REKLAMA
Magazyn mgr.farm

5 kamieni milowych farmakoterapii

22 sierpnia 2018 10:34

Które z leków, okazały się największym przełomem w farmakoterapii na całym świecie? Ile ludzkich istnień udało się dzięki nim uratować? To zestawienie prezentuje tylko kilka z najważniejszych odkryć świata farmacji. Ich lista jest bowiem znacznie dłuższa…

Leków, które wniosły znaczący przełom w leczeniu stanów nagłych czy chorób przewlekłych jest zdecydowanie więcej (fot. Shutterstock)

[h4]Morfina[/h4]

Nowy rozdział w farmakoterapii nastąpił wraz z wyodrębnieniem przez Friedricha Wilhelma Sertürnera morfiny w roku 1804 – pierwszego alkaloidu. Wiek XIX przyniósł również rozwój chemii farmaceutycznej, nowe podejście polegało bowiem na przeniesieniu tworzenia leków z aptek do fabryk. Od tamtej pory szanse na powstanie przełomowych leków wzrastały. Sama definicja przełomowego leku jest jednak trudna do określenia, lecz takie kryterium powinno uwzględniać co najmniej dwa parametry, mianowicie przyczynianie się do zwiększenia długości i poprawy jakości życia, a także zaspokojenie medycznych potrzeb konkretnego pacjenta.

REKLAMA

Jak już wspomniałem, nie da się nie wspomnieć w takim zestawieniu o morfinie. Pomimo strasznego problemu narkotycznego uzależnienia, świat bez morfiny miałby więcej cierpienia, a nie mniej. Morfina jest aktywnym składnikiem opium, używanym od niepamiętnych czasów do leczenia bólu. Wyizolowana na początku XIX wieku została nazwana imieniem Morfeusza, greckiego boga snów. Bez morfiny niewyobrażalna liczba ludzi spędziłaby życie w wielkim bólu. Po dziś dzień stosuje się ją po zabiegach chirurgicznych, łagodząc wiele dolegliwości. Morfina jest także prekursorem kilku generacji leków przeciwbólowych, jest też jednym z najlepszych narkotyków wszech czasów. Jak na ironię, wysiłki mające na celu stworzenie nieuzależniającej formy morfiny doprowadziły do stworzenia i wprowadzenia do obrotu diacetylomorfiny przez firmę Bayer w roku 1898 pod nazwą heroina. Pomimo tego faktu, morfina i jej pochodne stanowią podstawę współczesnego leczenia bólu.

REKLAMA

[h4]Penicylina[/h4]

Mimo, iż rozpocząłem zestawienie od produktu najstarszego w nim chronologicznie, pierwsza na wszystkich takich listach zawsze pojawi się penicylina. Szacuje się, że bez niej 75% współcześnie żyjących ludzi nie istniałoby, ponieważ ich rodzice lub dziadkowie ulegliby infekcjom. Żaden inny lek nie zmienił świata w podobny sposób. Przed penicyliną, jeśli miałeś poważną infekcję, umarłeś. Jak na ironię, nieostrożne stosowanie penicyliny – i wielu leków, które pojawiły się po niej – przyczyniło się do powstania antybiotykooporności. Obecnie więc farmacja bierze udział w szaleńczym wyścigu z drobnoustrojami i na domiar złego, to one szybciej nadrabiają zaległości.

[h4]Insulina[/h4]

Nie sposób nie wymienić insulina jako pierwszej terapii hormonalnej. Niegdyś jedynym sposobem leczenia cukrzycy było zapewnienie pacjentom niemal głodowej diety. Pacjenci dostawali tylko tyle jedzenia, ile mogli metabolizować, często więc w krótkim czasie podupadali na zdrowiu i umierali. Kanadyjscy naukowcy Frederick Grant Banting, lekarz medycyny i Charles Best, jego asystent, po raz pierwszy zidentyfikowali insulinę w 1921 r. W 1922 r. pacjent z Kanady otrzymał pierwsze skuteczne leczenie insuliną pobraną od zwierzęcia. W 1923 roku Bantinga wyróżniono za to odkrycie Nagrodą Nobla, ale współlaureatem nie został jego asystent Best, tylko szef instytutu badawczego John Macleod. W akcie solidarności Banting podzielił się premią finansową z Bestem. Popyt na nowe leczenie cudem szybko przewyższył podaż, ale firmy farmaceutyczne wkrótce zwiększyły produkcję. Insulina jest więc doskonałym przykładem tego, co można osiągnąć w zakresie współpracy między przemysłem i światem akademickim.

REKLAMA

[h4]Szczepionki[/h4]

Gdybyśmy brali pod uwagę ilość ocalonych istnień, zdecydowanie należy wspomnieć o szczepionkach przeciwko ospie oraz polio. Choć szczepionka została wynaleziona w 1796 roku przez brytyjskiego lekarza Edwarda Jennera, musiały minąć ponad dwa wieku by wygrać w chorobą – Ostatni przypadek ospy prawdziwej miał miejsce w 1978, a choroba ta została uznana za eradykowaną w 1980. W przypadku choroby Heinego-Medina, wywoływanej przez wirusa polio liczba zachorowań spadła po wynalezieniu skutecznych szczepionek w latach 50. i 60., dzięki czemu wirus został praktycznie wyeliminowany jako zagrożenie dla zdrowia publicznego w krajach uprzemysłowionych. Opanowanie choroby w krajach rozwijających się trwało dłużej, w skali światowej programy szczepień wdrożono dopiero w latach 70. i dopiero wówczas opanowano epidemię polio w większości krajów. W 1994 roku WHO uznała Amerykę za wolną od tej choroby, a w 2005 roku Europę. W 2015 roku ogłoszono wyeliminowanie dzikiego szczepu polio typu II na całym świecie, trzy lata wcześniej zanotowano natomiast ostatni przypadek zakażenia wirusem polio typu III.

[h4]Aspiryna[/h4]

Ostatnim, ale nie mniej ważnym lekiem w tym zestawieniu jest aspiryna, która jest zdecydowanie czymś więcej niż pigułką na ból głowy. Aspiryna była pierwszym lekiem, który pokazał, że można leczyć prosty ból. Pod względem liczby osób, które go używają, ma on mniej lub bardziej decydujące znaczenie dla jakości życia. Większość ludzi na świecie cierpi na jakiś ból obwodowy, ból mięśni, ból głowy lub zapalenie stawów. Dla tych osób morfina byłaby niewłaściwa, a aspiryna jako środek przeciwbólowy jest bardzo ważna. Oczywiście są teraz środki przeciwbólowe o podobnych mechanizmach działania – niektóre działają lepiej dla niektórych osób, a niektóre nie posiadają dodatkowo niektórych efektów ubocznych aspiryny. Ale ponad 100 lat po jej wynalezieniu jest ona nadal szeroko rekomendowana i powszechnie stosowana. Aspiryna działa bowiem wielokierunkowo – przeciwdziała stanom zapalnym, procesowi leżącemu u podstaw chorób serca i, być może, niektórych nowotworów.

Leków, które wniosły znaczący przełom w leczeniu stanów nagłych czy chorób przewlekłych jest zdecydowanie więcej. Trudno zapomnieć o lekach znieczulających, statynach, lekach przeciwdepresyjnych czy glikokortykosteroidach. Jednak bez tej opisanej piątki niejednokrotnie nie było by już szans zastosowania terapii innym przełomowym lekiem.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Uwaga na interakcje lekowe i używki! Uwaga na interakcje lekowe i używki!

Choć oficjalnie opieka farmaceutyczna wciąż jeszcze jest pomysłem nie wcielonym w życie, to nic nie ...

Sieciowa czyli jaka? Sieciowa czyli jaka?

Sporo złego mówi się ostatnio o aptekach sieciowych – i słusznie. Zauważyłem jednak, że jedynie farm...

Jak dobrze czasem zobaczyć leki z Polski… Jak dobrze czasem zobaczyć leki z Polski…

Za każdym razem jak wracam z Polski, tak mi jakoś tęskno. Do Polski, do rodziny, do przyjaciół i do…...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz