REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteczne odznaczenia i nagrody dla zasłużonych farmaceutów…

10 maja 2019 11:19

Co jakiś czas słyszy się o nagrodach i odznaczeniach, jakie otrzymują farmaceuci. Niektóre z nich przyznawane są przez samorząd aptekarski lub na jego wniosek. Oto co powinniście wiedzieć na ich temat…

Co trzeba zrobić by otrzymać wyróżnienie od samorządu aptekarskiego? (fot. Shutterstock)
Co trzeba zrobić by otrzymać wyróżnienie od samorządu aptekarskiego? (fot. Shutterstock)

Działalnością samorządu aptekarskiego kieruje Naczelna Rada Aptekarska. W jej skład wchodzą Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, prezesi Okręgowych Rad Aptekarskich oraz członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Aptekarzy. Zasłużeni farmaceuci mogą otrzymać wyróżnienia samorządowe i państwowe. Odbywa się to po złożeniu przez Okręgową Izbę Aptekarską wniosku w sprawie przyznania tych nagród do Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Odznaczenia państwowe

 • odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” nadawana przez Ministra Zdrowia;
 • krzyż zasługi nadawany przez Prezydenta RP.

Odznaczenia samorządu aptekarskiego

 • Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego;
 • Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polski;
 • Mecenas Samorządu Aptekarskiego.

Medal im. prof. Bronisława Koskowskiego i Wielka Pieczęć Aptekarstwa Polskiego

Stanowią najwyższe uznania jakie mogą zostać przyznane przez członków samorządu aptekarskiego. Regulamin ich udzielania stanowi załącznik do uchwały Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia 13 września 2012 roku. Nadawane są, jak określono we wspomnianym wcześniej akcie prawnym, za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa. W przeciwieństwie do Medalu, który przyznawany jest tylko farmaceutom (w tym również pośmiertnie), Tytuł może zostać przyznany także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym, które w szczególny sposób przysłużyły się dla aptekarstwa.

REKLAMA

Mecenas Samorządu Aptekarskiego

W ustanowionym przez Naczelną Radę Aptekarską regulaminie dotyczącym tego wyróżnienia określono przez kogo i w jakich okolicznościach może być przyznawane.

REKLAMA

Prezydium Narodowej Rady Aptekarskiej (NRA), Naczelny Sąd Aptekarski, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelna Komisja Rewizyjna, lub członek NRA mogą złożyć wniosek do Narodowej Rady Aptekarskiej o nadanie wyróżnienia. Przy rozpatrywaniu tych wniosków brane są pod uwagę wybitne zasługi jednostek w rozwoju samorządu aptekarskiego. W regulaminie przedstawiono trzy grupy, które mogą otrzymać nagrodę Mecenas Samorządu Aptekarskiego.

Do pierwszej z nich należą pojedyncze osoby, nie tylko farmaceuci i aptekarze, ale także politycy, i przedstawiciele władz samorządowych. Brane są pod uwagę także podmioty życia społecznego wspomagające samorząd aptekarski i współpracujące z Naczelną Izbą Aptekarską oraz firmy i hurtownie farmaceutyczne, apteki, mass-media i samorządy zawodowe innych korporacji. Osoby, które wspierają finansowo budżet Narodowej Izby Aptekarskiej np. przy organizacji szkoleń, konferencji, Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza również mają szansę na otrzymanie tego wyróżnienia.

Uroczyste wręczanie nagrody odbywa się dwa razy do roku i dokonuje tego Prezes  lub przedstawiciel Narodowej Rady Aptekarskiej (NRA). Najczęściej ma to miejsce podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza oraz na Krajowym Zjeździe Aptekarzy. Wyróżnienie może zostać przyznane tej samej osobie (podmiotowi) tylko jeden raz.

Kapituła strzeże honoru odznaczeń

Kapituła jest tworzona przez Kanclerza Medalu i Tytułu, którym są Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej i czterej członkowie Kapituły. Kanclerz pełni rolę reprezentatywną oraz organizuje pracę zespołu. Zadaniem Kapituły jest stanie na czele Medalu i Tytułu, a przede wszystkim strzeżenie honoru tych odznaczeń.

REKLAMA

Przyznawanie odznaczeń

Kandydatury zarówno do otrzymania Medalu, Tytułu jak i wyróżnienia są składane przez Okręgowe Rady Aptekarskie w formie wniosku wraz z uzasadnieniem. Może on być dostarczony osobiście do biura izby bądź drogą pocztową lub mailową. Powinien zawierać szczegółowe informacje dotyczące osoby (podmiotu), która ma zostać nagrodzona. Należy podać w nim m.in. nazwę uczelni wraz z rokiem jej ukończenia, datę rozpoczęcia pracy, posiadane specjalizacje, tytuły naukowe, dodatkowe kwalifikacje. Ważny jest także krótki opis przebiegu pracy oraz status w przypadku aptekarza np. właściciel apteki, kierownik czy zwykły pracownik.

Praca na rzecz Izby Aptekarskiej, inne formy aktywności (np. udział w pracach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego) stanowią dodatkowe atuty kandydata i również powinny zostać wpisane. Do każdego zgłoszonego wniosku należy także dołączyć podpisane przez nominowaną osobę oświadczenie o niekaralności.

W następnej kolejności Kapituła analizuje wnioski i w przypadku, gdy spełniają założone wymagania przesyła je do Naczelnej Rady Aptekarskiej. Ta decyduje o przyznaniu bądź nie danego odznaczenia.

Bibliografia:

 1. Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991r. (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910410179/O/D19910179.pdf);
 2. http://oia.krakow.pl/index.php/aktualnosci/418-odznaczenia-2019-r;
 3. https://www.nia.org.pl/2015/11/21/medal-im-prof-bronislawa-koskowskiego-tytulstraznika-wielkiej-pieczeci-aptekarstwa-polskiego/;
 4. https://www.nia.org.pl/2015/11/21/mecenas-samorzadu-aptekarskiego/.
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A odznaczenia dostają osoby, o których najczęściej nikt nie słyszał. Te odznaczenia to taka sztuka dla sztuki. Ciekawe jakie są koszty ich wydania bo pewnie by nas przyprawiły o ból głowy. Oczywiście z naszych składek.
w praktyce aptecznej medal najszybciej za cierpliwość i odpieranie zarzutów cenowych

Powiązane artykuły

Dryfując po wolnej wyobraźni Dryfując po wolnej wyobraźni

Marcina Wiśniewskiemu nie trzeba przedstawiać chyba żadnemu polskiemu farmaceucie. Twórca Związku Ap...

Recepta od pielęgniarki? Większa odpowiedzialność za te same pieniądze Recepta od pielęgniarki? Większa odpowiedzialność za te same pieniądze

Od 2016 roku dla pielęgniarek i położnych zdecydowanie większa odpowiedzialność, a pieniądze te same...

Jakie leki można przewieźć samolotem? Jakie leki można przewieźć samolotem?

Prawdopodobnie każdy kto podróżuje z bagażem podręcznym wie, że istnieją ograniczenia dotyczące prze...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz