REKLAMA
Magazyn mgr.farm

6 niecharakterystycznych objawów odwodnienia

27 sierpnia 2018 10:05

Astronomiczne lato trwa do 22 września, więc jeszcze mogą pojawić się upalne dni. W takie dni często wypijamy zbyt mało płynów, co może prowadzić do odwodnienia. Szczególnie narażone są małe dzieci oraz osoby starsze.

Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do utrzymania odpowiedniego ciśnienia tętniczego, a także prawidłowej pracy serca (fot. Shutterstock)

Organizm człowieka nie posiada rezerw wody, które mogłyby być uruchamiane w warunkach jej niedoboru i dlatego też konieczność ciągłego jej uzupełniania oraz wchłaniania zwrotnego, jeśli to możliwe. Produkcja tzw. wody metabolicznej (średnio 350ml/dobę) nie jest w stanie wyrównać jej braków. Dzienne zapotrzebowanie w zależności od warunków środowiskowych, a także aktywności fizycznej waha się od 1,5 do ponad 3 litrów na dobę. Na każdą wytwarzaną kcal powinno się dostarczyć organizmowi 1 ml wody [1].

Odwodnienie jest stanem organizmu, w którym występuje ujemny bilans wodny [1]. Może być wynikiem zmniejszonej podaży płynów, nadmiernej utraty lub przesunięciem płynu do tzw. trzeciej przestrzenni albo kombinacji tych wszystkich czynników. Odwodnienie w praktyce klinicznej związane jest z utratą wody z albo bez sodu w ilości, która przekracza możliwości kompensacyjne organizmu [2]. Uważa się, iż krytyczny punkt w rozwoju odwodnienia stanowi odwodnienie rzędu 2-3% masy ciała, przy czym wyraźne uczucie pragnienia pojawia się przy odwodnieniu 1,5-2% masy ciała [3]. U osób starszych najczęściej występuje odwodnienie hipertoniczne, zwykle wywołane niedostateczną ilością przyjmowanej wody, czego przyczyną jest upośledzenie fizjologicznego odruchu pragnienia [4]. Wraz z wiekiem postępuje pogorszenie się pracy narządów i obniżenie rezerw homeostazy, co powoduje, iż nawet niewielkie zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej mogą prowadzić do zaostrzenia chorób współistniejących albo zainicjować proces chorobowy [4].

REKLAMA

Niektóre mało swoiste objawy odwodnienia można łatwo przeoczyć, gdyż bardzo często są przepisywane np. starości oraz mylnie interpretowane jako charakterystyczne w przebiegu innych chorób [4].

REKLAMA

[h4]1. Splątanie[/h4]

Jednym z ważniejszych symptomów odwodnienia występujących u osób starszych jest zaburzenie funkcji poznawczych, a także zaburzenia nastroju [5]. Objawy te są głównie konsekwencją odwodnienia komórek ośrodkowego układu nerwowego [2]. Może wystąpić splątanie, pobudzenie, niepokój, omamy. Dodatkowo stosowanie leków zwiększających wydalanie sodu w dawkach standardowych, lecz bez kontroli nawodnienia oraz przy postępującej z wiekiem niewydolności nerek, prowadzić może do odwodnienia hipotoniczego (zespół niedoboru sodu) [2, 4]. Objawia się ono zaburzeniami ze strony OUN włącznie z delirium (zespół majaczeniowy). Niewłaściwa diagnoza skutkuje często włączeniem leków sedatywnych, neuroleptyków oraz pogorszeniem stanu zdrowia [4].

[h4]2. Ból głowy[/h4]

Do mało swoistych objawów odwodnienia należą także ból oraz zawroty głowy [4]. Ból głowy, którego przyczyną jest odwodnienie posiada specyficzne cechy. Najczęściej jest zlokalizowany obustronnie, a także nasila się w wyniku ruchów głowy oraz podczas schylania. Prawdopodobnie jest on efektem zmniejszenia objętości osocza, co powoduje wzrost jego osmolarności,a także wzrostem poziomu sodu oraz aktywności reniny. Te zjawiska wpływają na umiejscowione w obrębie naczyń mózgowych naczynia. Odwodnienie stanowić może czynnik ryzyka napadu migreny albo również przedłużać czas jej trwania [6].

REKLAMA

[h4]3. Spadek koncentracji[/h4]

Mózg to organ bardzo wrażliwy na odwodnienie. Pogorszenie pamięci oraz zaburzenia koncentracji mogą wystąpić przy utracie wody w ilości równej 1% masy ciała. Niedobór wody na poziomie 2-3% zaburza procesy pamięci krótkotrwałej, wydłuża czas reakcji na bodziec, odpowiada za uczucie zmęczenia oraz znużenia [7].

[h4]4. Hipotonia[/h4]

Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do utrzymania odpowiedniego ciśnienia tętniczego, a także prawidłowej pracy serca. Skutkiem jej niedoboru może być spadek ciśnienia krwi, co zwiększa ryzyko niedokrwienia mózgu albo serca, a również zasłabnięć, których konsekwencją mogą być poważne złamania czy urazy. W sytuacji niedoboru wody w granicach 2-3% następuje zagęszczenie krwi (wzrost hematokrytu) oraz zmniejszenie wypełnienia naczyń z ograniczeniem dystrybucji krwi na obwodzie [1]. Zagęszczenie krwi sprzyja zaburzeniom jej krzepnięcia, w wyniku tego u osób odwodnionych zwiększa się ryzyko wystąpienia zatorowości czy zakrzepicy [8].

[h4]5. Obrzęki[/h4]

Zbyt mała podaż płynów może być także przyczyną nieprawidłowości w wydalaniu moczu i prowadzić w rezultacie do przednerkowej niewydolności nerek [5]. Są one organem odpowiedzialnym za między innymi równowagę wodno-elektrolitową organizmu. Postępująca wraz z wiekiem zmniejszona ich wydolność zaburza stan nawodnienia. Prowadzi to do powstania błędnego koła: nieprawidłowe nawodnienie nasila niewydolność nerek, a ona wpływa niekorzystnie na prawidłowe nawodnienie. Niewydolne nerki nie radzą sobie z kontrolą gospodarki wodnej czego efektem mogą być obrzęki [8].

[h4]6. Zaparcia[/h4]

Człowiek wydala wodę również ze stolcem. Jej nieodpowiednia podaż prowadzi do jej maksymalnego wchłaniania ze stolca, co powoduje zwiększone ryzyko zaparć. Odpowiednia ilość płynów w diecie ma większe znaczenie w profilaktyce niż stosowanie diety bogatej w błonnik [8]. Dodatkowo stosowanie różnego rodzaju preparatów przeczyszczających może prowadzić do poważnych zaburzeń zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej [4].

Literatura:


 • Karowicz-Bilińska A. Woda i jej znaczenie dla organizmu kobiety
 • Idasiak-Piechocka I. Odwodnienie – patofizjologia i klinika
 • Frączek B. Gospodarka wodno-elektrolitowa organizmu, profilaktyka odwodnienia i strategie prawidłowego nawadniania sportowców
 • Mziray M i wsp. Woda istotnym składnikiem pokarmowym diety osób w wieku podeszłym
 • Skotnicka M., Rohde D., Kłobukowski F. Zapotrzebowanie na wodę i ocena jej pobrania wśród osób starszych
 • Grochowalska A., Krauss H., Menclewicz K. Wpływ niewłaściwego odżywiania na występowanie bólu głowy
 • Weker H., Więc M. Woda w żywieniu najmłodszych dzieci – jej znaczenie i kryteria wyboru
 • Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń dotyczących spożycia wody i innych napojów przez osoby w wieku podeszłym

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Nie pójdę z nikim na układ Nie pójdę z nikim na układ

Zbigniew Niewójt już od blisko dwóch lat pełni obowiązki Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Przys...

Szkolenie „pro forma” Szkolenie „pro forma”

Nie da się ukryć, że mówiąc o kształceniu podyplomowym, można odnieść wrażenie, jakbyśmy cofnęli się...

5 leków stosowanych w profilaktyce choroby wysokogórskiej 5 leków stosowanych w profilaktyce choroby wysokogórskiej

Wydarzenia ostatnich tygodni spowodowały, że większość Polaków stała się specjalistami od himalaizmu...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz