REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Będzie na jutro

29 maja 2017 09:48

W dzisiejszym świecie przesiąkniętym konsumpcjonizmem coraz częściej przestaje liczyć się cena, a liczy się dostępność danego towaru czy usługi. Płacimy więcej za przesyłki ekspresowe, chętnie korzystamy z szybszych prywatnych wizyt w gabinetach lekarskich, coraz częściej wybieramy opcję dowozu zakupów do domu za dodatkową opłatą. Problem dostępności jest też łatwo zauważalny w aptekach. Pacjenci zwyczajnie wolą nieraz przepłacić niż zaoszczędzić kilka złotych w swojej aptece słynącej z hasła „będzie na jutro”.

Zdaniem firmy kwestia zwrotu jest regulowana również przez przepisy podatkowe. (fot. Shutterstock)

Do dziś pamiętam, jak jedną z aptek w mojej miejscowości kojarzyliśmy właśnie z hasłem „będzie na jutro”. Przesympatyczna pani magister w białym fartuchu chciała nam przychylić nieba, ale zwyczajnie nie miała ku temu możliwości. Przynajmniej nie od razu. Brała więc receptę, zamawiała wszystko na kolejny dzień i z uśmiechem zapraszała pod odbiór leków. Było to z jednej strony wygodne, bo nie trzeba było się zbytnio natrudzić, by otrzymać niezbędne preparaty, jednak w niektórych sytuacjach kłopotliwe, gdy dany lek musiał być zażyty na cito.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie GdziePoLek.pl i Fundacji My Pacjenci wynika, iż ponad 50% Polaków doświadczyło choć raz sytuacji, w której ich apteka nie dysponowała potrzebnym im lekiem. Co szósty z nas nie mógł zakupić leku w połowie spośród swoich wizyt w aptekach lub nawet częściej. Trudności z dostępem do lekarstw, które wymuszają wizytę w innej aptece, rzadko odczuwa jedynie 40% respondentów. Jak więc widać, skala problemu jest niemała. Przyczyn takiej sytuacji można upatrywać się w ograniczonej liczbie hurtowni, z którymi dana apteka pracuje, a co za tym idzie braku możliwości sprawdzenia wszystkich kanałów dystrybucji danego preparatu, jak również okresowymi wycofaniami leków z rynku, ale przede wszystkim rosnącym zagrożeniem braku dostępności dla określonych preparatów. Niektóre leki są zwyczajnie nie do zdobycia. Innym problemem jest nieraz przymus bezpośredniego zamawiania preparatu od producenta dla konkretnego pacjenta, co znacznie wydłuża czas oczekiwania na realizację zamówienia.

REKLAMA

Oczywistym jest, że na część z wyżej wymienionych scenariuszy nie ma recepty. Na zwyczajne „będzie na jutro” pacjenci w przytoczonej ankiecie mają swoje pomysły. Dwóch na pięciu respondentów opowiada się za rozwiązaniem internetowego sprawdzenia ceny i dostępności danego preparatu w aptece, a następnie osobistego zakupu. 32% ankietowanych jest za możliwością zamówienia danego leku online i odbioru w wybranej placówce. Kilkanaście procent zapytanych o pomysł na poprawę sytuacji z dostępnością do lekarstw opowiedziało się za odpłatnym zamówieniem i dowozem leków do domu na wzór niektórych państw Europy Zachodniej.

REKLAMA

Jak widać, oczekiwania pacjenta wyprzedzają możliwości aptek więcej niż o krok. Nie dość, że samo „będzie na jutro” staje się uciążliwym i powszechnym problemem, to konsumenci oczekują zrównania dostępności usług z tymi, które obecne są w innych dziedzinach życia. Z doświadczenia wiemy, że apteki nie są w stanie nadążyć za panującymi trendami społecznymi. Apteka to żywy organizm i trudno oczekiwać, że będzie ukierunkowana jedynie na możliwość sprawdzania dostępności specyfików przez pacjentów w czasie rzeczywistym. Sami nieraz przekonaliśmy się, że jedna pozycja na stanie nie wróży sukcesów poszukiwań w magazynie, system informatyczny miałby problem ze zrozumieniem pojęcia kolejki i odkładaniem towaru dla pacjenta, nie mówiąc już o urzeczywistnieniu ostatnio panującej mody sprzedaży niemalże wszystkiego „na sztuki”, a nie pełne opakowania.

W moim odczuciu oczekiwania pacjentów nie zmienią się, jednak rzadsze doświadczanie przez nich sytuacji „będzie na jutro” ma wciąż szansę sprawić, że będą oni skorzy przyjść do swojej apteki po dostępny lek, a nie jedynie oczekiwać wprowadzania innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które tylko pozornie zmniejszyłyby problem. W końcu jak leku nie ma, to zarówno w aptecznej szufladzie, jak i internetowej bazie.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Sezon na grypę Sezon na grypę

Nielegalne testy szczepionek czy wykorzystywanie do badań osób nieświadomych tego faktu, kojarzą się...

Pro farmaciae bono Pro farmaciae bono

O nowej jakości i zmianach w stylu pracy Naczelnej Rady Aptekarskiej, jako pierwsi – kilka godzin po...

Farmaceuta to nie tylko aptekarz Farmaceuta to nie tylko aptekarz

Dotychczas pochylałem się nad problemami aptekarzy – o tym, co robi reklama, dlaczego nie możemy nie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz