REKLAMA
Magazyn mgr.farm

A co z punktami aptecznymi?

27 października 2016 08:29

Niespełna kilka dni temu posłowie PiS przedstawili rewolucyjny projekt wprowadzający ograniczenia demograficzne i geograficzne w otwieraniu nowych aptek. Jednocześnie właścicielem apteki będzie mógł być tylko farmaceuta. Okazuje się jednak, że projekt całkowicie pomija temat punktów aptecznych – czy słusznie?

punkty.png

Projekt zmian w Prawie farmaceutycznym przedstawiony przez posłów PiS zakłada, że jeden podmiot (jego właścicielem będzie mógł być jedynie farmaceuta) będzie mógł uzyskać maksymalnie cztery pozwolenia na prowadzenie apteki. Innymi słowy, prawo do otwierania aptek stracą niemające wykształcenia farmaceutycznego „osoby fizyczne, osoby prawne oraz niemające osobowości prawnej spółki prawa handlowego” – a wszystko dzięki zmianie brzmienia art. 99 ust. 4 ustawy Prawo farmaceutyczne.

W projekcie posłów PiS nie znalazła się jednak zmiana art. 70 ust. 2 Prawa farmaceutycznego, który brzmi niemal identycznie co wspomniany art. 99 ust. 4 – jednak dotyczy punktów aptecznych. Innymi słowy projekt zakłada, że właścicielem apteki będzie mógł być tylko farmaceuta, jednak punkty apteczne nadal będą mogły być otwierane przez… każdego. Czy to przemyślane posunięcie? Jakie konsekwencje może mieć takie „przeoczenie”?

REKLAMA

Obecnie w Polsce działają 1393 punkty apteczne (dane z 1 października 2016). Kiedy postawić tę liczbę obok liczby polskich aptek okazuje się, że punkty stanowią blisko 10% wszystkich ogólnodostępnych placówek odpowiedzialnych za dystrybucję leków. Wszystkie punkty apteczne zlokalizowane są na terenach wiejskich, tam gdzie nie funkcjonują apteki. Właścicielem punktu aptecznego może być obecnie każdy (podobnie jak apteki). Natomiast jego kierownikiem może być farmaceuta z rocznym stażem lub technik farmaceutyczny, posiadający trzyletni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych. Innymi słowy w punkcie apteczny nie musi pracować farmaceuta. W ilu tak jest? O te dane warto by zapytać Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Dlaczego?

REKLAMA

W uzasadnieniu do wspomnianego na początku projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego posłów PiS czytamy, że „umożliwienie prowadzenia apteki przez spółki kapitałowe, bez udziału farmaceutów powoduje, że nawet najwyższe kwalifikacje moralne pracowników aptek w zderzeniu z presją wywieraną przez właścicieli aptek, powoduje, że najistotniejszym elementem pracy farmaceutów jest wypracowywany zysk, a nie świadczenie usług farmaceutycznych. Takie podejście powoduje, że apteka traci podstawowe cechy jakie powinno się przypisywać placówce ochrony zdrowia, która powinna być przede wszystkim skupiona na potrzebach pacjenta, a nie na zysku. Sytuacja taka prowadzi do przedmiotowego traktowania pacjenta oraz wykorzystywania go w wolnej grze rynkowej”.

Warto zastanowić się czy z powyższej argumentacji – a tym samym i procedowanych zmian – słusznie zostały wyłączone punkty apteczne? Oczywiście zważając na ich liczbę w kraju oraz ich ulokowanie na terenach wiejskich, trudno dostrzec tu mechanizmy, które budzą największe zaniepokojenie w przypadku aptek, a wynikają z wywierania presji związanej z konkurencją czy wspomnianą „wolną grą rynkową”. Niemniej pozostała argumentacja przytaczana przez posłów w uzasadnieniu projektu, wręcz domaga się konsekwentnego i równego traktowania placówek realizujących prawo do ochrony zdrowia – zarówno aptek, jak i punktów aptecznych.

„Apteka jako placówka realizująca prawo do ochrony zdrowia musi działać rzetelnie i sprawnie. Stworzona została w celu realizacji i ochrony praw gwarantowanych przez Konstytucję. Przedsiębiorstwo w znaczeniu funkcjonalnym jakim jest apteka oraz przedsiębiorca jako podmiot prowadzący apteką, mają drugoplanowe znaczenie” – czytamy w ostatnim akapicie uzasadnienia wspomnianego projektu.

Dlaczego aptekę powinien prowadzić farmaceuta? – to pytanie w najbliższym czasie będzie padać ze wszystkich stron. Jedną z odpowiedzi, może być stwierdzenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu z 2009 roku mówiące, że „w odróżnieniu do farmaceutów, „niefarmaceuci” z definicji nie posiadają wykształcenia, doświadczenia i odpowiedzialności równoważnych z tymi jakie posiadają farmaceuci – w takich okolicznościach należy stwierdzić, że nie zapewniają takich samych gwarancji jak te, które zapewniają farmaceuci”. Czy ta argumentacja nie znajduje zastosowania również w przypadku punktów aptecznych?

Warto też zastanowić się nad konsekwencjami wejścia w życie projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, w proponowanym przez posłów kształcie. Co jeśli faktycznie apteki będą mogli otwierać tylko farmaceuci, ale ograniczenia tego nie będzie w przypadku punktów aptecznych? Czy przedsiębiorcy zwrócą swoją uwagę w tym kierunku? Czy zaczną powstawać sieci punktów aptecznych? Mała opłacalność takiej inicjatywy (lokalizacja nie gwarantująca wysokich obrotów) pozwala twierdzić, że raczej do tego nie dojdzie. Co jednak jeśli punkty apteczne zaczną stosować ceny dumpingowe i niedozwoloną reklamę – wspierane przez przedsiębiorców do tej pory stosujących tę strategię w swoich aptekach? Czy okoliczne apteki nie będą zagrożone?

Warto sobie też postawić pytanie czy punkty apteczne mogą stać się alternatywą dla nieuczciwych przedsiębiorców, którzy do tej pory wykorzystywali apteki przede wszystkim do pośredniczenia w odwróconym łańcuchu dystrybucji? Czy mogą one również stanowić koło ratunkowe dla aptek internetowych, których funkcjonowanie może być zagrożone nowymi zasadami wydawania zezwoleń (już teraz można spotkać internetowe punkty apteczne, co nijak ma się do ich funkcji zaopatrywania w leki mieszkańców wsi)?

REKLAMA

W ostatecznym rozrachunku, w zaproponowanej przez posłów PiS nowelizacji Prawa farmaceutycznego, razi brak konsekwencji oraz pogłębianie przepaści między aptekami i punktami aptecznymi. Z jednej strony posłowie w uzasadnieniu swojego projektu, jako zjawisko negatywne określają degradację roli i znaczenia zawodu farmaceuty, a z drugiej nie dostrzegają ponad 1300 punktów aptecznych, w których farmaceuty być nawet nie musi. Jeśli to farmaceuta ma być gwarantem należytego prowadzenia obrotu produktami leczniczymi i świadczenia usług farmaceutycznych, to czy nie naturalnym byłoby wprowadzenia prawa do uzyskania zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego tylko przed przedstawicieli tego zawodu? Czy pacjenci z terenów wiejskich nie mają prawa do najwyższej jakości usług farmaceutycznych i własnego farmaceuty? Jestem przekonany, że to odpowiedni moment by poddać te kwestie pod dyskusję.

P.S.: Poselski projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego zmienia zasady dziedziczenia zezwoleń na apteki, automatycznie zmieniając również zasady dziedziczenia zezwoleń na punkty apteczne, gdyż do art. 104 ust 1 a (dotyczącego dziedziczenia zezwoleń) znajduje się również odniesienie w art. 70 ust. 4 – dotyczącego zezwoleń na punkty apteczne. Mamy zatem sytuację, w której każdy może uzyskać zezwolenie na punkt apteczny, ale odziedziczyć może go tylko farmaceuta.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Quo Vadis samorządzie? – część 1 Quo Vadis samorządzie? – część 1

Nie budzi mojego zdziwienia idea stworzenia organizacji typu powstałego ostatnio Związku Aptekarzy P...

Osoby szczupłe mogą cierpieć na metaboliczną otyłość Osoby szczupłe mogą cierpieć na metaboliczną otyłość

Dla wielu osób wskaźnik na wadze jest wyznacznikiem zdrowia. Nic bardziej mylnego – przekonują ekspe...

PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne? PILNE! Wszystkie recepty zrealizowane w aptekach po 12 grudnia są błędne?

12 grudnia 2015 weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 o zmianie ustawy o systemie informa...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz