REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka bez barier

30 września 2019 10:24

W ostatnich miesiącach świat farmacji zdominowały konsultacje i projekty zmian prawnych, niemałe poruszenie wywołują każdorazowe zmiany w systemie realizacji recept, sporo kontrowersji potrafią wywołać listy refundacyjne. Skupiamy się bardzo mocno na tym, co zapisane, często zapominając o prostych rzeczach, dzięki którym farmacja nawet i bez legislacyjnych nowości może być przyjazna. Apteki i farmaceuci muszą bardziej otwierać się na osoby, których życie naznaczone jest barierami.

Polski język migowy to zupełnie inny język niż polski mówiony (fot. Shutterstock)
Polski język migowy to zupełnie inny język niż polski mówiony (fot. Shutterstock)

Głuchy też pacjent

Każda okazja, by pochylić się nad sytuacją osób niepełnosprawnych w polskich realiach jest dobra – z racji przypadającego Międzynarodowego Dnia Głuchych warto przyjrzeć się temu, kim jest taka osoba i co możemy dla niej zrobić w codziennym kontakcie za pierwszym stołem. Międzynarodowy Dzień Głuchych lub to święto obchodzone corocznie w ostatnią niedzielę września ustanowione w 1958 roku przez Światową Federację Głuchych, wieńczące przedłużony później do pełnego tygodnia Międzynarodowy Tydzień Głuchych, upamiętniający powstanie organizacji we wrześniu 1951 roku. Celem tego święta jest zwrócenie uwagi polityków, władz, opinii publicznej i mediów na problemy osób niesłyszących na całym świecie, na ich prawa, osiągnięcia oraz ich obawy w codziennym życiu, m.in. przed dyskryminacją. W Polsce obchody organizuje Polski Związek Głuchych, największa w Polsce organizacja zrzeszająca osoby niesłyszące, słabosłyszące oraz głuche, obecnie z około 100 000 zarejestrowanymi członkami.

Liczba wydaje się imponująca, jednak gdy przyrównamy do tego statystyki, nie robi już takiego wrażenia. Niemal 900 tysięcy osób w naszym kraju ma poważny uszczerbek słuchu. W Polsce problem niedosłuchu dotyczy ponad 6 mln osób, z czego 80 % osób niedosłyszących nie nosi aparatów słuchowych – jedni źle się z nimi czują, innych na nie nie stać. W Europie problem niedosłuchu dotyczy ponad 80 mln osób. Według danych szacunkowych, niedosłuch ma ok. 10-15 % całej populacji świata, czyli ok. 500 mln osób, a w 2025 ma już ich być aż 900 mln.

REKLAMA

Głusi w Polsce

Środowisko osób głuchych i słabosłyszących jeszcze do niedawna było pozostawione poza nawiasem życia i dyskursu społecznego, a prawa przynależne jego członkom nie były w należyty sposób respektowane. Grunt pod zmianę tej sytuacji  został  przygotowany  przez  podpisanie  i  ratyfikację  przez  Polskę  Konwencji  ONZ  o  prawach  osób  niepełnosprawnych,  będącej  pierwszą  umową  międzynarodową,  która  w  sposób  kompleksowy  normuje  prawa  osób  z  niepełnosprawnościami  oraz  precyzuje  obowiązki  państw w  zakresie  ich  przestrzegania i ochrony. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 13 grudnia 2006 r. w Nowym Jorku, na mocy rezolucji nr 61/106, a weszła w życie w dniu 3 maja 2008 r. Polska podpisała Konwencję w dniu 30 marca 2007 r., a ratyfikowała ją w dniu 6  września  2012  r.  – dokument ten jest wiążący  od  dnia  25 października 2012 r.

REKLAMA

Należy zwrócić uwagę, że w swoich przepisach Konwencja bezpośrednio odnosi się do realizacji praw osób głuchych. Znajdujemy w  niej  zapis  dotyczący  m.in.  uznania  ich  szczególnej  tożsamości  kulturowej  i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, konwencja zobowiązuje też do zapewnienia osobom  z  niepełnosprawnością  słuchu  różnych  form  pomocy  i  pośrednictwa  ze  strony innych osób, w tym przewodników, lektorów i profesjonalnych tłumaczy języka migowego dla ułatwienia im dostępu do budynków i innych obiektów publicznych. Apteka nie jest jednostką urzędową, jednak z całą pewnością stanowi miejsce publiczne, w którym osoby głuche bądź niedosłyszące pojawiają się każdego dnia. Warto więc zdawać sobie sprawę z powinności, jakie w jakimś sensie ciążą nad apteką oraz próbować choć małymi krokami wcielać w życie te elementy, które uczynią nasze miejsce pracy przyjaźniejszym dla osób z wadami słuchu.

Głuchy za pierwszym stołem

Zdecydowanie należy wziąć pod uwagę fakt, że gdy już pacjent niesłyszący lub niedosłyszący dotrze do nas i stanie z nami twarzą w twarz, czasem to dopiero początek a nie koniec trudności. Trudności dla niego i trudności dla nas. Dlatego warto poświęcać systematycznie trochę czasu, aby zapoznać się z kulturą Głuchych i nie bać się spotkania z jej przedstawicielem.

Zacząć należy od wyjaśnienia, iż polski język migowy to zupełnie inny język niż polski mówiony, charakteryzuje się on zupełnie inną składnią. Czytanie z ruchu warg jest dla osób niesłyszących bardzo trudne, jeżeli ich pierwszym językiem jest język migowy, gdyż większość dźwięków powstaje wewnątrz jamy ustnej – trudno jest czytać z ruchu warg w drugim języku, a większość osób niemających problemów ze słuchem uważa, że to najprostszy sposób na przekazanie informacji niesłyszącemu, mówić wolno i wyraźnie, by ten odczytał nasze intencje z kształtu ust podczas wypowiadania kolejnych słów.

Jeżeli wymiana informacji ma być skomplikowana, najskuteczniejszym sposobem komunikowania się z osobą posługującą się językiem migowym jako pierwszym językiem jest pomoc wykwalifikowanego tłumacza tego języka – wydawać się to może utopią, jeśli sam pacjent nie przyjdzie z osobistym tłumaczem, lecz istnieją całe serwisy, które w ramach abonamentu oferują pomoc tłumacza on-line na żądanie. Warto pamiętać, że jeżeli podczas rozmowy obecny jest tłumacz języka migowego, patrzymy zawsze na osobę niesłyszącą i utrzymujemy z nią kontakt wzrokowy – zwracamy się bezpośrednio do niej, a nie do tłumacza.

REKLAMA

Trzeba też wziąć sobie do serca, że nie musimy krzyczeć do osoby niesłyszącej lub niedosłyszącej – jeżeli osoba ta używa aparatu słuchowego, jest on na pewno dostosowany do normalnego poziomu głosu i nasz krzyk będzie przez to zniekształcony.

Lecz najprościej jest zrobić krok więcej. Wystarczy się przywitać w ich języku i już znika mur niepewności, obawy i poczucia obcości. Dlaczego nie nauczyć się paru wyrażeń w języku migowym? Na polskich uczelniach medycznych kursy języka migowego wśród studentów są coraz popularniejsze, nawet jednak, jeśli takich nowinek nie było w czasach naszych studiów, wystarczy kilkanaście minut z internetowym tutorialem by nauczyć się miganego „dzień dobry” czy „miłego dnia”. Pacjent zareaguje na to uśmiechem, zdając sobie sprawę, że z nami nie pomiga, ale zrobiliśmy ten pierwszy krok i teraz już powinno być łatwiej.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Czy apteka może stracić zezwolenie za udział w pilotażu opieki farmaceutycznej? Czy apteka może stracić zezwolenie za udział w pilotażu opieki farmaceutycznej?

Do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek przedsiębiorcy, dotyczący u...

7 problemów mogących wystąpić po długotrwałym stosowaniu inhibitorów pompy protonowej 7 problemów mogących wystąpić po długotrwałym stosowaniu inhibitorów pompy protonowej

Wstrzymanie w obrocie leków zawierających ranitydynę spadło jak grom z jasnego nieba na pacjentów, k...

Ketamina powraca Ketamina powraca

Chyba żaden dysocjant psychodeliczny nie robi tak zawrotnej wtórnej kariery jak ketamina. Prawdopodo...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz