REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Biedny aptekarz to biedny pacjent

16 grudnia 2015 08:57

Istnieje taki stereotyp, według którego aptekarze to elita klasy średniej – ludzie żyjący w dostatku, a niekiedy i luksusie. A wszystko to efekt ludzkich słabości i chorób, które zmuszają do kupowania leków. W interesie farmaceutów jest też podobno ukrywanie prawdy na temat wszelkich teorii spiskowych związanych z przemysłem farmaceutycznym…

Stereotyp dotyczący statutu finansowego naszej grupy zawodowej jest tak mocno zakorzeniony w społeczeństwie, że niewielu wierzy w pogarszającą się obecnie sytuację aptekarzy. W rezultacie nasze utyskiwania na malejące marże na leki refundowane czy nieopłacalne dyżury są traktowane jako próba wzbogacenia się kosztem pacjentów i ich nieszczęścia. Farmaceuta nie jest biedny. Zawsze chodzi dobrze ubrany, jeździ dobrym samochodem, zatrudnia kilku pracowników… Jakim cudem zatem narzeka na pauperyzację jego zawodu?

Apteka zawsze była synonimem dobrego interesu. I przez wiele lat tak faktycznie było – szczególnie na początku lat 90’, kiedy uwolniono rynek i zaczęły powstawać pierwsze prywatne apteki. Wtedy to był cudowny interes. Ileż to fortun zostało wtedy zbitych…? Tyle, że rynek się zaczyna wysycać. Liczba aptek nie może w nieskończoność rosnąć. Pacjentów nie przybywa. Popyt próbują sztucznie kreować firmy farmaceutyczne, wymyślające nowe dolegliwości i cudowne suplementy diety. Ale i to przestaje wystarczać. Rynek apteczny powoli dostaje zadyszki, apteki tracą zyski, małe sieci sprzedają się większym… Generalnie sytuacja robi się coraz gorsza.

REKLAMA

Co ciekawe niektórzy „eksperci” twierdzą, że taka sytuacja sprzyja pacjentom. Według ekonomistów rosnąca konkurencja między aptekami jest bardzo korzystna dla ich klientów, bo wymusza podnoszenie jakości świadczonych usług i obniżanie cen. Tyle teorii. Praktyka niestety wygląda tak, że przedsiębiorca tracący zyski w pierwszej kolejności szuka oszczędności tnąc koszty działalności. Na podnoszenie jakości po prostu nie ma już środków. W przypadku aptek polega to więc przede wszystkim na wymianie personelu na tańszy. W najlepszym przypadku drogi magister jest zastępowany tanim magistrem po studiach. W najgorszym – magister jest zastępowany technikiem.

REKLAMA

Malejąca sprzedaż sprawia, że aptekarze próbują sobie odbijać straty na wyższych marżach. Jednak nie można tak po prostu podnieść cen swojego asortymentu, bo wtedy pacjenci zupełnie się od apteki odwrócą. Aptekarze zaczynają więc inwestować w produkty najtańsze, na które mogą nałożyć wyższe marże bez odstraszania pacjentów ich cenami. W przypadku sieci taką funkcję stanowią marki własne. W przypadku aptek indywidualnych są to nieznane nikomu suplementy diety kupowane w ogromnych pakietach z wielkimi rabatami. Nie ukrywajmy – są to produkty gorszej jakości niż cała reszta dotychczasowego asortymentu.

Podsumujmy zatem. Większa konkurencja na rynku aptecznym oznacza gorszą kondycję ekonomiczną aptekarzy. Konkurencja nie oznacza jednak wcale wzrostu jakości świadczonych usług i spadku cen. Oznacza wprowadzanie do aptek mniej wykwalifikowanego personelu i tańszych preparatów gorszej jakości. I gdzie tutaj korzyść pacjenta? Na tym jednak nie koniec. Gorsza kondycja ekonomiczna apteki oznacza bardziej restrykcyjną politykę wewnętrzną, która na ogół polega na zmniejszaniu magazynu apteki. A im mniejszy magazyn, tym mniej w aptece leków, po które przychodzi pacjent. W rezultacie jest on zmuszany do kilkukrotnych wizyt w danej placówce, która zamiast posiadać od razu wszystkie potrzebne mu leki, dopiero je dla niego sprowadza. Trzymanie ich na magazynie jest bowiem nieekonomiczne i w obliczu ciągłych przecen leków refundowanych – bezsensowne. Wniosek nasuwa się więc sam – im biedniejszy farmaceuta, tym biedniejszy pacjent. I co Wy na to „eksperci”?

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Salvia officinalis – remedium na upał? Salvia officinalis – remedium na upał?

Jej nazwa rodzajowa wywodzi się od słowa salvus (łac. ocalony, żywy), zaś przymiotnik gatunkowy nawi...

Pierwsza pomoc w aptece Pierwsza pomoc w aptece

Tak się dziwnie zdarzyło, że ostatnio uczestniczyłem w dwóch różnych kursach pierwszej pomocy w nagł...

Quantum satis Quantum satis

Obecnie preparaty „Max” lub „Forte” zapisały się w świadomości pacjentów jako terapia podstawowa – p...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz