REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka 24/7

9 lutego 2017 11:29

Apteki jako placówki ochrony zdrowia publicznego muszą świadczyć usługi nie tylko w czasie zwyczajowo przeznaczonym dla placówek handlowo-usługowych, ale także w sytuacjach doraźnych. Zdrowie jest bowiem wartością nadrzędną, którą jako farmaceuci także przyrzekaliśmy chronić. Czy jednak tym samym jest sytuacja kryzysowa, w której zachodzi konieczność skorzystania z nocnego dyżuru apteki dla pacjenta i dla farmaceuty?

Z sondy ulicznej przeprowadzonej przez dziennikarza RDN wynika jednak, że mieszkańcy nie korzystają w nocy z dyżurujących aptek, albo o nich nie wiedzą. (fot. Shutterstock)

Apteka podczas nocnego dyżuru nie do końca przypomina samą siebie z godzin dziennego urzędowania. Nie tętni życiem, nie jarzą się w niej dziesiątki lamp oświetlających witryny z lekami, nie ma też grupy gotowych do pomocy farmaceutów ani szeroko otwartych drzwi, zapraszających pacjentów do środka. Zamiast tego mamy przygaszone światło, jednego dyżurującego farmaceutę i okienko. Już sama ta zmiana powinna dawać osobom chcącym skorzystać z możliwości nocnej wizyty w aptece pewną refleksję, że nie jest to czas na robienie podstawowych zakupów. Pomoc doraźna czy szpitalny oddział ratunkowy rzadko jest świadkiem przypadków, w których ludzie ni stąd ni zowąd chcą poprosić o wypisanie recepty na leki w chorobach przewlekłych czy badanie, które może spokojnie poczekać do rana.

W aptece te granice już się niestety zacierają – sprawy pilne są bowiem traktowane bardzo subiektywnie. Dla jednych pilne jest kupienie wziewu przy zaostrzeniu astmy, dla innych tabletek nawilżających gardło przez porannym wykładem. Do tego wszystkiego dochodzi cała gama preparatów „przed” i „po” nocnych rozrywkach i tutaj określenie pilne nabiera zupełnie innego wydźwięku. Pacjent jest bowiem przede wszystkim konsumentem, więc skoro apteka jest „otwarta”, to dlaczego miałby z niej nie skorzystać? Jaki jest cel czekania do rana, sugerując się gradacją potrzeb i ważności sprawy, która go do apteki przywołała?

REKLAMA

Kwestia dyżurów nocnych nie jest czymś, o czym marzy szeregowy farmaceuta. Każdy z nas studentem był, ale nie każdy wertował prawne zapisy, a już na pewno nie bawił się w ich interpretacje i przełożenie na swoje codzienne pracownicze życie. Zgodnie z art. 94 ust. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Czy jednak w tym górnolotnym zapisie widzi się od razu nieprzespane noce? Czy idąc na studia w ogóle myśli się o tym, że kiedyś może nas to spotkać? Czy mając możliwość wyboru, dobrowolnie zgodzilibyśmy się na taką kolej rzeczy? Czy gdyby ktoś nam powiedział, że co parę dni będziemy spędzać noc w aptece zamiast we własnym łóżku, skonfrontowalibyśmy swoje marzenia i plany z tą wizją?

REKLAMA

Oczywistym jest, że problem nocnych dyżurów dotyka tylko ułamek farmaceutycznej społeczności. Faktem jest też, że nie każdy pacjent w ogóle kiedykolwiek skorzystał z możliwości zakupu leków o nocnej porze. Nie zmienia to jednak mojego przeświadczenia, że zjawisko to jest gdzieś marginalizowane i przez aptekarzy, bo większości z nich to zwyczajnie nie dotyczy i przez pacjentów, bo dla nich liczy się nie zamysł nocnych dyżurów, ile swoboda do wykorzystania tego faktu przy każdej okazji.

Chciałbym, by społeczeństwo w większej mierze rozumiało cel dyżurujących aptek i nie robiło z nich całodobowych sklepów. Ale nastąpić to może jedynie w sytuacji, w której farmaceuci będą się nawzajem szanować i nigdy nie użyją tworzenia apteki dyżurnej jako swoistego wabika na klienta, bowiem gdy do głosu dochodzą pieniądze, o pacjencie nie może być mowy. Konkurencja rośnie, więc pomysły na prześcignięcie konkurencji mogą być różne. Oby ten scenariusz się nigdy nie sprawdził.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Quo Vadis samorządzie? – część 1 Quo Vadis samorządzie? – część 1

Nie budzi mojego zdziwienia idea stworzenia organizacji typu powstałego ostatnio Związku Aptekarzy P...

6 niecharakterystycznych objawów odwodnienia 6 niecharakterystycznych objawów odwodnienia

Astronomiczne lato trwa do 22 września, więc jeszcze mogą pojawić się upalne dni. W takie dni często...

Płatne dyżury aptek – jesteście tego pewni? Płatne dyżury aptek – jesteście tego pewni?

Czytałem ostatnio o tym jak to farmaceuci walczą w Pleszewie o godne traktowanie w sprawie dyżurów a...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz