przez ekspresję w komórkach jajnika chomika chińskiego. Humira stosowana jest w wielu wskazaniach, co może tłumaczyć fakt iż jest najlepiej sprzedającym się lekiem świata (19.936 bilionów USD). Znajduje zastosowanie w leczeniu chorób takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, łuszczyca plackowata, choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zapalenie błony naczyniowej oka.

2. Eliquis (apixaban) Bristol-Myers Squibb and Pfizer- 9.872 bilionów USD

Apixaban to stosowany doustnie bezpośredni, odwracalny oraz wysoce wybiórczy inhibitor czynnika Xa. Do wskazań tego leku należą: profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u dorosłych pacjentów po przebytym planowym zabiegu aloplastyki stawu biodrowego albo kolanowego, profilaktyka udaru mózgu i zbiorowości ogólnoustrojowej u dorosłych pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków z co najmniej jednym z następujących czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, objawowa niewydolność serca (II–IV klasa wg NYHA), wiek ≥ 75. rż., udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny w wywiadzie oraz leczenie i zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej.

REKLAMA

3. Revlimid (lenalidomide) Celgene – 9.685 bilionów USD

Lenalomid należy do grupy leków immunomodulacyjnych. Pobudza on aktywność układu odpornościowego i również zapobiega rozwojowi nowych naczyń krwionośnych potrzebnych komórkom nowotworowym do rozwoju oraz rozprzestrzeniania [6]. Revlimid to lek stosowany w leczeniu szpiczaka mnogiego, zespołów mielodysplastycznych oraz chłoniaka z komórek płaszcza, które są chorobami komórek krwi i szpiku kostnego.

REKLAMA

4. Opdivo (nivolumed) Bristol-Myers Squibb and Ono Pharmaceutical-7.570 bilionów USD

To przeciwciało monoklonalne, które wiąże się z receptorem programowanej śmierci komórki 1 (PD-1). Lek wskazany jest u osób dorosłych w monoterapii lub leczeniu skojarzonym z ipilimumabem zaawansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub przerzutowego), leczeniu miejscowo zaawansowanego lub z przerzutami niedrobnokomórkowego raka płuca po wcześniejszej chemioterapii oraz monoterapii zaawansowanego raka nerkowokomórkowego po wcześniejszym leczeniu, a także leczeniu dorosłych z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina po autologicznym przeszczepieniu komórek macierzystych szpiku i leczeniu brentuksymabem vedotin.

5. Keytruda (pembrolizumab) Merck & Co.- 7.171 bilionów USD

Pembrolizumab jest humanizowanym przeciwciałem, monoklonalnie skierowanym przeciwko receptorowi programowanej śmierci komórki 1. Keytruda wskazana jest u osób dorosłych w terapii zaawansowanego (nieoperacyjnego lub z przerzutami) czerniaka, pierwszego rzutu niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP) z przerzutami, u pacjentów z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina, a także w leczeniu płaskonabłonkowego raka głowy i szyi.

6. Enbrel (etanercept) Amgen and Pfizer -7.126 bilionów USD

Etanercept to białko receptorowe p75 Fc wiążące się z ludzkim czynnikiem martwicy nowotworów (TNF). Znajduje zastosowanie w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów, wielowarstwowego zapalenia stawów oraz łuszczycowego zapalenia stawów, a także łuszczycy plackowatej, zapalenia przyczepów ścięgnistych oraz ciężkiej osiowej spondryloartropatii.

7. Herceptin (trastuzumab) Roche (Genentech)- 6.981 bilionów USD

Trastuzumab to rekombinowane humanizowane przeciwciało monoklonalne IgG1 łączące się wybiórczo z receptorem HER2. Lek stosowany jest w leczeniu nowotworów takich jak: rak piersi, zarówno w pierwotnym stadium jak i z przerzutami, oraz raka żołądka z przerzutami.

REKLAMA

8. Avastin (bevacizumab) Roche (Genentech) – 6.847 bilionów USD

Avastin to przeciwciało monoklonalne wiążące się z naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu (VEGF). Znajduje zastosowanie w skojarzeniu z chemioterapią w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami, z rozsianym rakiem piersi, a także w leczeniu pierwszego rzutu z nieoperacyjnym zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, rakiem nerki, czy zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu i pierwotnego raka otrzewnej w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem.

9. Rituxan® (sprzedawany również pod nazwą MabThera; rituximab) Roche (Genentech) and Biogen – 6.750 bilionów USD

Rytuksymab to chimeryczne przeciwciało monoklonalne ludzko-mysie, wytwarzane dzięki zastosowaniu metod inżynierii genetycznej. Jest on stosowany u dorosłych w terapii chłoniaków nieziarniczych.

10. Xarelto (rivaroxaban) Bayer and Johnson & Johnson – 6.589 bilionów USD(4.112 bilonów USD Bayer+2,477 bilionów j&J)

Xarelto to bezpośredni inhibitor czynnika Xa, który wiąże zarówno jego postać wolną, jak i związaną, z kompleksem protrombiny. Poprzez zablokowanie czynnika Xa stężenie trombiny obniża się, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko tworzenia zakrzepów w żyłach oraz tętnicach. Wpływa on także na rozpuszczanie obecnych już zakrzepów.

Bibliografia:

 1. Top 15 Best-Selling Drugs of 2018 Http://www.genengnews.com/a-lists/top-15-best-selling-drugs-of-2018/
 2. https://biotechnologia.pl/farmacja/humira-jeden-lek-wiele-zastosowan-ogromne-pieniadze,15777
 3. CHPL Humira
 4. Indeks Leków mp https://indeks.mp.pl/
 5. ema.europa.eu/docs/pl_PL/document_library/…/WC500056020.pdf
 6. https://www.ema.europa.eu/documents/…/keytruda-epar-product-information_pl.pdf
 7. http://www.onkologia-online.pl/medicine/show/183,herceptin%C2%AE
 8. https://www.roche.pl/content/dam/rochexx/roche-pl/roche_poland_rwd/pl_PL/documents/SmPC/mabthera_1400_roztwor.pdf
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Z przyczyn technicznych i niezależnych ode mnie zniknęły komentarze spod artykułu. Wszystkie uwagi wzięłam sobie do serca i już do końca życia zapamiętam, ze Amerykanie mają inne biliony niż my :)

Powiązane artykuły

Szykują się duże zmiany związane z receptami. Lekarze niezbyt zadowoleni… Szykują się duże zmiany związane z receptami. Lekarze niezbyt zadowoleni…

E-recepta ważna 12 miesięcy, automatyczne ustalanie poziomu odpłatności na leki refundowane i możliw...

Dawna apteka stanie się miejscem pobytu dla seniorów Dawna apteka stanie się miejscem pobytu dla seniorów

W Jędrzejowie na miejscu dawnej apteki powstanie Dzienny Dom Pobytu dla Seniorów. Będą się tam spoty...

NOWY TARG – Technik farmaceutyczny/Technik stażysta NOWY TARG – Technik farmaceutyczny/Technik stażysta

Apteka Słoneczna w NOWYM SĄCZU zatrudni TECHNIKA FARMACEUTYCZNEGO Osobie zatrudnionej na powyższym s...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz