REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Borelioza – fakty i mity

18 maja 2017 10:31

Początek maja możemy uznać za rozpoczęcie „sezonu na kleszcze”. Pomimo, że obecnie narzekamy na zbyt niskie jak na tę porę roku temperatury, to kleszczom one nie przeszkadzają. Te małe pajęczaki uaktywniają się gdy temperatura gleby przekroczy 5ºC. Ukąszeniem przez intruza może skończyć się nie tylko spacer po lesie, ale nawet codzienna wędrówka po trawniku w wielkim mieście. Jednak czy zawsze wiąże się to z ryzykiem boreliozy, a także czy od razu konieczna jest antybiotykoterapia?

Wczesne objawy choroby obejmują powstanie charakterystycznego rumienia cechującego się obwodowym szerzeniem się i centralnym ustępowaniem. (fot. Shutterstock)

Borelioza to przenoszona przez kleszcze choroba wielonarządowa. Jej rozpoznanie oraz leczenie nadal sprawia klinicystom wiele trudności. Dzieje się tak ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny oraz trudności w wykryciu czynnika etiologicznego (krętki z rodzaju Borellia) [1, 2]. Wczesnym objawem skórnym jest rumień wędrujący (EM, erythema migrans), po którym w ciągu kliku tygodni bądź miesięcy mogą pojawiać się symptomy neurologiczne, zajęcia mięśnia sercowego czy stawów. Zaburzenia mogą dotyczyć pojedynczo każdego z tych układów lub nakładać się. Wszystkie stadia boreliozy odpowiadają na antybiotykoterapię, lecz jest ona najskuteczniejsza we wczesnym okresie choroby [1].

MIT 1 – Kleszcz usunięty kilka godzin po wszczepieniu w skórę mógł zarazić boreliozą

Podczas diagnozowania boreliozy istotna jest informacja jak długo kleszcz pozostawał w skórze oraz w jaki sposób został usunięty. Do zakażenia dochodzi pod koniec żerowania kleszcza, czyli nie wcześniej niż po 24-godzinnej penetracji w skórze, a najczęściej w 3-ciej dobie [1]. Kleszcza nie należy wyciskać, wykręcać, przypalać, ani smarować czymkolwiek, gdyż podczas tych zabiegów zwiększa się ilość wydalanych przez pasożyta wymiocin i śliny będących źródłem krętków [2].

REKLAMA
MIT 2 – Pojawienie się zaczerwienienia niedługo po ukąszeniu kleszcza świadczy o zakażeniu boreliozą

Pojawienie się rumienia w czasie krótszym niż 2 dni od kontaktu z kleszczem wyklucza rozpoznanie boreliozy. Typowa zmiana ma początkowo formę plamy, która szybko rozszerza się obwodowo z utworzeniem centralnego przejaśnienia. Ma ona średnicę ponad 5 cm (bez stosowania antybiotyków) [1, 2]. Obserwuje się ją u 50-70% chorych na boreliozę [1].

REKLAMA
MIT 3 – Znikniecie rumienia bez leczenia po kilku tygodniach wyklucza zakażenie boreliozą

Rumień wędrujący utrzymuje się zwykle 3-4 tygodnie i znika nieraz niezauważony bez leczenia [1]. Jednak ustąpienie rumienia, zarówno samoistne jak i w przebiegu leczenia, nie jest równoznaczne z eliminacją zakażenia [2].

MIT 4 – Jeśli badanie kleszcza potwierdzi, że był on nosicielem boreliozy to musiało nastąpić zakażenie po ukąszeniu

Nie każdy kleszcz (osobnik dorosły, nimfa, larwa) jest zakażony. Dotyczy to 6-20% osobników, ale nie zaleca się badania kleszcza na obecność krętków Borrelia, gdyż wynik dodatni nie dowodzi przeniesienia zakażenia na człowieka, a wynik ujemny nie wyklucza obecności krętków [3].
MIT – 5 Diagnoza boreliozy po wystąpieniu rumienia wędrującego wymaga potwierdzenia serologicznego

Rumień wędrujący jest jedynym objawem patognomonicznym dla boreliozy w stadium wczesnym [1, 2]. Zwykle ujawnia się w miejscu ukłucia w czasie 1-3 tygodni, a maksymalnie do 3 miesięcy od kontaktu z kleszczem [2]. U około 10% przypadków zmiany skórne są mnogie, na skutek rozsiewu krętków drogą hematogenną. EM może nie mieć charakterystycznego wyglądu [1]. Pacjenci z rumieniem wędrującym nie wymagają wykonywania badań serologicznych w celu potwierdzenia rozpoznania, gdyż na tym etapie ich wyniki są często negatywne [2]. EM stanowi wskazanie do włączenia antybiotykoterapii [1].

MIT 6 – Dodatni wynik testu serologicznego jest wystarczający do potwierdzenia boreliozy

Choroba ta nie może być rozpoznana na podstawie dodatniego wyniku testu serologicznego bez kontekstu klinicznego [1]. Przyczyną wyników fałszywie dodatnich mogą być: zakażenia innymi krętkami, zakażenia wirusami z grupy herpes, wirusem cytomegalii lub HIV-1 oraz hypergammaglobulinemia w przebiegu chorób autoimmunologicznych [2]. Dodatni wynik przeciwciał nie świadczy o aktywnym zakażeniu, a tylko o kontakcie z bakterią. Na podstawie samego badania przeciwciał nie można odróżnić aktualnej infekcji od przebytej w przeszłości [3].

REKLAMA
MIT 7 Pozytywny wynik testu wykonywanego metodą immunoenzymatyczną jest potwierdzeniem zachorowania na boreliozę

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i lekarzy Chorób Zakaźnych diagnostyka powinna mieć charakter dwuetapowy. W etapie pierwszym za pomocą metody immunoenzymatycznej (ELISA) należy stwierdzić obecność swoistych przeciwciał klasy IgM albo IgG. Natomiast w etapie drugim u osób z wynikiem dodatnim bądź wątpliwym niezbędne jest potwierdzenie obecności swoistych przeciwciał metodą Western-blot (WB), która ma wyższą swoistość i poprzez to eliminuje wyniki fałszywie dodatnie [2].

MIT 8 – Negatywny odczyn serologiczny wyklucza boreliozę

Zbyt wczesne wykonanie oznaczenia, związanie przeciwciał w kompleksy immunologiczne lub wcześniejsza antybiotykoterapia mogą dawać wyniki fałszywie ujemne [1, 2]. Konwersji odczynów serologicznych można oczekiwać najwcześniej w 2-4 tyg. po ukąszeniu przez kleszcza w klasie IgM immmunoglobulin oraz w klasie IgG po 6-8 tyg.) [1],

MIT 9 – Obecność przeciwciał IgG po zakończonej antybiotykoterapii świadczy o nieskuteczności terapii

Zarówno przeciwciała IgM jak i IgG mogą być obecne w surowicy przez wiele lat nawet mimo eliminacji zakażenia Borrelia burgdorferi. Z tego względu kontrola obecności swoistych przeciwciał nie może być stosowana w celu oceny skuteczności leczenia choroby [2].
MIT 10 – Po każdym kontakcie z kleszczem powinien być zastosowywany antybiotyk

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych nie zaleca rutynowego zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej. Wyjątek stanową przypadki wielokrotnego pokłucia osoby dorosłej pochodzącej spoza terenu endemicznego na tym terenie przez kleszcze. W takich przypadkach zalecane jest jednorazowe podanie doustne 200 mg doksycykliny [2]. Profilaktyczną antybiotykoterapię można też rozważać u osób o zwiększonym ryzyku zachorowania czyli kobiet ciężarnych, niemowląt, małych dzieci, gdy do pokłucia doszło na terenie endemicznym, a czas przyczepienia kleszcza był dłuższy niż 24 h [4].

MIT 11 – Długotrwała kuracja antybiotykowa jest skuteczniejsza

Zgodnie z zaleceniami PTEiLCHZ czas leczenia boreliozy powinien wynosić 14-28 dni w zależności od obrazu klinicznego choroby. Zalecane antybiotyki to doksycyklina, amoksycyklina, a także cefalosporyny II i III generacji. U osób z alergią na β-laktamy należy zastosować makrolidy (klarytromycynę albo azytromycynę) [2]. Dosyć popularna jest także alternatywna terapia tzw. metoda ILADS zakładająca, że do pełnego wyleczenia boreliozy niezbędna jest wielomiesięczna, a nawet wieloletnia terapia kilkoma antybiotykami jednocześnie [3]. Badania wykazują, ze przedłużenie czasu terapii nie poprawia znacząco rokowania, a stanowi dodatkowe obciążenie dla pacjenta [2]. Warto pamiętać, że poprawa kliniczna po antybiotykoterapii jest często powolna. Obserwowano w badaniach klinicznych stopniowe ustępowanie objawów do 3 miesięcy od przeprowadzonej kuracji [3].

MIT 12 – Występowanie subiektywnych objawów po zakończeniu terapii antybiotykowej świadczy o jej nieskuteczności

U części pacjentów występuje zespół poboreliozowy, w postaci szeregu subiektywnych, niespecyficznych i uogólnionych objawów takich jak: bóle głowy, mięśni, zaburzenia snu, koncentracji, pamięci, przewlekle zmęczenie [2, 3]. Objawy te mogą występować przez wiele miesięcy, a nawet lat, po leczeniu boreliozy. Jednak brak jest dowodów potwierdzających, że otrzymujące się po antybiotykoterapii subiektywne objawy są spowodowane przetrwałym zakażeniem krętkiem Borrelia burgdorferi [3].

Pomimo tego, że o boreliozie wiemy coraz więcej, to jednak ta choroba wciąż kryje przed nami wiele tajemnic. W tym przypadku bez wątpienia najważniejsza jest profilaktyka czyli stosowanie odpowiedniego ubioru oraz repelentów. Ważne jest także żeby po każdym spacerze bądź wyprawie do lasu dokładnie sprawdzić skórę i ewentualnie jak najszybciej pozbyć się wczepionego kleszcza.

Literatura:
1. Legatowicz-Koprowska M., Walczak E. Borelioza-wciąż trudne wyzwanie
2. Błaut-Jurkowska J., Jurkowski M. Borelioza- aktualny stan wiedzy
3. Motyl A. Borelioza z Lyme – choroba wciąż tajemnicza
4. Zajkowska J., Hermanowska-Szpakowicz T., Pancewicz S. Borelioza z Lyme- zasady skutecznego leczenia

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Jesienna hipochondria Jesienna hipochondria

Nadeszła. Nieunikniona, niechciana, okropna, zimna, ciemna – jesień. Za oknami zrobiło się ponuro i ...

Farmacja na świecie: Iran Farmacja na świecie: Iran

Czy problemy polskich farmaceutów tak bardzo różnią się od tych, jakie mają przedstawiciele tego zaw...

Samorząd aptekarski działa w interesie społecznym Samorząd aptekarski działa w interesie społecznym

Nie powinno nikogo dziwić, że izba aptekarska odpowiednimi narzędziami formalnoprawnymi ma uprawnien...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz