REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteczny przedstawiciel

2 listopada 2015 08:54

Tego jeszcze nie było. Apteki zatrudniają swoich przedstawicieli. Energicznych, eleganckich i pięknych, młodych ludzi, którzy mają dbać o dobre relacje z okolicznymi lekarzami. Czas ujawnić tę tajemnicę poliszynela.

Zwykło się uważać, że farmaceuta żyje z lekarzem, jak pies z kotem (albo na odwrót). Ciągle funkcjonuje stereotyp rywalizacji tych dwóch grup zawodowych. Podobno lekarze oburzają się, kiedy farmaceuci wytykają ich błędy i próbują poprawiać diagnozy. Z kolei farmaceuci wściekają się, gdy lekarze niechlujnie wypisują recepty a później nie chcą ich poprawiać. Może i takie historie od czasu do czasu zdarzają się. Jednak obecnie obraz współpracy między lekarzem a aptekarzem wygląda zgoła inaczej. A stało się tak w wyniku działań sieci aptecznych i producentów leków…

Tajemnicą poliszynela jest zatrudnianie przez sieci apteczne swoich przedstawicieli, którzy zajmują się utrzymywaniem dobrych relacji z okolicznymi lekarzami. Oczywiście celem pracy takiego przedstawiciela jest przekonanie lekarzy, aby odsyłali swoich pacjentów do konkretnych aptek. Skuteczny przedstawiciel potrafi podkręcić obroty apteki o kilkadziesiąt procent. W końcu pacjenci przychodzący do apteki z receptami często kupują też kilka rzeczy extra. A przecież apteki sieciowe są najlepsze we wciskaniu pacjentom przykasówki. Oczywiście przy okazji każdy dostanie jeszcze kartę stałego klienta i obroty rosną.

Nie muszę chyba wspominać, że tego typu układy między lekarzami a pacjentami są nieetyczne i nielegalne. Lekarze o tym wiedzą, jednak są skutecznie przekonywani różnymi prezentami i obietnicami. Sami tłumaczą sobie, że chodzi przede wszystkim o dobro pacjenta. O to by trafił do apteki, w której będzie lek przepisywany przez lekarza i będzie tanio.

Niestety mechanizm rządzące takimi układami niekoniecznie dobro pacjenta stawiają na pierwszym miejscu. Trzeba zacząć od tego, że często to producenci leków są inicjatorami układów między lekarzami i farmaceutami. Najlepszym tego przykładem jest historia Xarelto. Cena leku w wersji nierefundowanej jest zaporowa dla większości pacjentów – ponad 300 zł. Wskazania do refundacji sprawiają, że taniej może go dostać bardzo niewielu pacjentów. Oczywiście producentowi zależy na tym, żeby lek sprzedawał się w większych ilościach, ale też stawał się podstawą leczenia jak największej liczby pacjentów. Dlatego przedstawiciel producenta na ogół dogaduje się z jedną apteką na danym obszarze, że będzie dostawała lek w „specjalnej” cenie – np. 160 zł. Informację o tym, że ta konkretna apteka ma lek taniej niż inne otrzymują również okoliczni lekarze. Oczywiście apteka dostaje wyłączność na Xarelto pod warunkiem rezygnacji z marży. Ale i tak jej się to opłaca, bo przychodzący po nie pacjenci wykupują też inne leki. I biznes się kręci…

Na podobnej zasadzie działają przedstawiciele aptek. Chodzą po lekarzach i informują, że dana apteka ma na przykład Memotropil za 1 zł. A ma go tak tanio bo za plecami producenta do niego dopłaca. Nie jest to lek refundowany, więc nie ma na niego sztywnej marży – NFZ-owi nic do tego. Tyle, że sprzedaż produktu poniżej ceny zakupu to dumping, za który Urząd Skarbowy może nałożyć sporą karę. Tyle, że zyski z takiego procederu są tak duże, że spokojnie starczy na karę. Lekarze będą bowiem wysyłać pacjentów do apteki, która ma Memotropil za 1 zł, a pacjenci będą tam mieli zakładane lojalnościowe obroże – karty, prezenty, rabaty.

I tak właśnie działa sieć, która dosłownie za kilka dni otworzy aptekę pod moim nosem. Znajomi lekarze już donieśli mi, że był u nich młody mężczyzna by porozmawiać o tańszych lekach dla ich pacjentów. Lekarze początkowo myśleli, że to przedstawiciel firmy farmaceutycznej. Kiedy jednak okazało się, że tańsze leki będą tylko w jednej aptece, która dopiero się otworzy, wszystko się wyjaśniło… Mogę mieć tylko nadzieję, że lekarze z którymi współpracowałem przez ostatnie kilka lat nie dadzą się skusić obietnicom przystojnego przedstawiciela. Pewności jednak nie mam.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Farmaceuta musi nosić identyfikator Farmaceuta musi nosić identyfikator

Ilekroć wchodzę do apteki i widzę jej pracownika bez jakiegokolwiek identyfikatora to wiem, że nie j...

Historia reklamy i patentów leków [cz. 1] Historia reklamy i patentów leków [cz. 1]

Chyba każdy z nas wie jak wygląda współcześnie rejestracja leków, uzyskiwanie na nie patentów oraz i...

Diagnoza spod lady Diagnoza spod lady

Zaczyna się zwykle niewinnie. Od kropli na zapalenie spojówek (bo co? Solą fizjologiczną będą się le...

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz