REKLAMA
Magazyn mgr.farm

75+. Na pewno plus?

7 czerwca 2016 07:27

Za około sto dni do naszych aptek wejdzie jeden ze sztandarowych projektów Prawa i Sprawiedliwości: ”Darmowe leki dla seniorów”. Trzy miesiące z okładem przy rozwiązaniach systemowych to niewiele. W zasadzie nadal jako aptekarze nie wiemy z czym to jeść. Ja wiem natomiast jakich problemów możemy się spodziewać.

Żeby było jasne, nie mam nic przeciwko wspieraniu przez takie czy inne struktury państwa takich czy innych potrzebujących. O ile więc sama idea dofinansowania zakupu leków dla pacjentów jest w zgodzie z moim rozumieniem roli rządu i samorządu, to w szczegółach projekt PiS nie wywołuje mojego entuzjazmu.Po pierwsze, refundacja leków jest nie tylko elementem lekowej polityki państwa, jest, a w przypadku Polski powinna być obowiązkowo, jednym z narzędzi polityki społecznej. Polski system refundacji jest niezwykle anachroniczny, a przez to niewydajny. Takich systemów nie spotyka się już w krajach wysokorozwniętych. Najpoważniejszym problemem naszego rozwiązania jest to, że z kilkoma wyjątkami (statystycznie nieistotnymi) nie dostrzega on różnic terapeutycznych i socjalnych między pacjentami. Dostrzega za to cząsteczkę chemiczną (sic!). W rzeczywistości refundację w Polsce otrzymuje nie pacjent lecz lek. Program 75+ powiela ten błąd niewiążac uprawnień do refundacji ze stanem klinicznym a przede wszystkim społecznym i ekonomicznym pacjenta. Krótko mówiąc, środki przeznaczone na ten program mogłyby być znacznie skuteczniej i wydajniej zagospodarowane, gdyby powiązane były nie tylko z kryterium demograficznym, ale także ekonomoczno-klinicznym. Dla mniejszej liczby pacjentów (z określonym dochodem), dla większej liczby leków, w większej liczbie jednostek chorobowych. Przy propozycji rządowej program ten nie rozwiąże, bo nie może ze względów dostępnych środków, żadnych istotnych problemów państwa i chorych. Przypuszczam, że jedyny wyraźny efekt może mieć charakter polityczny, a to mnie z naturalnych powodów to nie interesuje.REKLAMA

Lista leków, która będzie dostępna w tym programie wywoła ogromne zamieszanie, konsternację wśród pacjentów. Spodziewam się wielu nieprzyjemnych dyskusji z seniorami i/lub ich rodzinami, którzy z powodów obiektywnych oraz subiektywnych nie będą w stanie lub nie będą chcieli przyjąć do wiadomości faktu jej istnienia. Przecież rząd mówił (a nikt nie wyjaśnił), że leki dla 75+ będą za darmo. Będą? Część. Dla wszystkich? Nie. Tylko dla tych, których leki znajdą się na liście. Kolejny raz farmaceuci i farmaceutki, frontlajnerzy, zapłacą za brak precyzji, propagandowe przemilczenia oraz słupki poparcia rządzących.REKLAMA

Żaden nowoczesny, a przede wszystkim skuteczny program socjalny nie zakłada rozdawnictwa. Rzeczy, za które nie płacimy zwykle nie mają wartości. Od września część leków dla części pacjentów będzie bez przysługującej im (lekom) doniosłości. Spadnie także wartość lekarza i farmaceuty, którzy będą ordynować i dyspensować leki bez ceny, bez odpłatności. Kto rozdaje dziś co za darmo? Program ten źle, bardzo źle wpłynie na nasz wizerunek, autorytet, poziom szacunku do wykonywanej przez nas pracy. A przecież już teraz mamy z tym spory problem.Jeśli coś nie ma wartości, to gdzie zwykle ląduje? Tak, tak. W śmietniku. Tak było w czasie smutnej ery leków za ‚grosz’. Tak będzie i teraz. To nieuniknione. Tak jest też wszędzie tam, gdzie leki takim czy innym pacjentom są wydawane bez odpłatności. Marnotrawstwo zasobów rośnie zawsze, gdy te są nieodpłatne. W zasadzie we wszystkich krajach, gdzie takie rozwiązania funkcjonują rządy zmodyfikowały lub przygotowują się do ich modyfikacji, tak by odpłatność była nieuciążliwa dla chorego, symboliczna, ale jednak poważna. Inaczej za to marnotrawstwo zapłacimy wszyscy, stając się narzędziem politycznej gry.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Apteka stażowa Apteka stażowa

Jakie warunki musi spełniać apteka przyjmująca studenta na 6-miesięczny staż? Czy ma z tego jakieś k...

Żegnam Panią Żegnam Panią

Pierwszy raz zdarzyło mi się wyprosić pacjentkę z apteki. Istnieje granica tolerancji ludzkiego cham...

Za ostatni grosz Za ostatni grosz

Chyba każdy miał kiedyś do czynienia z pacjentem, który wykazywał zaskakujące ciśnienie na możliwość...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz