REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteka wolna od religii

8 marca 2017 09:00

Sporo się ostatnio mówi o planowanej zmianie kategorii dostępności pigułek antykoncepcyjnych „dzień po”. W dyskusjach na ten temat często dają o sobie znać przekonania religijne, niewiedza i ignorancja. Żadne z wymienionych nie powinno mieć miejsca w aptece, a już na pewno nie w wykonaniu farmaceuty.

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski pomaga takim farmaceutom w poszukiwani aptek, gdzie mogliby pracować w zgodzie z własnym sumienie

Apteka nie jest miejscem na manifestowanie swoich przekonań religijnych. A już na pewno nie powinny one wpływać na dostęp pacjentów do leków. Apteka powinna być apolityczna i areligijna. Nawet jeśli chodzi o leki, które nie leczą a zapobiegają ciąży (choć spotykam się z opiniami, że i ciąża bywa chorobą – szczególnie w kontekście zwolnienia chorobowego z pracy). Jak zatem łatwo się domyślić, jestem przeciwnikiem ewentualnej klauzuli sumienia dla farmaceutów, techników farmaceutycznych czy kasjerów w markecie. No bo w końcu skoro klauzulę sumienia mieliby by mieć farmaceuci, to dlaczego nie pozostali wymienieni? Co czyni nas lepszymi od nich? Wyższe wykształcenie? Kodeks Etyki Zawodowej? Ani jedno, ani drugie nie daje nam prawa do narzucania innym swoich przekonań lub ograniczania ich praw w imię naszego komfortu sumienia. Skoro wszyscy, to wszyscy.

Zupełnie osobną sprawą w tym kontekście jest to co dzieje się wokół ellaOne. Pełen wachlarz opinii i argumentów. Ci z lewej chcą zniesienia jakichkolwiek ograniczeń w sprzedaży tego preparatu. Najlepiej, żeby był dostępny w sklepach, albo żeby był rozdawany za darmo w szkołach (jak to się dzieje we Francji). Z kolei Ci z prawej chcą nie tylko ograniczenia sprzedaży tej pigułki na receptę. Są i tacy, którzy domagają się jej całkowitego zakazu sprzedaży w naszym kraju. Posługują się argumentami o działaniu wczesnoporonnym, albo wręcz poronnym…

REKLAMA

I tutaj zaczyna się najciekawsza sprawa. W tych dyskusjach niewiele jest argumentów merytorycznych. Minister Zdrowia mówi o bezpieczeństwie kobiet zażywających ten preparat. Tymczasem nie wymienia ani jednego niebezpieczeństwa wynikającego z jego stosowania. Owszem – natrafiłem na argumenty prawicowych ekstremistów, którzy przytaczali opinie naukowców i badań nad ellaOne. Tyle, że druga strona barykady również przytacza swoje wyniki badań i opinie naukowców. I komu tu wierzyć? Ma działanie wczesnoporonne czy nie ma? Utrudnia zagnieżdżenie czy tylko hamuje zapłodnienie?

REKLAMA

A ja się pytam, jakie to ma znaczenie? Dla kogo to ma znaczenie? Dla kobiety, która przychodzi do apteki po taki preparat? Dla farmaceuty, który go wydaje? Dla hurtownika, który go dostarcza? Czy dla ortodoksyjnego środowiska religijnych fanatyków? Na rynku są dziesiątki innych leków, które szkodzą kobietom w ciąży i małym dzieciom. Nie wspominając już o papierosach czy alkoholu – może na nie też wprowadzimy przydziały i recepty?

Służba zdrowia powinna być całkowicie świecka. Niema w niej miejsca na postrzeganie pacjenta przez pryzmat religijnych dogmatów czy przykazów. W aptekach, szpitalach, przychodnia nie powinno być krzyży czy żadnych innych symboli religijnych. Lekarze i pielęgniarki nie powinny mieć prawa do odmowy wykonania procedury czy wypisania leku, tylko przez wzgląd na swoje przekonania. Jeśli ktoś ma z tym problem, niech zmieni specjalizację lub pracę. Czy diabetyk pracujący w piekarni, odmawia dodawania cukru do pieczywa i słodyczy? Dlaczego zatem lekarz może odmówić przepisania pacjentce pigułki awaryjnej? Przecież to nie on ją zażywa!

Zdenerwowały mnie słowa Ministra Zdrowia, który przyznał niedawno, że nie przepisałby pigułki „dzień po” zgwałconej kobiecie. Moim zdaniem to powinno wystarczyć, aby takiego Ministra zdymisjonować. Tymczasem wszyscy przeszli nad tym do porządku dziennego. Tak nie powinno być. Skoro mężczyznom daje się dostęp bez recepty do pigułek na erekcję, to dlaczego kobietom odmawia się pigułek antykoncepcyjnych? Jaka w tym logika? No ale cóż… Tam gdzie rządzi religia, tak logia idzie w odstawkę.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jak do człowieka Jak do człowieka

Wielokrotnie zadawałem sobie już to pytanie, na ile farmaceuta przy pierwszym stole powinien być pro...

Szczepionki Szczepionki

Dlaczego lekarze sprzedają szczepionki w swoich przychodniach? Czy do obrotu produktami leczniczymi ...

Nasi kandydaci Nasi kandydaci

Kilka dni temu opublikowano listę farmaceutów kandydujących w najbliższych wyborach do Sejmu. W końc...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz