REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Batalia wyborcza (część 2)

23 października 2015 07:33

Skoro tylko samorząd zawodowy jest ustawowo umocowaną reprezentacją nas wszystkich, to tylko w jego ramach jesteśmy w stanie cokolwiek osiągnąć. Analogowe pokolenie działaczy, widzące w Izbach źródełko (czasem) całkiem niezłego dochodu, odchodzi do lamusa.

Możliwości błyskawicznego skomunikowania się z innymi ludźmi są współcześnie ogromne, tymczasem spływ danych z Naczelnej Izby jest powolny i mocno opóźniony, a także nie dotyka spraw najważniejszych. Czy naprawdę farmaceuci w Polsce najbardziej są zainteresowani potrzebą przynależności wskazywanej jako jedną z podstawowych potrzeb życiowych lub ryzykiem samousprawiedliwienia i dobrodziejstwem poczucia winy (tytuły felietonów z Aptekarza Polskiego)?

Cyfrowy świat omija nasze najwyższe władze izbowe. Przekaz intencji samorządu aptekarskiego nie jest rozumiany przez media i polityków, a nawet jeśli jest, to ci ostatni wymanewrowują niewygodne dla nich pytania o przyszłość polskiej farmacji. My mówimy o patologii przekraczania 1 %, oni o wolnym rynku i korzyściach podatkowych. My o niebezpieczeństwach związanych z wpływem niefarmaceutów na kierowników aptek i innych farmaceutów, oni o spełnieniu wymogów ustawowych. My o nierealistycznych marżach, oni przeciwstawiają je misji i etyce, itd. Głośne, czasem nawet za bardzo, pokrzykiwanie podczas posiedzeń Komisji Sejmowych okazało się być przeciwskuteczne. Urażano naszych parlamentarnych sojuszników, zaniedbywano kontakty z mediami, więc tym sposobem staliśmy się osamotnieni. Owszem, należy zauważyć, że druga strona negocjacyjna, zwłaszcza rządowa, bywała impregnowana na nasze argumenty, a często wręcz porażała brakiem wiedzy i zrozumienia dla naszych słusznych oczekiwań. Jako członkowie samorządu zawodowego nie możemy bezpośrednio zmienić wyrazicieli stanowiska strony rządowej, ale na szczęście możemy wymienić nieskutecznych negocjatorów z naszej strony. Takie są twarde reguły negocjacji, że gdy zawodzi merytoryczna wymiana poglądów, wymienia się negocjatorów.

REKLAMA

Jesteśmy na finiszu rotacji ludzi z naszych struktur. Do pracy w samorządzie wchodzą nowi członkowie. Pokolenie cyfrowe żyjące czasem przyszłym, a nie historią. Doskonale widzą błędy i zaniechania w dotychczasowej pracy naszych przedstawicieli, których słabe wyniki w wyborach cząstkowych potwierdzają moją opinię. Przypomnę, że w 1940 r. w Wielkiej Brytanii W. Churchill doszedł do władzy nie dlatego, że zdobył w swej partii większość głosów, ale dlatego, iż N. Chamberlain zwyciężył w głosowaniu relatywnie niewielką większością, przez co honorowo podał się do dymisji.

REKLAMA

Nowo wybrani przedstawiciele wiedzą też, z którymi z dotychczasowych współpraca będzie się dobrze układać. Wszak kilka tegorocznych osiągnięć dla farmaceutów dokonało się poza nieskuteczną grupą zarządzającą. Usunięcie z projektowanych przepisów wysokich kar finansowych (do 50 tys. PLN!) dla aptek nie mogących dyżurować nie wzięło się z powietrza, ani na podstawie jednego listu do odpowiedniego ministerstwa.

Nowi widzą też, iż moc samorządu jest potencjalnie tak duża, że trwają intensywne próby osadzenia w nim ludzi, na których z merkantylnego zaplecza będą chcieli wpływać niefarmaceuci. Wszyscy się zgodzimy, że na takie zamierzenia naszego przyzwolenia nie będzie.

I właśnie dlatego w chwili, gdy historia zatoczyła swe kadencyjne koło, jesteśmy u progu wymuszonej okolicznościami wymiany grupy nieskutecznych działaczy. Swym anachronicznym postrzeganiem współczesnego świata, przekonaniem o swej nieomylności, wymyślaniem wrogów wokół siebie, autorytarnym traktowaniem kolegów, permanentnymi zaniechaniami i nie wyciąganiem wniosków z popełnionych błędów, postawili samorząd zawodowy farmaceutów przed poważnymi niebezpieczeństwami. Zamiast dążyć do pracy zespołowej, utrudniali lub uniemożliwiali procedowanie projektów autorstwa działaczy mających odmienne opinie. Skupili w swych rękach wszystkie decyzje, za które teraz przyjdzie czas poważnej oceny.

Utrzymywali 1-osobowe Departamenty w NIA, które nie mogły być skuteczne w działaniach. Dopuścili do niewiarygodnych szkód na wizerunku Izby nienależycie zarządzając kryzysem wywołanym aferą poznańską. Sami przyznają, że przy procedowaniu ustawy antywywozowej nie przeszła żadna poprawka NIA, a ta, której najgłośniej się domagali (wszystkie leki bez ograniczeń dla wszystkich hurtowni), paradoksalnie była identyczna z wnioskiem eksporterów równoległych.

REKLAMA

Systematyczne podwyższanie sobie apanaży i wyraźnie widoczne plany wymiany pomiędzy sobą foteli, w obecnej sytuacji nie są przychylnie odbierane. Rządy z tylnego fotela gwarantowałyby nam, farmaceutom, utrzymanie dotychczasowego nieskutecznego działania i nieuchronnie musiałyby przynieść negatywne konsekwencje. Byłyby gwarancją upadku Izby i wzmocnieniem naszych przeciwników.

Panowie, w przeciwieństwie do porażek nie macie zbyt wielu sukcesów na koncie! Nie bądźcie przeszkodą dla wzmacniania roli Izby Aptekarskiej. Skupiliście całą władzę w swoich rękach, więc skupiliście też na sobie całą odpowiedzialność. Nie chwytajcie się brzytwy dla utrzymania status quo. Odejdźcie już, a my z pewnością będziemy Was wspominać.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych Podstawowe zasady suplementacji diety u kobiet ciężarnych

Odpowiednia podaż bioaktywnych składników diety, zwłaszcza kwasu foliowego, witaminy D, jodu, żelaza...

Kto w branży piszczy Kto w branży piszczy

Każdy chce wiedzieć jak najwięcej o tym co dzieje się w naszej branży. Szczególnie w najbliższej oko...

Matka farmaceutka i dziecko od linijki Matka farmaceutka i dziecko od linijki

Młodzi rodzice rwą włosy z głowy, obgryzają paznokcie i nerwowo chodzą wokół łóżeczka, w którym słod...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz