REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Błądziciele

6 sierpnia 2015 09:59

Błądzić jest rzeczą ludzką – niektórzy całe życie miotają się szukając swojej drogi życiowej. Błądzenie wchodzi im w krew do tego stopnia, że wpływa na codzienne życie. Kiedy wykonuje się zawód farmaceuty może to mieć opłakane skutki…

Błędy w aptekach zdarzają się nieustannie. Nie znam farmaceuty, który w swojej karierze zawodowej nie wydałby pacjentowi źle ani jednego leku. Jesteśmy tylko ludźmi. Czytając tysiące recept i wydając setki tysięcy leków przez te wszystkie lata wykonywania zawodu, nie ma możliwości absolutnej nieomylności. Po prostu nie ma. Profesjonalizm farmaceuty poznaje się więc nie po tym ile błędów popełnia, ale co z nimi robi. Zamiata pod dywan czy poprawia z otwartą przyłbicą?

To pierwsze wyjście jest oczywiście łatwiejsze. W większości przypadków nasze pomyłki nie rodzą większych konsekwencji dla pacjentów. Pacjent dostał Depralin zamiast Debretinu? Diuramid zamiast Diuredu? Na pewno mu te leki nie zaszkodzą. Problem w takim myśleniu polega jednak też na tym, że wydane źle leki mu nie pomogą na to z czym poszedł do lekarza. Depralin raczej nie ureguluje pracy jelit. Diuramid może i zadziała podobnie do Diuredu, ale co jeśli zażyje go pacjent będący zawodowym kierowcą? W ulotce leku wyraźnie jest napisane, że dużych dawkach może powodować senność, rzadziej znużenie, zawroty głowy oraz dezorientację. Dlatego w czasie leczenia pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn…

REKLAMA

Dlatego każdą pomyłkę farmaceuta powinien naprawiać – niezależnie od jej rozmiaru i przypuszczalnych konsekwencji. Bo nawet jeśli wydaje nam się, że pomyłka która nam się przydarzyła nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla pacjenta, możemy być w błędzie. Błędzie, którego konsekwencje będą nas ścigały do końca życia. To dlatego tak ważna w naszym zawodzie jest etyka. Etyka wynikająca z wagi naszej pracy i znajomości konsekwencji niechlujstwa.

REKLAMA

Niestety ta ostatnia cecha coraz częściej kojarzy mi się z młodymi farmaceutami, którzy pochodzą do apteki zaraz po studiach. Kompletnie przeczą oni stereotypowi aptekarza jako człowieka precyzyjnego, dokładnego i opanowanego. Staram się nie skreślać takich farmaceutów i daję im szansę na poprawę. Ale kiedy widzę, że ktoś ma problem z naklejeniem na opakowanie leku właściwej metki, to poważnie zastanawiam się nad jego przyszłością w tym zawodzie. To nie jest kwestia wyrobienia w sobie odpowiedniej umiejętności. Nie trzeba kończyć długich studiów czy praktykować kilka lat aby bezbłędnie ometkować leki. Jeśli ktoś popełnia błędy w trakcie tak prostej czynności, to obnaża jego niechlujstwo i brak umiejętności skupienia. A to dwie cechy, które są najmniej pożądane w zawodzie farmaceuty. Osoby o takich cechach nie tylko popełniają częściej błędy przy wydawaniu leków ale i bagatelizuje konsekwencje swoich błędów i unikają ich naprawiania.

Ktoś mógłby powiedzieć, że przesadzam i nie można ocenić tego czy ktoś będzie dobrym farmaceutą tylko na podstawie sposobu w jaki nakleja metki na opakowaniach. Może i nie. Ale na pewno na tej podstawie można ocenić kto na farmaceutę pracującego w aptece się nie nadaje. Jeśli przerasta go tak banalne zadanie, to czy można mu powierzyć bardziej odpowiedzialne? Błądziciele rzadko się zmieniają. Idą przez życie szukając ciągle swojej drogi i nie przywiązując się do zasad, reguł i etyki zawodu, który nie leży im tak jakby tego sobie życzyli.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Borelioza – fakty i mity Borelioza – fakty i mity

Początek maja możemy uznać za rozpoczęcie „sezonu na kleszcze”. Pomimo, że obecnie narzekamy na zbyt...

Farmaceutyczne lenie? Farmaceutyczne lenie?

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie lektura opinii kolegi Mariusza Politowicza pod nośnym tytułem...

Farmaceuta to tylko aptekarz Farmaceuta to tylko aptekarz

Ostatnio rozpisywałem się i zachwycałem wszechstronnością mobilnych farmaceutów, ich pasją, konsekwe...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz