REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Babska ręka

23 listopada 2015 10:17

W środowisku aptekarskim krąży anegdota wyjaśniająca wszystkie niepowodzenia farmaceutów w realizacji ich najważniejszych planów i postulatów. Opowiadana budzi uśmiech, ale po głębszym przemyśleniu wydaje się bliższa prawdy niż mogłoby się to wydawać.

Wszystko przez kobiety! Nie znam dokładnych statystyk, ale zdecydowana większość środowiska farmaceutycznego to kobiety. Pewnie będzie ich z 80%. I nie ma w tym absolutnie nic złego, że to zawód sfeminizowany. Kobiety to cudowne istoty: troskliwe, kochające, empatyczne, mądre i pomocne. Idealnie nadają się do tej pracy. Potrafią cierpliwie wysłuchać problemów pacjentów, doskonale doradzić i pocieszyć. Niestety każdy kij ma dwa końce, a medal dwie strony. Wszystkie te cechy, które czynią z kobiet idealne farmaceutki, jednocześnie sprawiają, że jako grupa zawodowa jesteśmy beznadziejnie zniewieściali – również mężczyźni.

Kobiety w swojej trosce o rodzinę, dom i bezpieczeństwo finansowe, boją się twardo negocjować ze swoim pracodawcą. Nie domagają się szacunku i respektowania praw wynikających z Kodeksu Etyki Aptekarza RP, w obawie przed stratą pracy albo ucięciem premii. O solidarnym protestowaniu, kiedy wzywa do tego samorząd aptekarski, już nie wspomnę. Jako farmaceuta pracowałem z wielu aptekach z wieloma kobietami. Obserwując je zawsze dochodziłem do takiej samej konkluzji. Dla kobiety najważniejszy jest dom – i nie ma w tym nic złego. Niestety to sprawia, że dla dobra swojej rodziny są w stanie poświęć dumę zawodową i sprzedać wartości pielęgnowane przez pokolenia polskich aptekarzy. Będą się godziły na sprzedawanie przykasówki i udział w konkursach sprzedażowych, bo dostrzegą w tym szansę na dodatkowe zasilenie budżetu domowego – nie ma w tym nic złego, poza faktem, że szargają tym zaufanie do wykonywanego zawodu.

REKLAMA

Kobiety nie interesują się polityką – w większości. Wystarczy spojrzeć na listy kandydatów do Sejmu. Baaa. Wystarczy spojrzeć na skład samorządu aptekarskiego. Można chyba śmiało pokusić się o stwierdzenie, że większość rad aptekarskich stanowią mężczyźni. I to w grupie zawodowej, gdzie 80% stanowią kobiety. O czym to świadczy? Kobieta po pracy myśli o domu, dzieciach, porządkach. Nie w głowie jej zebrania, spotkania i obrady. Dla niej najważniejsza jest rodzina – i nie ma w tym nic złego. Problem polega niestety na tym, że w samorządzie aptekarskim brakuje mocnej, babskiej ręki. Takiej, która postawiłaby do pionu jego członków (dwuznaczność niezamierzona) i zagoniła ich do pracy. A przy okazji wypędziła z izby narcyzów, uzurpujących sobie prawo do wszechwiedzy.

REKLAMA

Mam takie ciche życzenie, by kolejnym prezesem NRA została kobieta. Chyba tylko taka zmiana gwarantuje odświeżenie samorządu i dopuszczenie do niego młodych. Kobiety doskonale organizują pracę, rozdzielają obowiązki i zarządzają kryzysem. Wystarczy spojrzeć co robią w domu, jak dbają o rodzinę. Zdaję sobie sprawę z tego, że wiele z argumentów, które wyżej przytaczam, zostanie uznanych za szowinistyczne. Nie dbam o to, bo to nieprawda. To efekt wieloletnich obserwacji farmaceuty, męża i syna, doceniającego wysiłek kobiet, które ukształtowały go jako człowieka. Drogie Panie – potrzebujemy Was. Potrzebujemy Waszej obecności i zaangażowania w sprawy zawodowe. Od tego jak będzie wyglądała rola farmaceuty, zależy Wasza przyszłość. Wasza i Waszych rodzin. Osiem lat męskich rządów w NIA pokazało, że potrzebujemy babskiej ręki bardziej niż kiedykolwiek.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Mamusia wie najlepiej cz 1. Mamusia wie najlepiej cz 1.

Kobiety z natury dysponują dwoma przydatnymi w diagnostyce narzędziami: instynktem macierzyńskim ora...

Wstyd mi za Was! Wstyd mi za Was!

Kiedy czytam w internecie komentarze farmaceutów na temat techników farmaceutycznych, to jest mi cza...

Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek… Opieka farmaceutyczna, a dyżury aptek…

W związku z aktualnym obecnie tematem ustawy o zawodzie farmaceuty równolegle toczy się dyskusja na ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz