REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Bąbelek pękł

6 lipca 2015 08:22

Jako farmaceuta od kilku lat należący do Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej czuję się w obowiązku skomentować wydarzenia, których negatywnych bohaterem jest od kilku miesięcy nasz prezes. I nie będzie to komentarz przyjemny…

Nigdy nie interesowałem się za bardzo działalnością samorządu aptekarskiego. Pomijając co głośniejsze wyskoki prezesów Naczelnej Rady Aptekarskiej, generalnie nie odczuwałem potrzeby absorbowania swojej uwagi aktywność naszych rzekomych przedstawicieli. Szczególnie, że w większości przypadków pozostawali oni po prostu niezauważalni i nieodczuwalni. Poza znikającymi co miesiąc kilkoma złotówkami z mojego konta, które stanowiły składkę członkowską, Izba dla mnie praktycznie nie istniała.

Prezesa WOIA, Tadeusza Bąbelka, widziałem może raz w życiu podczas jakiegoś szkolenia. Inaugurował je wówczas moralizatorskim wystąpieniem, które miało zapewnić nas, że samorząd dzielnie walczy o nasze interesy. To był moment wchodzenia nowej ustawy refundacyjnej, zakazu reklamy i sztywnych cen urzędowych – było więc się czym pochwalić. W środowisku chodziły dość neutralne opinie na temat prezesa. Ktoś, coś przebąkiwał o jego dziwnych spółkach i należących do niego aptekach. Ktoś inny zarzucał mu przewartościowanie zakupionych przez Izbę nieruchomości. Generalnie jednak nic z tych spekulacji nie wynikało. Prezes Bąbelek pozostawał prezesem i trudno było dostrzec na horyzoncie jakąkolwiek konkurencję dla niego. Dowodem na były zresztą wybory 4 lata temu, gdzie prezesa wybrano niemalże przez aklamację. Nie było kontrkandydatów.

REKLAMA

Aż tu nagle pod koniec grudnia zeszłego roku gruchnęła wiadomość o przyłapaniu Bąbelka na przyjmowaniu łapówki. Oczywiście zacząłem wtedy śledzić tę sytuację, czytać poświęcone jej artykuły prasowe i rozmawiać z innymi farmaceutami na ten temat. Pierwsze doniesienie mówiły o prowokacji jednego z właścicieli sieci aptecznych, któremu prezes zaszedł za skórę walcząc z odwróconym łańcuchem dystrybucji. Bąbelek czuł się niewinny i zmanipulowany do tego stopnia, że zezwolił na publikowanie swojego wizerunku. Sąd jednak zabronił mu kontaktów z samorządem i innymi farmaceutami. Wielu członków izby uwierzyło w jego niewinność i moc sprawczą typów spod ciemnej gwiazdy.

REKLAMA

Kolejne doniesienia medialne nie były już jednak tak jednoznaczne. Policja twierdziła, że ma nagrania, z których jasno wynika, że Bąbelek był inicjatorem propozycji korupcyjnej. Jeden z dziennikarzy dotarł do tych nagrań i wkrótce zostały opublikowane na łamach prasy. Były druzgoczące. W sieci pomówień został wplątany nawet obecny WIF – Grzegorz Pakulski, który był podobno bardzo dobrym znajomym Bąbelka. Jeszcze wtedy dało się słyszeć głosy farmaceutów, że nie wiemy wszystkiego i prezes jest niewinny, a sąd rozstrzygnie i wyjaśni sprawę. Tych głosów było jednak coraz mniej.

Kilka dni temu Głos Wielkopolski doniósł, że Tadeusz Bąbelek przyznał się do winy i chce iść na ugodę w nadziei na łagodny wymiar kary. Ta informacja chyba wszystkich pozbawiła złudzeń. Cała ta sytuacja niestety negatywnie odbiła się na wizerunku wszystkich farmaceutów. Oto nasz najwyższy przedstawiciel został uwikłany korupcję – stał się negatywną postacią medialnego spektaklu. Farmaceuta. Człowiek, który dla wielu był symbolem uczciwości, bezkompromisowości i wszystkich cnót naszego zawodu. Symbol walki z aptekami sieciowymi i odwróconym łańcuchem dystrybucji. Wszystko to okazało się iluzją. Maską skrywającą twarz człowieka chciwego i zakłamanego. Iluzja jednak prysła. Pękła niczym Bąbelek…

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Daj mi lek, a choroba sama się znajdzie Daj mi lek, a choroba sama się znajdzie

Nauka idzie do przodu, farmacja idzie do przodu, lecz mam wrażenie, że obie są wciąż o krok za rekla...

Czarne chmury Czarne chmury

Ostatnio mam wrażenie, że farmaceuci jak dotąd żyli w swoim bezpiecznym, lekko odosobnionym świecie,...

Jędrzejczak: „to zmanipulowany materiał i element czarnego PR” Jędrzejczak: „to zmanipulowany materiał i element czarnego PR”

- W ostatnich dniach rozpowszechniane są w Internecie zmanipulowane informacje dotyczące jednego z k...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz