REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Aptekarz jak piekarz?

12 stycznia 2017 10:50

Nie pamiętam kiedy ostatnio tak często media i komentatorzy pochylali się nad funkcją aptek i pracą farmaceutów. Zewsząd da się usłyszeć oburzone głosy krytykujące zamiar wprowadzenia „apteki dla aptekarza” i sugerujące, by w następnej kolejności zająć się „piekarnią dla piekarza” i „koleją dla kolejarza”.

piekarz.png

Miałem wątpliwą przyjemność uwikłać się w ostatnim czasie w ostrą dyskusję z kilkoma publicystami, którzy reprezentowali powyższe poglądy. W swoich komentarzach do propozycji zmian w Prawie farmaceutycznym skandowali oni hasła o wolności rynku, ograniczaniu konkurencji, złej korporacji aptekarskiej i podwyżce cen leków. Cechą wspólną wszystkich tych wypowiedzi było traktowanie apteki jako podmiotu gospodarczego, którego celem jest funkcjonowanie na wolnym rynku i zarabianie pieniędzy. Trudno odmówić takim argumentom prawidłowości. W końcu nikt nie otwiera apteki by prowadzić działalność charytatywną. To firmy, które zatrudniają pracowników i muszą być rentowne. Na tym poziomie porównanie apteki do sklepu spożywczego, odzieżowego czy piekarni wydaje się sensowne. Tyle, że to tylko fragment rzeczywistości.

Apteka jest szczególnym rodzajem działalności, której cel jest opisany w odpowiednich ustawach. A celem tym jest między innymi zaopatrywanie ludności w leki i świadczenie usług farmaceutycznych. Jestem ciekaw czy w jakiejkolwiek ustawie jest czarno na białym zapisane, że celem piekarni jest zaopatrywanie ludności w chleb lub celem sklepu odzieżowego zaopatrywanie w ubrania? Czy aby otworzyć piekarnię potrzebne jest zezwolenie wydane przez jakąkolwiek inspekcję? Czy istnieje obowiązek zatrudnienia w niej kierownika z wyższym wykształceniem gastronomicznym? Czy dostępne w niej bułki i bagietki mają ceny urzędowe i są częściowo refundowane? Czy wspomniana piekarnia, sklep odzieżowy lub spożywczy mają zakaz reklamy swojej działalności?

REKLAMA

Zwolennicy wolnego rynku i konkurencji między aptekami (celowo lub nieświadomie) pomijają fakt, że działalność aptek już w tej chwili jest regulowana wspomnianymi restrykcjami (zezwolenie, kierownik farmaceuta, zakaz reklamy, urzędowe ceny). Nie pochylają się nad tymi regulacjami i nie zastanawiają się po co one istnieją i czemu mają służyć. Wolą porównywać aptekę z piekarnią i twierdzić, że ceny leków są efektem działania konkurencji. Być może gdyby jednak to zrobili to dostrzegli by jak specyficznym rodzajem działalności jest apteka. Prawdopodobnie zrozumieliby, że wymienione regulacje mają chronić polskich pacjentów i zapewniać najwyższą jakość aptecznych usług. Bo apteka nie sprzedaje gaci, bułek czy proszków do prania. Sprzedaje coś znacznie ważniejszego, potrzebniejszego i niebezpieczniejszego.

REKLAMA

Obowiązujące obecnie regulacje okazują się niestety niewystarczające. W aptekach brakuje dla pacjentów najważniejszych leków – mimo, że w Polsce jest ponad 14 000 tego typu placówek, pacjent musi odwiedzić kilka żeby skompletować miesięczną terapię. Zamiast tego zachęcany jest do kupowania suplementów diety i innych produktów, które niekoniecznie są mu potrzebne. Czy takie sytuacje mają miejsce w piekarniach? Czy klienci wędrują po miastach w poszukiwaniu bułek i chleba, a zamiast nich oferuje się im cukierki i kawę? Czy kierowcy odbijają się od stacji benzynowych, bo brakuje na nich paliwa, ale za to pełno jest ciepłych przekąsek na drogę?

Niestety w świecie mediów dominuje intelektualna płycizna. Krzykliwe nagłówki, chwytliwe skróty myślowe i kontrowersyjne opinie. Dziennikarzom i komentatorom po prostu nie chce się zgłębić istoty opisywanego tematu i wolą korzystać z gotowców. A tych gotowców mnóstwo wysyłają w świat mediów przedstawiciele PharmaNETu, ZPP, Lewiatana, Instytutu Staszica, Fundacji Republikańskiej i innych organizacji reprezentujących interesy właścicieli sieci aptecznych. W rezultacie czytając kolejne artykuły krytykujące projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego, mam wrażenie jakbym czytał ciągle ten sam tekst. Zmienia się tylko kolejność akapitów, tytuł i „autor” – czasami tylko pojawiają się nowe wypowiedzi „ekspertów” i oburzonych, anonimowych „pacjentów”.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Szewc bez butów chodzi Szewc bez butów chodzi

Przysłowie „Szewc bez butów chodzi” pokazuje nam, że osoba dbająca o innych, w podobnej sprawie zani...

W pułapce opioidów W pułapce opioidów

Niedawno przeprowadzone badanie wykazało, że częste nadużywanie leków przeciwbólowych jest preludiu...

10 najbardziej kłopotliwych surowców farmaceutycznych w recepturze 10 najbardziej kłopotliwych surowców farmaceutycznych w recepturze

Większość farmaceutów w swojej pracy ma do czynienia z wykonywaniem leków recepturowych. Jest to tru...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz